Viser arkivet for stikkord maridalen

Maridalen kirke

Det er litt vanskelig å fastslå formell betegnelse for dette kirkebygget. Maridalen kirke eller kapell ligger like nord for Maridalsvannet, nær ruinene etter Margaretakirken og nær Maridalsveien, med adresse Kallerudveien. Det ble opprinnelig bygget som bedehus i 1887 for private midler på gården Ødegårds grunn. Bygget ble kirkeviet den 11. april eller 1. mai 1900 (alt etter hvilken kilde man velger å tro) og var da kapell i Vestre Aker, og senere under Nordberg. Huset ble bygget om og fikk tårnparti og sakristi før det ble tatt i bruk som kapell. Det later til at Maridalen nå har status som egen menighet, og denne menigheten ser ut til å ha felles nettsider (og ansatte) med Nordberg menighet. Vi kaller den dermed kirke, selv om det står «kapel» på skiltet utenfor (formodentlig gammelt).

Kirken har ca. 140 sitteplasser. Altertavlen forestiller Jesus i Getsemane. Tårnet har én kirkeklokke fra 1898. Det finnes noen interiørbilder på menighetens nettsted.

Det er ikke kirkegård på stedet. Gravferdsetaten henviser til Grefsen kirkegård for kistebegravelser og eller til urnegraver på Nordre gravlund.

Kilder og videre lesning:

  • M.C. Kirkebøe: Oslos kirker i gammel og ny tid (Ny utgave ved K.A. Tvedt og Ø. Reisegg, Kunnskapsforlaget, 2007), s. 107

  • Knut Are Tvedt (red.): Oslo byleksikon (5. utg.; Kunnskapsforlaget, 2010), s. 355 (kalt Maridalen kapell, under Nordberg)
  • Wikipedia
  • Kirkesøk
  • Nordberg og Maridalen menigheter

Margaretakirken (ruin i Maridalen)

Ingen som har reist gjennom Maridalen, kan ha unngått å legge merke til ruinene av Margaretakirken, som ligger nær hovedveien ved gården Kirkeby. Margaretakirken var en enskipet steinkirke med kor som ble oppført rundt 1250 og altså viet til den hellige Margareta eller Margaret. Kirken og prestegården hørte i sin tid inn under Mariakirken. Den skal ha vært i bruk til utpå 1600-tallet.

På 1800-tallet er kirken omtalt som ruin, og lokale bønder pleide å tenne lys i den på julaften. Siden 1974 har Maridalsspillet vært oppført i ruinene om sommeren. Ruinene brukes også til bryllup. I 2005 ble det avduket en modell som skulle vise hvordan kirken opprinnelig så ut.

Det er publisert flere bilder av ruinen i denne sonen: 1, 2, 3, 4, 5

Kilder og videre lesning:

  • M.C. Kirkebøe: Oslos kirker i gammel og ny tid (Ny utgave ved K.A. Tvedt og Ø. Reisegg, Kunnskapsforlaget, 2007), s. 11-13, særlig 13

  • Knut Are Tvedt (red.): Oslo Byleksikon (5. utg.; Kunnskapsforlaget, 2010), s. 353
  • Wikipedia
  • Maridalens venner

I desemberlys

Alternativ vinkel

Og en til

Vestfra

Koret

Sørportal

Skilt på ruinen

Skilt ved ruinen

Annonse