Viser arkivet for stikkord manglerud

Abildsø kapell

For ordens skyld: Bildet over viser ikke Abildsø kapell, men bygget som står på stedet nå.

Abildsø kapell (som iblant omtales som Abildsø kirke) var en arbeidskirke i betong og tre som ble tegnet av Prennum og Olsson og innviet den 16. april 1961. Det var anneks under Manglerud. Bygget var rektangulært, og det hadde sidebygg med barnehage og menighetskontor. Bygningskomplekset hadde også tilfluktsrom og kirkestue, og det hadde flate tak. Antallet sitteplasser i kirkerommet var 90, men dette kunne utvides til 300.

Kapellet hadde kunstnerisk utsmykning ved Bernt Fridstrøm. Altertavlen var fra 1990 og døpefonten fra 1992. Et Snertingdalorgel fra 1968 ble i 1982 overført fra Sandvika kirke (interimskirke for Helgerud). I 1963 ble det oppført et frittstående klokketårn (støpul), der det hang to kirkeklokker støpt hos G. Grasse i Dresden i hhv. 1878 og 1880, overført fra Sagene interimskirke via Vestre gravlund.

Kapellet ble solgt til Oslo misjonskirke Betlehem og revet i 2006 for å gi plass til deres menighetshus (Fellesskapshuset) og større barnehage. Nordstrand Blad skriver litt om disponeringen av midlene fra salget.

Bilder av det revne kapellet er å finne flere steder på Internett, blant annet i Wikipedia.

Kilder og videre lesning:

  • M.C. Kirkebøe: Oslos kirker i gammel og ny tid (Ny utgave ved K.A. Tvedt og Ø. Reisegg, Kunnskapsforlaget, 2007), s. 20-21

  • Knut Are Tvedt (red.): Oslo byleksikon (5. utg.; Kunnskapsforlaget, 2010), s. 34
  • Alf Henry Rasmussen: Våre kirker. Norsk kirkeleksikon (Vanebo Forlag, 1993), s. 713
  • Wikipedia

Manglerud kirke

Manglerud kirke ligger like ved Manglerud T-banestasjon og Manglerud senter, ikke langt fra Ryenkrysset i Oslo. Menigheten ble formelt utskilt fra Østre Aker i 1959, men hadde nok fungert noen år før det, for i 1946 fikk de seg et tømret menighetshus etter å ha fått avslag på søknad om byggebidrag til kirke fra kommunen. Dette huset ble kirkeviet i 1953.

Kirken vi nå ser, ble planlagt og bygget som arbeidskirke, tegnet av Carl Corwin (som vi ellers kjenner fra bl.a. Bredtvet kirke og fra Mariakirken på Lillehammer). Den ble innviet den 8. desember 1963.

Kirken har et hovedbygg med bratt, skifertekket saltak som går nesten ned til bakken (nærmest naustformet) og en sidefløy med menighetssal, dåpssakristi, kontorer og ungdomsrom. Det høye klokketårnet er frittstående. Kirkerommet har 400 plasser (noen kilder sier 300) og menighetssalen 200, og det er 50 plasser i et lite kapell.

Korvinduet er 15 meter høyt og har glassmalerier av Sigurd Winge som forestiller Kristus — fra lidelse til seier. Dette fungerer som alterbilde. Døpefont, prekestol og lysarmatur er arkitektens verk, og det henger to tepper knyttet av Else Poulsson i koret. Kirken har et Jørgensen-orgel og tre kirkeklokker fra Olsen Nauen.

Det var lenge meldt om problemer ved Manglerud kirke, blant annet betong som løsnet fra fasaden. Gravferdsetaten meldte i en årsberetning at arbeidet med rehabilitering kom i gang sommeren 2008 og var forventet ferdig sommeren 2009, men det tok litt lengre tid. Nå er imidlertid kirken pakket ut igjen.

Det er ikke kirkegård her. Gravferdsetaten i Oslo kommune henviser til Klemetesrud og Alfaset samt urnegraver på Østre Aker kirkegård.

Kilder og videre lesning:

  • M.C. Kirkebøe: Oslos kirker i gammel og ny tid (Ny utgave ved K.A. Tvedt og Ø. Reisegg, Kunnskapsforlaget, 2007), s. 64-65

  • Knut Are Tvedt (red.): Oslo Byleksikon (5. utg.; Kunnskapsforlaget, 2010), s. 352-353
  • Alf Henry Rasmussen: Våre kirker. Norsk kirkeleksikon (Vanebo Forlag, 1993), s. 713
  • Manglerud menighet
  • Wikipedia
  • Kirkesøk
Annonse