Viser arkivet for stikkord møllergata

Vaterlands kirkegård

Vaterlands Kirkegaard ble ifølge Oslo Byleksikon anlagt før 1638 (muligens i 1624). Navnet til tross lå denne kirkegården i sørøsthellingen ned fra Hammersborg, omtrent der politistasjonen i Møllergaten 19 senere ble oppført. Grunnen på stedet var steinete og lite egnet som gravplass, og kapasiteten ble deretter. Kirkegården ble snart overfylt og fikk aldri den helt store betydningen for byen. Den ble nedlagt i 1811, og i 1862-66 ble det altså oppført politistasjon på stedet. Det er ingen spor etter kirkegården i dag. Blant dem som skal ha blitt begravet på denne utpregede fattigmannskirkegården, er Lars Borg.

Det skal riktignok sies at Bernt Bull plasserer Vaterland kirkegård ved Sagbanken (området rundt Jernbanetorget og Oslo S) i tidsskriftet DISputten nr. 2/2009, s. 16. Dette strider imidlertid mot det som står andre steder i samme blad, og artikkelforfatteren motsier seg selv i samme avsnitt.

Kilder og videre lesning:

  • Bård Alsvik: «Døden i Christiania. Begravelsesvesenet i forrige århundre», i Tobias (informasjonsblad fra Oslo byarkiv) nr. 4/1998, s. 4-7

  • Knut Are Tvedt (red.): Oslo byleksikon (5. utg.; Kunnskapsforlaget, 2010), s. 610
  • Bernt Bull: «Nedlagte kirkegårder i Oslo», i DISputten nr. 2/2009, s. 15-17

Saint Edmund's Church

Saint Edmund’s church er sognekirken for Oslos anglikanskje menighet. Det er en nygotisk langkrike i gul og rød tegl oppført i 1883-1884. Arkitekter var Paul Due og Bernhard Steckmest, som på den tiden samarbeidet om en rekke prosjekter. Menigheten var blitt opprettet like før, i 1881, og kirken ble innviet av biskopen av Fulham den 27. juli 1884.

Dronning Maud pleide å besøke denne kirken, og det er en byste av henne i kirken, som ellers er utsmykket med glassmalerier.

Kirken har beskjeden størrelse. Mens kirker ofte dominerer sine omgivelser og troner over nabobygningene, ligger denne kirken beskjedent inneklemt mellom større bygg. Det sies likevel at den kom bedre til sin rett etter at noen gamle bygninger rundt den ble revet.

Kirken ble restaurert i 1990. Da ble tårnet skiftet ut (med et som var ganske likt det gamle). Det ble feiret 125-årsjubileum i 2008-2009.

Kilder og videre lesning:

  • M.C. Kirkebøe: Oslos kirker i gammel og ny tid (Ny utgave ved K.A. Tvedt og Ø. Reisegg, Kunnskapsforlaget, 2007), s. 166

  • Knut Are Tvedt (red.): Oslo byleksikon (5. utg.; Kunnskapsforlaget, 2010), s. 485
  • Artemisia.no
  • Wikipedia
  • Kirkens eget nettsted
Annonse