Viser arkivet for stikkord lunner

Harestua kapell

Harestua kapell befinner seg i aktivitetshuset til Harestua omsorgssenter. Kapellet ble innviet av biskop Rosemarie Köhn den 30. september 2001. Støpulen, eller klokketårnet, stod tidligere ved Grymyr kirke i påvente av at den nye kirken der skulle innvies etter at den gamle brant i 1999. Ifølge Hadeland.net kom støpulen på plass på Harestua i 2003, men årstallet på vindfløyen er 2001.

Kapellet ser også ut til å være tilholdssted for en barneklubb samt diverse arrangementer.

Det står mer om kapellets historie hos kirken i Lunner, som også har en oversiktsside for det.

Oppdalen kapell

Oppdalen kapell ligger i åsen noen få kilometer øst for Roa i Lunner kommune, ved Nordre Oppdalen nord for Elgsjøen. Kapellet ble for en stor del bygget for innsamlede midler og skulle dekke skolekretsene Nordre Oppdalen og Søre Oppdalen. Det ble gitt tomt på gården Ulvens grunn. Byggingen begynte sommeren i 1910, men sagbruket der materialene til gulv og innredning befant seg, brant sommeren 1911, og kapellet ble forsinket. Det ble til slutt innviet den 5. april 1914. Undertegnede har ikke funnet arkitektens navn i kildene, men kapellet har vært påbygget et par ganger senere. I 1929 fikk det tårn og nytt tak under ledelse av arkitekt Ole Øvergård, og arkitekt Sundt Hansen ser ut til å ha laget tegninger til en ombygging / restaurering i 1953.

Vi har å gjøre med en tømret langkirke med 130 plasser. Altertavlen, av Erling Merton, er fra 1929 og har gotisk innramming. Den viser korsfesten. På hver side av altertavlen er det glassmalerier med motiver fra Jesu fødsel og Jesu oppstandelse, fra 1953. Prekestol og alterring ble laget av trappesnekker Bror O. Andersen (i 1913 eller 1914, avhengig av hvilken kilde man tror). Døpefonten i tre er fra 1860 og har tidligere vært i Lunner kirke, der den stod til 1906. Også dåpsfatet i messing er overtatt fra Lunner kirke. Kapellet har et Jørgensen-orgel som ble tatt i bruk 2. juledag 1962 og innviet i februar året etter. Dette har etter sigende ikke fungert særlig godt, og i 2001 ble det innkjøpt et digitalt orgel. De to står på motsatte sider på galleriet. Kirkeklokken er fra Olsen Nauen. Kapellet fikk i 2006-2008 flere serier av kirketekstiler utført av Bjørg Knudsen (samt alterduk av Guri Snellingen). Det finnes flere interiørbilder her.

Oppdalen kapell var i privat eie helt til 1969. Dette var av særlig betydning under krigen, da presten i Lunner kirke var innsatt av tyskerne.

Det er kirkegård ved kapellet. Bårehuset er fra 1986-87 og erstattet et tidligere bårehus som ikke var i god stand.

Kilder og videre lesning:

Grua kirke

For å komme til Grua kirke må man kjøre utenom Gruatunnelen. Kirken ligger oppe i en skråning like sør for sentrum. Det er kirkegård der.

Det er en laftet langkirke fra 1924 med utvendig panel. Kirken har 210 sitteplasser. Arkitekt var Alfred Christian Dahl, som vi ellers kjenner fra bl.a. Filtvet kirke og Åros kirke. Stilen beskrives på Artemisia.no som nordisk nybarokk.

Inventaret er dels fra 1924, dels nyere. Til åttiårsjubileet i 2004 fikk kirken blant annet nytt alter (utformet av Kai Otto Fet, snekret av Håkon Rødningsby). På fondveggen bak alteret er det fire glassmalerier (1924) av Rolf Klemetsrud. De fremstiller Maria og Josef med barnet, Jesus og barna, Jesus i Getsemane og Den oppstandne Jesus. Prekestolen er fra 1924, men har en annen plassering enn opprinnelig. Døpefonten i kleberstein er også fra 1924, mens dåpsfat og mugge er fra 1974. Et dåpsfat fra 1924 henger på veggen bak døpefonten.

Kirken hadde i begynnelsen et harmonium. I 1943 fikk den et pipeorgel fra J.H. Jørgensen. Nåværende orgel, fra 1979, kommer fra Norsk Orgel- og Harmoniumfabrikk i Snertingdal og står på galleriet over inngangen.

Andre detaljer er skildret på kirkens nettsted. Der finnes også interiørbilder samt stoff om den historiske bakgrunnen for kirken.

Kilder og videre lesning:

Lunner kirke

Lunner kirke-03

Ligger i Lunner kommune, på Hadeland i Oppland fylke.
Opprinnelig en steinkirke, som feiret sitt 850-års jubileum i 2006. Det ble samme år utgitt en bok om kirken ”Lunner kirke i 850 år – en historisk oversikt”.
På 1700-tallet ble den bygd på, i tre, og omgjort til en korskirke. I senere år har de avdekket grunnmuren til det opprinnelige runde tårnet, og det kan i dag beskues gjennom et glassgulv, midt i kirken. En vakker kirke, med 9 detaljrike steinfigurer utvendig, beliggende høyt oppe i åssiden, med utsyn over bygden.

Lunner kirke
Wikipedia om Lunner kirke
Flyfoto Lunner kirke
Den norske kirke – Lunner

Bildeserie med 34 bilder — bla ved å trykke på pilene

Kirkebygg i Oppland

Aulstad kirke (Gausdal)
Aurdal fjellkirke (Nord-Aurdal); flere bilder: 1
Aurdal kirke (Nord-Aurdal); flere bilder: 1
Austsinni kirke (Nordre Land); flere bilder: 1
Bagn kirke (Sør-Aurdal); flere bilder: 1, 2, 3, 4
Bakkerud gravlund, Raufoss (Vestre Toten)
Balke kirke (Østre Toten): 1, 2, 3, 4, 5; bårehus/servicebygg; altertavle, altertavledetalj, døpefont
Begnadalen kirke (Sør-Aurdal); flere bilder: 1
Betania Vinstra (pinsemenighet; Nord-Fron)
Betel Heidal (pinsemenighet; Sel)
Betel Jevnaker (pinsemenighet; Jevnaker)
Biri kirke (Gjøvik); flere bilder: 1, 2, 3; interiør: 1, 2, 3
Bjølstad kapell (Sel)
Bleken stavkirke (forsvunnet; Lillehammer)
Bruflat kirke (Etnedal): 1, 2, 3
Bruvin gravlund (Øyer)
Bråstad kirke (Gjøvik)
Bykirka (baptistkirke; Lillehammer)
Bykirken Otta (Sel)
Bødalen kirkested (Gausdal)
Bøverdal kirke (Lom)
Dombås kirke (Dovre): 1, 2, 3, 4, 5, 6
Dovre kirke (Dovre): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Dyste kirkested (tidl. kirkested for Kolbu kirke, Østre Toten)
Eben Eser Otta (Normisjon; Sel)
Eina kirke (Vestre Toten); altertavle, prekestol, orgelgalleri, takhimling, brudestoler, alterduk 1, alterduk 2; utsikt
Engehaugen kirke (Gjøvik)
Engen kloster (Østre Toten)
Enger kirke (Søndre Land)
Espedalen fjellkirke (Sør-Fron)
Evangeliesalen (pinsemenighet, Lillehammer)
Eysteinkirken (Dovre): 1, 2, 3, 4; interiør: kirkerom, kor og alter, prekestol, døpefont, billedvev, rosevindu
Filadelfia Biri (pinsemenighet; Gjøvik)
Filadelfia Gjøvik (pinsemenighet; Gjøvik)
Filadelfia Lena (pinsemenighet; Østre Toten)
Fiskerkapellet, Maihaugen (Lillehammer); flere bilder: 1
Fluberg kirke (Søndre Land); flere bilder: 1, 2
Follebu kirke (Gausdal)
Fåberg kirke (Lillehammer)
Fåberg menighetshus (Lillehammer)
Fåberg prestegård (Lillehammer)
Fåvang kirke (Ringebu); flere bilder: 1, 2, 3
Fåvangfjellet sportskapell (Ringebu)
Garmo kirke (Lom)
Garmo stavkirke, Maihaugen (Lillehammer); flere bilder: 1, 2
Gjøvik adventkirke (Gjøvik)
Gjøvik baptistkirke (Gjøvik)
Gjøvik kapell og gravlund (Gjøvik)
Gjøvik kirke (Gjøvik); flere bilder: 1
Grinaker stavkirke (revet; Gran)
Grua kirke (Lunner); flere bilder: 1
Grymyr kirke (Gran)
Gullhaugen seter sportskapell (Ringebu)
Harestua kapell (Lunner): 1, 2
Haugner kirke (Nordre Land); flere bilder: 1
Hedalen stavkirke (Sør-Aurdal); flere bilder: 1
Heensåsen kirke (Vang)
Hegge stavkirke (Øystre Slidre): 1, 2
Heidal kirke (Sel)
Hoff kirke (Østre Toten); flere bilder: 1, 2, 3; gravkapell
Hov kirke (Søndre Land); flere bilder: 1
Hunn kapell, krematorium og gravlund (Gjøvik)
Hunn kirke (Gjøvik)
Høre stavkirke (Vang); flere bilder: 1
Høvringen fjellalter (Sel)
Isumkapellet, Maihaugen (Lillehammer)
Jevnaker kirke (Jevnaker); flere bilder: 1
Jevnaker metodistkirke (Jevnaker; avvigslet); flere bilder: 1
Jørstadmoen sovjetiske krigskirkegård (Lillehammer)
Jørundgard, rekonstruert stavkirke (Sel); interiør
Kapp kirke (Østre Toten); flere bilder: 1
Kinn kirke (Nordre Land)
Kirkerud kirkested, Snertingdal (Gjøvik)
Kolbu kirke (Østre Toten): 1, 2, 3; vindu; inventar fra Dyste kirke; Molstad kirke (tidl. kirke)
Kvam gamle kirkegård (Nord-Fron)
Kvam kirke (Nord-Fron); flere bilder: 1, 2, 3, 4
Kvikne kirke (Nord-Fron): 1, 2
Landåsbygda kirke (Søndre Land)
Leirskogen kirke (Sør-Aurdal)
Leirvika gravplass (Lillehammer)
Lesja kirke (Lesja)
Lesjaskog kirke (Lesja): 1, 2
Lesjaverk kirke (Lesja)
Li kirke (forsvunnet; Gausdal)
Lidar kirke (Øystre Slidre): 1, 2
Lillehammer adventkirke (Lillehammer)
Lillehammer baptistkirke (Lillehammer)
Lillehammer bykirke (baptistkirke; Lillehammer)
Lillehammer kirke (Lillehammer); flere bilder: 1
Listad kirkested, Hundorp (Sør-Fron)
Lom stavkirke (Lom); flere bilder: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
Lomen kirke (Vestre Slidre); flere bilder: 1
Lomen stavkirke (Vestre Slidre): 1, 2, 3
Lunde kirke (Nordre Land)
Lunner kirke (Lunner); flere bilder: 1
Lyskapellet på Beitostølen (privatkapell; Øystre Slidre): 1, 2, 3
Mariakirken (Gran); flere bilder: 1, 2
Mariakirken (katolsk, Lillehammer)
Mo kirkeruin (Vestre Slidre): 1, 2
Moen kirke (Gran); flere bilder: 1
Molstad kirkested (tidl. kirkested for Kolbu kirke, Østre Toten)
Nes kirke (Gran)
Nikolaikirken (Gran); flere bilder: 1, 2, 3
Nordberg kirke (Skjåk): 1, 2, 3, 4, 5; interiør: 1, 2, 3; kirkestue
Nord-Etnedal kirke (Etnedal): 1, 2, 3, 4
Nordlien kirke (Østre Toten); flere bilder: 1, 2, 3, 4; kirkerom, alterparti, prekestol, døpefont
Nordre gravlund (Lillehammer)
Nordre Ål kirke (Lillehammer)
Nord-Sel kirke (Sel); flere bilder: 1, 2, 3; kirkedør; krigskirkegård: 1, 2, 3, 4; cross of sacrifice; Kristin Lavransdatter
Nordseter fjellkirke (Lillehammer); flere bilder: 1, 2
Nordsinni kirke (Nordre Land); flere bilder: 1, 2
Nykirke, Snertingdal (Gjøvik)
Oppdalen kapell (Lunner); flere bilder: 1
Otta bykirke (Sel)
Randsfjord kirke (Jevnaker); flere bilder: 1
Raufoss baptistkirke (Vestre Toten): 1, 2
Raufoss kirke (Vestre Toten); flere bilder: 1, 2, 3
Reinli nye kirke (Sør-Aurdal); flere bilder: 1
Reinli stavkirke (Sør-Aurdal); flere bilder: 1, 2, 3
Riddervold prestegård (Gausdal)
Ringebu prestegård (Ringebu)
Ringebu stavkirke (Ringebu); flere bilder: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Ringebu ungdomssenter (Ringebu)
Rogne kirke (Øystre Slidre): 1, 2
Rossbu kapell (privatkapell; Sel)
Røisheim kapell (privatkapell; Lom)
Røn kirke (Vestre Slidre)
Røysum kapell (Gran); flere bilder: eksteriør; interiør
Saksumdal kirke (Lillehammer)
Seegård kirke, Snertingdal (Gjøvik); flere bilder: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; kirkerom; altertavle: 1, 2
Sel baptistkirke, Otta (Sel)
Sel kirke, Selsverket (Sel); flere bilder: 1, 2, 3, 4
Sjoa kapell (Sel)
Sjong seterkapell (Lesja)
Skei fjellkirke (Gausdal)
Skjåk kirke (Skjåk); flere bilder: 1, 2, 3
Skrautvål kirke (Nord-Aurdal): 1, 2, 3, 4
Skute kirke (Søndre Land)
Skåbu kirke (Nord-Fron); flere bilder: 1
Slidre kirke, Slidredomen (Vestre Slidre); flere bilder: 1
Den sovjetiske krigskirkegården på Jørstadmoen (Lillehammer)
Strand kirke (Nord-Aurdal)
Svatsum kirke (Gausdal); flere bilder: 1
Sødorp kapell, Vinstra (Nord-Fron)
Sødorp kirke, Vinstra (Nord-Fron)
Søre Ål kirke (Lillehammer); flere bilder: 1, 2, 3
Sør-Fron kirke, Hundorp (Sør-Fron); flere bilder: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Sørum kirke (Gran)
Søsterkirkene (Gran); flere bilder: 1, 2, 3, 4, 5, 6
Thomaskirken (Vang): 1, 2, 3, 4; interiør, informasjon
Tingelstad gamle kirke (Gran); flere bilder: 1, 2, 3; interiør
Tingelstad nye kirke (Gran)
Tingnes kirke (Nord-Aurdal); flere bilder: 1, 2
Tisleidalen kirke (Nord-Aurdal); flere bilder: 1
Torgkapellet CC (Gjøvik)
Toten frikirke, Raufoss (Vestre Toten)
Totenviken kirke (Østre Toten): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Tretten kirke (Øyer)
Tretten gamle kirkested (Øyer)
Ulnes kirke (Nord-Aurdal): 1, 2, 3
Vang kirke (Vang); flere bilder: 1
Vardal kirke (Gjøvik)
Venabygd fjellkapell (Ringebu): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Venabygd kirke (Ringebu); flere bilder: 1
Vestre Gausdal kirke (Gausdal)
Vestre Slidre kirke, Slidredomen (Vestre Slidre); flere bilder: 1
Veståsen fjellkirke (Sør-Aurdal)
Vingrom kirke (Lillehammer); flere bilder: 1, 2
Volbu kirke (Øystre Slidre): 1, 2
Vølstad kirke (Nordre Land); flere bilder: 1, 2, 3
Vågå kirke (Vågå); flere bilder: 1, 2, 3; med krigsminnesmerke; kirkerom, altertavle, prekestol, orgel
Vågå prestegård, Maihaugen (Lillehammer)
Østre Gausdal kirke (Gausdal); prestegård
Østsinni kirke (Nordre Land); flere bilder: 1
Øye kirke (Vang): 1, 2
Øye stavkirke (Vang): 1, 2, 3, 4, 5
Øyer kirke (Øyer); flere bilder: 1
Øyjar kapell (Vestre Slidre)
Ål kirke (Gran)
Åmot kirke (Nordre Land)
Aas kirke (Vestre Toten)
Åsli kirkegård (Nordre Land)

Album med bilder

Merk: Eventuelle kirkenavn uten lenke betyr at vi ikke har noe bilde av kirken. Har du et bilde (og kanskje en historie), er du velkommen til å bidra.

Annonse