Viser arkivet for stikkord liegata

Lie kirkegård (Skien)

Lie kirkegård er nærmeste kirkegård til Skien kirke, som ligger like sørøst for den. Det er en relativt unnselig kirkegård uten noen bygg, men med anlagte grusganger.

Fellesrådets nettsted har ingen vesentlig informasjon om kirkegården, men Grenland Ættehistorielag har et kart over kirkegården og har åpenbart registrert gravene på den (i 1997).

Ifølge Varden er det bare folk som allerede har familiegraver på stedet, som kan gravlegge sine døde der, men det uttrykkes håp om fremtidig bruk til urnenedsettelser. Det så en stund ut til at den nye politistasjonen kunne bli lagt nær kirkegården, men det skjedde ikke.

Annonse