Viser arkivet for stikkord lønset

Lønset kirke

Lønset er i Oppdal kommune, et par mil vest for kommunesenteret. Dagens kirke på Lønset er ikke den første. En kirke fra 1774 (som i sin tid avløste en middelalderkirke på gården Vindal) ble revet i 1863, da dagens kirke stod klar. Det fortelles hos Oppdal kirkelige fellesråd at det forut for nybyggingen forelå to modeller: en korskirke tegnet av Johannes Ellingsen Storli og en åttekantet kirke tegnet av Sjur Jamseter, og det er dem sisnmevnte som ble valgt. Modellen skal fortsatt finnes. Kirken (eller kapellet, som den da ble titulert) er av tre og ble innviet den 26. august 1863. Den har ca. 250 sitteplasser, og den har galleri.

Mye av inventaret er overtatt fra gamlekirken, supplert med nylagede saker. Altertavlen ble laget av Ole Moene og Sjur Jamseter i 1863. Den har et hvitt kors på rød bakgrunn i storfeltet. Dette ble i 1920 byttet ut med et maleri av Kristi oppstandelse utført av Mikael Hoel (se side 23 her), men ble gjeninnsatt ved en restaurering i 1960-årene. I tillegg har man tatt vare på altertavlen fra gamlekirken, som ble laget av Erik Horne i en slags enkel bruskbarokk (i 1774, ifølge kirkeleksikonet). Den henger på skråveggen til venstre for alteret.

Prekestolen (til høyre for alteret) ble laget av Erik Horne i 1784, altså til gamlekirken. Den har bilder av de fire evangelistene. Også døpefonten er overtatt fra gamelekirken. Kirkeleksikonet daterer den til 1774.

Kirken sies å ha et pipeorgel fra Norsk Orgel- og Harmoniumfabrikk fra 1975 og to kirkeklokker støpt av Henrik P. Aunum i 1771 og 1786. NRK har lydopptak av klokkene.

Tårnet på kirket ble reparert i 2009. Det er bilder av dette på fellesrådets nettsted. Våren 2011 ble kirken malt, og da undertegnede tok bildet her i mai 2011, stod det fortsatt et par stillaser igjen ved kirken.

Det er kirkegård på stedet.

Kilder og videre lesning:

Baptistkirken Oppdal

På Oppdal ble det stiftet en baptistmenighet den 18. juli 1892. Dagens menighet ser ut til å stamme fra en splittelse i 1984, da en gruppering trakk seg ut og etablerte Oppdal Kristne Senter.

Oppdal og Lønset baptistmengihet holder til i dette huset i Høgmovegen i Oppdal sentrum, ikke langt fra stasjonen. Menigheten har ifølge eget nettsted 45 medlemmer, og den arrangerte landsmøte for Det norske baptistsamfunn i 1998 og 2003.

Annonse