Viser arkivet for stikkord låvekjerka

Låvekirken i Heddal

Heddal stavkirke er fortsatt sognekirke, men tåler ikke store temperatursvingninger om vinteren. Derfor varmes den ikke opp over åtte grader, og det er dermed problematisk å holde gudstjenester i den vinterstid.

I 1993-1997 ble låven på Heddal prestegård (like ved siden av stavkirken) tatt ned og ny låve oppført med tilnærmet samme eksteriør. Den nye bygningen ble innredet med kirkekontor og arbeidskirke, sistnevnte under navnet Låvekyrkja eller Låvekirken, avhengig av hvilken målform man bruker. Kirkedelen brukes primært om vinteren, da det altså er problematisk å bruke stavkirken. Dessuten brukes den ved begravelser der gravkapellet på kirkegården ikke har nok sitteplasser.

Kirkerommet er skildret hos Notodden kirkelige fellesråd (klikk på bildet av kirken). Prestegårdslåven har også en veikirke i form av et stille rom med enkel utsmykning.

Prosjektet er tildelt Byggeskikkprisen. Det er altså kirke i overetasjen og kafé, gravferdskontor, galleri, kirkekontorer og møtelokaler i underetasjen.

Kilder og videre lesning:

Annonse