Viser arkivet for stikkord kirkekretsen, skole

Ryenberget kirke

Ryenberget kirke og skole tilhører Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK), som er et annet frikirkesamfunn enn Den evangelisk-lutherske frikirke. Mer om det i Wikipedia.

DELK har hjemmeside her, og Ryenberget menighet har hjemmeside her. Skolen har hjemmeside her og er også omtalt i Wikipedia.

Kirken og skolen holdt til i Sankt Olavs gate 12 fra 1910 til 1986. Anlegget på Ryenberget ble bygget i 1987 og er tegnet av Arne Sæther. Skolen ble påbygget i 1993-94 etter tegninger av Sigmund Skeie. Et nytt tilbygg åpnet i 2003.

Andre kilder:

  • M.C. Kirkebøe: Oslos kirker i gammel og ny tid (Ny utgave ved K.A. Tvedt og Ø. Reisegg, Kunnskapsforlaget, 2007), s. 140

  • Knut Are Tvedt (red.): Oslo byleksikon (5. utg.; Kunnskapsforlaget, 2010), s. 476

Lillehammer adventkirke

Denne kirken på Skogli i Lillehammer tilhører syvendedagsadventistene. Kirken ble innviet i 1974 og har ifølge en tidligere informasjonsside 250 plasser. Det sies samme sted at menigheten har 170 voksne medlemmer og 50 barn.

Menigheten har et eget nettsted, og det finnes en kontaktside hos Adventkirken i Norge.

Lillehammers adventistier står også bak Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter, som ligger rett ved kirken, og driver Engesvea skole litt lenger sør i kommunen.

Annonse