Viser arkivet for stikkord johnsen

Drevsjø kirke

Drift ved Drevsjø hytter under Røros Verk begynte i 1817, og med økende befolkning fulgte kirkebygging. Prosessen gikk over det meste av 1840-tallet. Drevsjø kirke ligger i Engerdal kommune i Hedmark, et stykke sørøst for Femunden. Den ble innviet som kapell i 1848 og påbygget i 1887, et årstall vi finner igjen på vindfløyen i spiret. I begynnelsen var det to gudstjenester i året ved presten i Rendalen.

Drevsjø kirke er en tømret langkirke med 250 plasser. Den har rektangulært skip, et mindre og rett avsluttet kor med sakristi i forlengelsen samt vesttårn.

Kirkens første altertavle ble malt av en Johnsen i 1840 og gitt til kirken i 1856. Den viser Jesus på korset flankert av Maria Magdalena (på hans høyre side) og en mann. (Det vanlige på slike bilder er jomfru Maria og Johannes, men jomfru Maria og Maria Magdalena forekommer også.) Dette bildet henger nå til høyre i koret. Nåværende altertavle viser Jesus i bønn i Getsemane og ble laget av Thorolf Holmboe i 1906.

Prekestolen er på alder med kirken. En døpefont i tre på alder med kirken ser ut til å ha vært brukt tidligere, for så å bli avløst av en laget av Hans Sorken i 1964 (med engel).

Kirkeleksikonet (utgitt 1993) melder om «nytt orgel», og kirken har en klokke fra 1874 fra Bochum (formodentlig Bochumer Verein).

Kirkegården er omgitt av et hvitt stakittgjerde. På kirkegården er en minnestøtte over motstandsmannen Konrad Eriksson Lillebo.

Treskjæreren Hans Sorken ligger begravet her. Arbeider av ham finnes også i et par andre av kommunens kirker, nemlig i hovedkirken i Engerdal og i Sømådal. I 2008 kjøpte Engerdal kommune tilbake en rekke av hans verker fra en privat samler. Disse er nå ustilt på Vestre Sorken, der han kom fra.

Det er bispevisitas i Engerdal i april 2012.

Kilder og videre lesning:

Annonse