Viser arkivet for stikkord jeløya

Moss adventkirke

Moss’ menighet av syvendedagsadventister holder til i denne kirken i Helgerødgata på Jeløya. Menigheten er i ferd med å legge om nettstedet fra her til her og kommer formodentlig tilbake med mer detaljert informasjon etterhvert.

Jeløy kapell og kirkegård

Jeløy kapell er gravkapellet på Jeløy kirkegård, et stykke nord for Jeløy kirke og ikke langt fra Orkerød skanse. Kapellet ble innviet i desember 1963, men kilder undertegnede har undersøkt, sier ingenting om arkitekt. Det sies at kapellet ble brukt som interimskirke før kirken stod klar midt på 1970-tallet. Søk på nettet bringer frem et par episoder fra kapellets levetid. I 2002 var det en viss diskusjon omkring bruken av kapellet til en buddhistisk begravelse. I januar 2010 ble det meldt at det var problematisk å varme opp kapellet, og det måtte stenge midlertidig.

I disse dager er det aktuelt å utvide kirkegården. Sakspapirene var ute på høring i 2011, og utvidelsen ble vedtatt vinteren 2012. Grunnen til utvidelsen er naturligvis for få gravplasser, men det er også behov for mer parkeringsplass. Utvidelsen vil spise opp noe jordbruksjord, noe ikke alle parter er fornøyd med.

Kilder og videre lesning:

Jeløy kirke

Moss og Jeløy kommuner ble slått sammen under krigen, men Jeløy menighet ble utskilt fra Moss den 1. januar 1964, måneden etter at Jeløy kapell var innviet. Kirketomt var blitt utpekt allerede i 1936, og pengeinnsamling til kirkefond ble igangsatt på midten av 1950-tallet, da kirketomten ble ervervet. Eva og Bernt Mejlænder fikk i oppgave å tegne kirken og leverte første utkast ikke lenge etterpå. Likevel drøyde det med gjennomføringen, og først den 27. april 1975 ble kirken innviet.

Vi har å gjøre med en arbeidskirke med langkirkeplan. Selve kirkedelen er nærmest naustformet, og kirkerommet kan kobles til og fra den tilstøtende menighetssalen ved hjelp av foldedører. Antall sitteplasser oppgis i kirkeleksikonet til 615.

Det er ikke lett for en utenforstående å se akkurat hva slags materialer som er benyttet i bygget, men det ser ut til å inngå støpte betongelementer, og takkonstruksjonen ser ut til å være av tre. Kirken skal ha blitt forsøkt påtent tre ganger, deriblant 7. juli 1994 og 6. oktober 1996 — begge ganger med brannskader i taket. Det har til tider vært misnøye med kirkens akustikk, og kirken har hatt lekkasjeproblemer.

Det meste av interiør og inventar er på alder med kirken. Det store blikkfanget i kirkerommet er Victor Sparres monumentale glassmosaikk i sørveggen (fondveggen) som illustrerer Jesu lidelseshistorie. Den har tittelen «Livets tre» og regnes blant hans hovedverker. Ifølge Wikipedia ble Sparre bisatt fra Jeløy kirke. Et sidetalter er laget av Tor Lindrupsen.

Orgelet har 22 stemmer og er bygget av Brødrene Torkildsen. Det er opprinnelig fra 1977 og hadde da 9 stemmer, men ble utvidet i 1982. De to kirkeklokkene i støpulen er støpt ved Olsen Nauen Klokkestøperi.

Det er ikke kirkegård ved kirken. Jeløy kapell og gravlund ligger litt lenger nord på Jeløya.

Menighetsbladet kan leses her.

Kilder og videre lesning:

Annonse