Viser arkivet for stikkord holmlia

Misjonskirken Oslo Syd

Ikke alle menigheter har eget bygg. Noen leier i større bygg og setter navnet sitt på veggen. Misjonskirken Oslo Syd er en evangelisk menighet tilsluttet Det norske misjonsforbund og holder til i dette bygget i Ravnåsveien på Holmlia. Menighetens hjemmeside er her. Ifølge forbundets nettsted har menigheten 88 medlemmer.

Samme bygg er ellers tilholdssted for blant annet the Redeemed Christian Church of God, som ser ut til å være en pinsemenighet.

Holmlia kirke

Holmlia kirke ligger i en sidevei til Ravnåsveien, litt vest for Holmlia senter. Kirken ligger inne i et skogholt, nærmest innhyllet av trær. Det er en arbeidskirke i rød tegl tegnet av Harald Hille.

Menigheten ble utskilt fra Nordstrand i 1984, men kirken ble innviet først den 17. januar 1993. Den er oppført i regi av stiftelsen Kirken bygger.

Stilen kan vel sies å være postmodernistisk. Hoveddelen er kubisk med en lav kuppel. Det er inngangsparti i én etasje og sidefløy i to etasjoner. Kirken har frittstående klokketårn. Det er gulrød tegl på alle fasader. I kirkerommet er det fire søyler og glasstak, og kirken har ca 450 sitteplasser. Bygget rommer også kontrorer, menighetssal og barne- og ungdomsrom.

Alteret er av lys marmor, og altertavlen fremstiller Løven av Juda og lammet og er utført av Per Odd Aarrestad, i likhet med glassmalerier. Bak alteret er det en glassøyle med kristusfigur. Døpefonten er tegnet av arkitekten og utført i glasert tegl og marmor. Noe av dette kan studeres på bilder hos Kirkesøk og Kirkenorge.no.

Kirken har et 28 stemmers orgel fra Ryde og Berg (1994), med et orgelhus malt av Per Lindström Måleri. Kirkeklokkene kommer fra Olsen Nauen.

Det er ikke kirkegård her. I stedet brukes Klemetsrud kirkegård. Det var bispevisitas på stedet i november 2012. Det fremgår av visitasforedraget at kirken også brukes til gudstjenester på urdu samt katolske messer.

Kilder og videre lesning:

  • M.C. Kirkebøe: Oslos kirker i gammel og ny tid (Ny utgave ved K.A. Tvedt og Ø. Reisegg, Kunnskapsforlaget, 2007), s. 57

  • Knut Are Tvedt (red.): Oslo byleksikon (5. utg.; Kunnskapsforlaget, 2010), s. 259
  • Holmlia kirke
  • Alf Henry Rasmussen: Våre kirker. Norsk kirkeleksikon (Vanebo Forlag, 1993), s. 712
  • Wikipedia
  • Kirkesøk
  • Gravferdsetaten i Oslo kommune
Annonse