Viser arkivet for stikkord hjalmar, welhaven

Om Volbu kirke

Maleriene på prekestolen i Volbu kirke er utført av min far, Helge Welhaven Heiberg, i 1929 (da var han 14 år), ikke av en Berge som det står oppført her. Jeg har rikelig med skriftlig dokumentasjon på dette. Helge var sønn av Sigri Welhaven Krag som er nevnt i teksten. Hun og hennes mann Peter Krag initierte og gjennomførte en restaurering av kirken i 1929. Jeg har skrevet detaljert om denne restaureringen i min masteroppgave Bakkantinnen ( https://ask.bibsys.no/ask2//html/?sourcetag=biblio&cql=cql.serverChoice%20all%20%22Heiberg%2C%20Ida%20Welhaven%22 ). Helge malte også de ti (?) presteportrettene som henger i kirkens saktisti, etter fotografi og andre forelegg.

Annonse