Viser arkivet for stikkord heradsbygd

Heradsbygd kirke

Heradsbygd kirke er påfallende nasjonalromatisk. Så er den da også fra 1890-tallet, da man gjerne bygget slik, nærmere bestemt 1895. Arkitekt var Henrik Bull, som blant mange engasjementer på den tiden også tegnet den storslåtte Åmot kirke på Rena (innviet 1902). Bull står også bak prekestolen og døpefonten.

Vi har å gjøre med et T-formet, laftet bygg med 180 plasser. Ifølge kirkeleksikonet ble huset bygget for innsamlede midler og påbygget og innviet som kapell i 1911. (Siden har det fått eget sogn og status som kirke.) Fra 1911 stammer også altertavlen, «De tre vise menn fra Østerland», laget av Otto Valstad, som også har laget glassmalerier av Maria med Jesusbarnet. Ellers er orgelet fra 1980, fra Norsk Orgel- og Harmoniumfabrikk, mens kirkeklokken er fra 1911, fra Olsen Nauen.

Kirkegården strekker seg østover fra kirken.

Det var 100-årsjubileum for vigslingen i 2011.

Menighetsbladet for kirkene i Elverum kan leses her.

Kilder og videre lesning:

Mot hovedinngangen

Inngang

Og fra den andre siden

Kirkebakke

Kirketrapp

Kirkegård i øst

Annonse