Viser arkivet for stikkord hasle

Piperviken småkirke

Piperviken småkirke er for lengst revet, men hadde i sin tid adresse Munkedamsveien 12, mens tårnet lå ut mot Klingenberggata, som den gangen gikk helt til Munkedamsveien. Vi ser monumentet over Johan Svendsen ved Oslo konserthus, som har adresse Munkedamsveien 14. Kirken så slik ut.

Småkirkebevegelsen som fenomen er kort beskrevet hos Wikipedia. Piperviken småkirkemenighet lå under Johannes menighet, som også for lengst er nedlagt. Piperviken småkirke var imidlertid et kjent innslag i Vika på første halvdel av 1900-tallet, og den ble i sin tid belønnet med A.C. Houens fonds diplom for fremragende arkitektur. Den ble tegnet av byarkitekt Harald Aars og innviet i 1911. Arkitekten berømmes i denne sammenheng særlig for å ha utnyttet en vanskelig og uregelmessig tomt på en god måte. Selve bygget er skildret hos Artemisia.no og i boken «Oslos kirker». Det fortelles for øvrig at budsjettet ble grundig overskredet, men at betydelige gavebidrag dekket utgiftene.

Selve kirkerommet var i 2. etasje og hadde rundt 500 plasser, mens det i kjelleren var menighetssal med plass til bortimot 400 mennesker. Bygget hadde også boliger for prest, menighetssøster og kirketjener, og det var studenthybler i tårnet.

Altertavlen hadde en kopi av Carl Blochs kjente bilde Christus Consolator, som er kopiert til flere norske kirker. Dette bildet henger nå i menighetssalen i Hasle kirke, som også har fått overført kirkeklokkene. Pipervikskirken fikk glassmalerier utført av Karl Kristiansen i 1920-årene, og i 1936 utsmykket Christian Benneche hvelv og kor samt menighetslokalene.

Etter at Johannes kirke ble revet, leide Johannes menighet lokaler i kirken her. Etter krigen ble Vika-området sanert, og i 1959 ble Piperviken småkirke revet. Menigheten ble lagt under Domkirken.

Kilder og videre lesning:

 • M.C. Kirkebøe: Oslos kirker i gammel og ny tid (Ny utgave ved K.A. Tvedt og Ø. Reisegg, Kunnskapsforlaget, 2007), s. 18-19

 • Artemisia.no
 • Knut Are Tvedt (red.): Oslo Byleksikon (5. utg.; Kunnskapsforlaget, 2010), s. 450
 • Lokalhistoriewiki
 • Wikipedia

Hasle kirke

Hasle kirke ligger i utkanten av Keyserløkka, like ved Lille Tøyen hageby. Hasle ble utskilt fra Østre Aker som småkirkemenighet i 1954 og fikk fullverdig sognestatus i 1974. I 1954 innredet man 2. etasje i en boligblokk (Grenseveien 39, ved hjørnet mot Einars vei) som interimskirke i påvente av den permanente kirken.

Kirken er tegnet av Harald Hille og ble innviet av biskopen den 11. desember 1960. Det er en arbeidskirke i gul tegl. Den ble delvis finansiert med midler betalt for Piperviken og Vaterland småkirker, som ble revet i forbindelse med sanering av de respektive områdene. Også noe inventar er overtatt fra disse, deriblant to kirkeklokker fra Piperviken småkirke. De henger i et eget tårn. Kirkens orientering av fra nordøst til sørvest. Selve kirkerommet har plass til rundt 270 personer, og det er en tilstøtende menighetssal. I tillegg rommer bygget kjøkken, kirkestue, møterom, kontorer og to hybler samt tilfluktsrom. Det er et lite sakristi i nærheten av orgelet.

Opprinnelig stod det et trekors mot veggen bak alteret. I 1998 fikk kirken et alterbilde i form av en billedvev laget av Kari-Bjørg Ile med tittelen «Meg er gitt all makt i himmel og på jord». På vestveggen i menighetssalen henger dessuten alterbildet fra Pipervikskirken. Det er en kopi av Carl Blochs kjente bilde Christus Consolator, som er kopiert til flere norske kirker (for eksempel av Christen Brun til Tangen kirke i Hedmark).

Det finnes ellers glassvinduer mot nordvest tegnet av Torvald Moseid og utført av glassmester G.A. Larsen. Orgelet kommer fra J.H. Jørgensen. Det har 14 stemmer og ble tatt i bruk en måneds tid etter at kirken var innviet.

En koreansk kristen menighet leier en sal i underetasjen til gudstjenester.

Kirken har ikke kirkegård. I stedet brukes Østre Aker kirkegård.

Ved førtiårsjubileet i 2000 ble det utgitt jubileumsbok. I desember 2010 ble det feiret femtiårsjubileum med arkitekten til stede.

Kilder og videre lesning:

 • M.C. Kirkebøe: Oslos kirker i gammel og ny tid (Ny utgave ved K.A. Tvedt og Ø. Reisegg, Kunnskapsforlaget, 2007), s. 97

 • Finn Jahren: Hasle menighet — liv og virke (Hasle menighetsråd, 2000)
 • Knut Are Tvedt (red.): Oslo Byleksikon (5. utg.; Kunnskapsforlaget, 2010), s. 233
 • Alf Henry Rasmussen: Våre kirker. Norsk kirkeleksikon (Vanebo Forlag, 1993), s. 704
 • Kirkesøk
 • Hasle menighet
 • Einar Dale og Jiri Havran: Kirker i Norge, bind 6: Modernismen. 1900-tallet (ARFO, 2008), s. 282
 • Gravferdsetaten i Oslo kommune
Annonse