Viser arkivet for stikkord høgtun

Høgtun bedehus

Høgtun bedehus er tilholdssted for Vegårshei Normisjon og ble oppført i 1963. Det ligger ikke så langt fra Vegårshei kirke og brukes da også til arrangementer knyttet til den. For eksempel var det jubileumsfest for kirken her i 2010, og det var boklansering i 2008. Av boken som da ble lansert, fremgår det at skriften på veggen (altså korset og bokstavene som danner navnet på bygget) kom opp i mai samme år. På bedehuset finnes et tidligere alterbilde fra kirken.

Annonse