Viser arkivet for stikkord hånes

Hånes frikirke

Hånes frikirke (i en forstad til Kristiansand) ble innviet i september 2012. Menigheten har sprunget ut av Randesund frikirkemenighet og ble formelt dannet i 1997. Den er tilsluttet Den evangelisk-lutherske frikirke.

Menigheten holder til i et flerbruksbygg som også rommer Solvollen barnehage, drevet av Filadelfia Kristiansand.

Hånes kirke

Hånes kirke (Kristiansand kommune) er en arbeidskirke i mur fra 1986. Kirken ble tegnet av Arild Lauvland og (formodentlig) Leif Haugen, skjønt ikke alle kilder inkluderer sistnevnte, og de som gjør det, utelater fornavnet. Kirken har 300 plasser. Kontor- og menighetslokalene ble utvidet i 2004-2005. Kirkerommet ble bygget om i begynnelsen av 2010.

Det er ikke så lett å finne fullstendige opplysninger om denne kirken, men ifølge kirkeleksikonet og andre kilder har kirken bare én kirkeklokke. Tidligere hadde kirken et elektronisk orgel fra 1986, og etter det har sangen vært akkompagnert av forskjellige instrumenter, men den 31. oktober 2010 ble nytt orgel innviet. Det er bygget ved Grönlunds Orgelbyggeri.

Borgny Svalastog har utsmykket fondveggen og laget kirketekstiler til denne kirken.

Det finnes en rekke interiørbilder (samt flere eksteriørbilder) hos Agderkultur.

Kilder og videre lesning:

Annonse