Viser arkivet for stikkord geitmyrsveien

Nordre gravlund (Oslo)

Etter byutvidelsen i 1878 var det behov for flere gravplasser, og 25 dekar ble innkjøpt fra Gjetemyren gård i 1883. Nordre gravlund ble innviet den 14. juli 1884 og er blitt utvidet og innskrenket en rekke ganger, slik at den i dag omfatter 160 dekar og strekker seg opp til Jutulveien. Arealer er blitt avgitt blant annet til Ullevål sykehus, skolehager og veiutbygging.

Kapellet, som ligger på den østre delen av gravlunden, ble opprinnelig innredet i en låve og forrådsbygning. ombygget etter tegninger av Ove Ekman. Det ble ombygget i 1926-27 og 1964 og restaurert etter en brann i 1982 (gjeninnviet 30. oktober 1984). Det ble pusset opp i 2004-2005 og er erklært bevaringsverdig. Like ved ligger familiegravstedet til Gustav Martinsen, som var eier av Bjølsen Valsemølle. Det ble utført av Gustav Lærum. Ellers finnes blant annet et krigsminnesmerke i form av en mannsstatue til minne om 20 medlemmer av NKP, utført av Odd Hilt og avduket i 1948. Dessuten finnes flere krigsgraver og et felt for Diakonhjemmet. Rudolf Nilsen er begravet på Nordre gravlund.

Ifølge Gravferdsetaten er følgende menigheter tilknyttet Nordre gravlund: Bakkehaugen, Fagerborg, Gamle Aker, Iladalen, Lilleborg, Maridalen, Markus, Lovisenberg, Nordberg, Sagene, Torshov og Vestre Aker.

Ellers kan alle i Oslo få urnegrav på Nordre gravlund, uavhengig av bosted.

Kilder og videre lesning:

Kapellet fra alternativ vinkel

Og en til

Alleen foran kapellet

Driftsbygning mot Uelands gate

Gravmonument over Gustav Martinsen

Nordover

Rudolf Nilsens grav

Geitmyra gård

Annonse