Viser arkivet for stikkord gammeldalsrud

Gammeldalsrud gravplass

Gammeldalsrud er Trøftskogens eller Trautskogens andre gravplass. Den ble anlagt i 1878 fordi høyt grunnvannsnivå gjorde den tidligere gravplassen Hagajordet (200 meter lenger nordvest) ubrukelig. Gammeldalsrud var i bruk til 1932, da gravplassen ved Trøftskogen kapell ble tatt i bruk, det vil si året etter selve kapellinnvielsen.

Gammeldagsrud ligger litt sør for fylkesvei 228, og det er skiltet dit fra fylkesveien, men man må parkere oppe på fylkesveien. Gravplassen er omgitt av et gjerde, og det finnes et klokketårn som skal være en kopi av det som stod der mens gravplassen var i bruk. I tårnet er det en oppslagstavle med navnene til alle de 113 som er begravet på stedet. Ellers er en rekke gravmonumenter fortsatt synlig i området.

Kilder og videre lesning:

Noen graver stelles fortsatt

Klokketårn

Trøftskogen kapell

Trøftskogen eller Trautskogen er et tynt befolket område i Nord-Odal, mellom Sand og Strandlykkja. I gamle dager stod det «Trøftskogen» på skiltene ved E6 ved Strandlykkja, i dag står det «Trautskogen», men det ser ut til at førstnevnte navneform brukes mest om kapellet.

Det ble anlagt gravplass før det kom kapell, og kapellet står på stedets tredje gravplass. Den første var Hagajordet, som var i bruk fra 1862 til 1878, da den ble oversvømt og ubrukelig. Den andre var Gammeldalsrud, som var i bruk fra 1878 til kirkegården ved kapellet ble tatt i bruk.

I en tidlig fase var det ønske om å ha en egen sal på den lokale skolen til kirkelig bruk. Det skjedde aldri, men pengeinnsamlinger og videre arbeid førte etterhvert til at et kapell ble oppført. Tegninger ble mottatt fra Statens bygningsinspektør (senere Statsbygg) i 1928, og de ble lagt til grunn for byggingen. Lokalbefolkningen bidro med materialer og dugnadsarbeid, og kapellet ble innviet av biskopen den 11. oktober 1931.

Vi har å gjøre med en laftet langkirke med 84 sitteplasser. Kapellet stod upanelt til etter krigen, men har etterhvert fått utvendig panel og blitt hvitmalt. Det har takrytter nær vestenden med et tynt spir. Bygget er rektangulært. Koret er smalere enn bygningskroppen og er omgitt av sakristier. Det er et lite galleri i vestre del av kirkerommet. Bygget huser også kjøkken og møterom, og det sies å ha gravkjeller (bårerom). Kapellet fikk elektrisk belysning i 1952. Røykvarsler fikk det først i 2009.

Som altertavle brukte man først et russisklaget innrammet teppe som Mathea Trøften, ildsjelen bak kapellbyggingen, hadde fått i gave. Bildet på det viser et russisk-ortodokst kors omgitt av kranser. Dette er fortsatt å finne i kapellrommet, men kapellet fikk ny altertavle i 1960. Bildet viser Jesus i bønn i Getsemane og er malt av Finn Olsen, som var lærer ved Statens tegne- og maleskole på Notodden. På Kirkesøk-bildet ses den tidligere altertavlen over korbuen.

Prekestolen står i skipets sørøstre hjørne, og i det nordøstre hjørnet er det en kopi av Bertel Thorvaldsens populære Kristus-statue. Døpefonten er laget av lærer Vigdal fra Størjen i Odalen.

Kapellet hadde i tidlige dager et gammelt husorgel som ble reparert av Niels Teigelkampff i 1937. I 2002 fikk det et digitalt Allen-orgel i gave. Kirkeklokken ble støpt av O. Olsen & Søn i 1936.

Kirkegården ble innviet i 1932, altså året etter kapellet. Ikke så langt fra kapellet står et minnesmerke over et lokalt krigsoffer.

Trautskogen har vært fraflyttingsområde i det meste av kapellets levetid, men det ser ut til at det er visse årlige tradisjoner knyttet til kapellet, så som en jegermesse i forkant av elgjakten, juletrefest samt en årlig fellesgudstjeneste sammen med Feiring, Langset og Mo. Det later også til at kapellet har vært brukt som valglokale.

Kilder og videre lesning:

Gravkjeller

Krigsminnesmerke

Annonse