Viser arkivet for stikkord fjell

Landro gravplass

Gravplass ble anlagt på Landro i 1901. Den ligger like nordøst for kirken.
Gravplassen er utvidet flere ganger: 1957, 1966 og siste gang i 1994.

Om kirkegårder og gravplasser i Fjell sokn.

Ved utløpet, på sørsida, var det eit nes som dei kalla ”likneset”. Her sette dei i land gravfølgje og kiste på veg til gravplassen. Kring 1900 vart det laga veg ned til vågen. Det vart då laga ei bryggje, Reinabryggjo, som var betre egna til å ta i mot båtar med gravfølgje. Familien til den døde hadde på førehand hatt ei tilstelning med tale og salmesong heime. Etter at gravfølgje hadde komme fram til Reinebryggjo frakta dei kista med hest og vogn op Sjoabrekko til gravplassen. Gravfølgjet gjekk bak vogna, medan 2 – 3 menn gjekk framom og song salmar. Flokkar med nyfikne ungar heldt seg i bakgrunna og bivåna det heile.

Kilde: Om Landrovågen – av Landro skule.

Landro kyrkje

Landro kyrkje er en av tre kirker i Fjell sogn.
Arbeidskirken ble bygd i 1977 og ble vigslet av biskop Thor Scherffenberg With.
Det er 400 sitteplassar inkl sidesalene, og det er menighetssal i kjelleren.
Alterveggen er bygd av fjærestein fra Lerøy i Sund kommune.
Kirkeklokkene er fra O. Olsen & Sønn Klokkestøperi og har innskriften:
“Ære være Gud i det høgste”, og " Land, land, land, høyr Herrens ord".

Omtale av kirken:
Allerede i 1923 ble Landro bedehus vigslet til kirkelig bruk, noe som forteller oss at folk i nordre delen av Fjell ventet lenge på et eget gudshus.

Kyrkja er bygd som ei “sentralkyrkje”- kjenneteikna av at alle sidene er like lange som i eit kvadrat
- eit symbol på at kyrkja rommer heile verda.
Kvadratet som form går igjen i interiøret i kyrkja; alteret – døypefonten – preikestolen.
Alterveggen er bygd opp i småstein, og symboliserer menneska i kyrkja.

Arkitekt: Aksel Ludvig Fronth (1925 – 2000)
Grundig artikkel om byggverket på Norges kirker.

Kilde:
Landro kyrkje på F.b.

Landro gravplass ligger like nordøst for kirken.

Foldnes kyrkje

Foldnes kirke eg. Foldnes kyrkje, er en arbeidskirke som ble vigslet 22. april 2001.
Fjell kommune i Hordaland, Fjell sokn, Vesthordland prosti, i Bjørgvin bispedømme.
Grunnsteinen ble lagt ned av daværende biskop Ole D. Hagesæther 28. mai i 2000.

Arkitekt – Kolbjørn Jensen, da Signatur Arkitekter, fusjonert i 2006, og ble til LINK Arkitektur.

Kirken er bygget i leca/mur og tre, og tilpasset terrenget på plassen.
Den har 700 sitteplasser.
Utenfor bygget er det oppført et kirketårn og i forkant, mot vest, er det en stor rund borggård.
Byggekomitéen var i forkant på en rundreise i Danmark, og kikket på 17 kirker på en helg, for å få inspirasjon.

Foldnes kyrkje på F.b.

Kilder: Wikipedia og Vestnytt 07.08.2015 (papiravisen – intervju med tidligere ordfører Ole G. Fredheim.)

Fjell kirke (Drammen)

Arbeid for kirke på Fjell (sørøst for Drammen sentrum) begynte på 1960-tallet, og man sikret seg raskt en kirketomt og utviklet romprogram. I 1973 kom første utkast til tegninger fra arkitekten, Elisabet Fidjestøl. Disse ble bearbeidet, og det drøyde helt til 1983 før byggearbeidet kom i gang Kirken ligger like sørøst for Galterud skole, på grunn som har tilhørt Fjell gård. Den ble innviet den 26. august 1984.

Vi har å gjøre med en arbeidskirke med betongskall som er forblendet med tegl på innsiden. I hovedetasjon er det kirkerom, menighetssal, kirkestue og kontoravdeling. Underetasjen inneholder ungdomssal og diverse mindre møterom samt kjøkken, toaletter og garderobe. Kirkesalen har rundt 180 sitteplasser, menighetssalen 150 og kirkestuen 80. Det tre kan kobles til og fra hverandre med foldevegger. Dessuten er det et slags sideskip til kirkerommet med 50 plasser som også kan stenges av. Det blir rundt 460 plasser til sammen.

Innredningen i kirkerommet er plassert diagonalt, med alter i et hjørne i nord og benker (stoler fra Tovslid trevare) orientert ut fra det. Murene er hvite og himlingen av umalt tre (laminert).

Alter og døpefont er av laminert tre. Alter og døpefont sies å være laget av Øyvind Amundsen og utført ved Eili Industri på Hønefoss. Over alteret (festet til muren) er en stor korskomposisjon av umalt tre utført av Hans Rasmussen. Bak og over dette ser det ut til å være vinduer med glassmaleri (eller glassmosaikk). Prekestolen av furu har en tretrinns platting. Døpefonten er firkantet med brutte hjørner. På sidene er det laminerte plater med utskårne motiver og tekster.

Kirken hadde tidlig et digitalt Allen-orgel, men fikk i 2009 installert et 16 stemmers pipeorgel fra nederlandske Flentrop. Det ble innviet den 14. mars 2009, og kirkens nettsted har også en rekke bilder fra byggeprosessen. De to kirkeklokkene er begge støpt av Olsen Nauen i 1984. Det finnes interiørbilder på kirkens nettsted (også blant flere serier her) og på Kirkesøk.

Fjell kirke feiret 25-årsjubileum i august 2009.

Menighetsbladet kan leses her.

Kilder og videre lesning:

Misjonskirken Alværn

Misjonskirken Alværn er en frikirke som er tilsluttet Det norske misjonsforbund (nettsted her). Som navnet sier, befinner kirken seg på Alværn på Nesodden, men den har postadresse Bjørnemyr, noe som vitner om fortetningen i bebyggelsen gjennom årene.

Menigheten ble grunnlagt på Fjell gård i 1921 og holdt til på gården til den kjøpte en eiendom på Fjellstrand i 1956 og bygget den om til forsamlingslokale. Dagens kirkelokale, som er et resultat av tre års dugnadsarbeid, ble tatt i bruk i 1984. Dette kan leses ut av menighetens eget nettsted, som også beskriver virksomheten. Menigheten driver også barnehage, og forsamlingslokalene leies dessuten ut.

Nordlien kirke

Nordlien eller Nordlia kirke (begge stavemåter forekommer) ble tegnet av Johan Meyer og bygget
på gården Breilis grunn. Den ble titulert som kapell ved innvielsen i 1901, men kalles nå kirke og har eget sogn. Som endel andre steder ønsket man å bygge lokal kirke pga. lang kirkevei (12-13 km til Hoff), og kirken ble oppført med dugnadsinnsats og private midler. I middelalderen hadde det vært gårdskirke ved Fjell, et stykke sørvest for Nordlien. Den ble rapportert å være ute av bruk på slutten av 1500-tallet; kanskje forfalt den rett etter Svartedauen.

Denne laftede langkirken er svært karakteristisk ved at tårnet er plassert asymmetrisk, på skipets nordre langside. Skipet er rektangulært, og koret er rett avsluttet. I tillegg til våpenhuset i vest, som har samme bredde som skipet, er det inngang i tårnfoten på nordsiden, og det ser ut til å være sakristi(er) øst for tårnet. Tårnet har vinduer i flere etasjer. Stokkene i kirken er flattelgjet innvendig, og kirken har stående panel utvendig. Antall sitteplasser er 232.

Altertavlen avbilder Jesus og et barn og er malt av Eivind Nielsen i 1902. Prekestolen og døpefonten er begge i tre og på alder med kirken. De har åttekantet grunnform. Kirken hadde opprinnelig et orgel fra Peter Berntsen, Vardal, mens dagens orgel er fra 1982 fra Norsk Orgel- og Harmoniumfabrikk. De to kirkeklokkene er fra Olsen Nauen, den ene fra 1900, den andre fra 1905. Se også dette bildet av kirkerommet samt en rekke andre eksteriørbilder (jf. fylkeslisten).

Kirken er omgitt av sin kirkegård.

Den som vil fordype seg i denne kirkens historie, kan lese denne hovedoppgaven.

Kilder og videre lesning:

Sørfra

Østfra

Tårnet og sakristiet

Kirkebygg i Hordaland

Alversund kirke (Lindås): 1, 2, 3, 4
Amland gravplass (Tysnes)
Arna kirke (Bergen): 1, 2
Ask kirke (Askøy)
Askvik kapell (Lindås)
Austevoll kirke (Austevoll)
Austrheim kirke (Austrheim); krigsminnesmerke
Baldersheim gravplass (Fusa)
Bauten gravplass (Radøy)
Bekkjarvik kirke (Austevoll)
Bergaflot kapell (Odda)
Bergen adventkirke (Bergen)
Bergen baptistkirke (Bergen): 1, 2
Bergen domkirke (Bergen): 1, 2, 3
Bergen døvekirke (Bergen)
Bergen frikirke (Bergen)
Bergsdalen kirke (Vaksdal)
Berjaflot kapell (Odda)
Betania bedehus, Solsvik (Fjell)
Betlehem (Indremisjonen; Bergen)
Birkeland kirke (Bergen)
Biskopshavn kirke (Bergen)
Bjelland kirkegård (Sveio)
Bjerkaflot kapell (Odda)
Blomvåg kirke (Øygarden)
Bolstadøyri bedehus (Voss)
Brandasund kapell (Bømlo)
Bremnes kirke (Bømlo)
Bruntveit kirkegård (Tysnes)
Bruvik kirke (Osterøy)
Bømlo gamle kirke (Bømlo)
Bømlo nye kirke (Bømlo)
Bønes kirke (Bergen)
Centralkirken (metodistkirke; Bergen): 1, 2
Dale kirke (Vaksdal)
DELK Bergen (Bergen)
Døvekirken (Bergen)
Eben Eser Fammestad (Lindås)
Eid kirke (Kvinnherad)
Eidfjord gamle kirke (Eidfjord): 1, 2, 3
Eidfjord nye kirke (Eidfjord)
Eidsland kapell (Vaksdal)
Eidsvåg kirke (Bergen)
Eikeland gravplass (Meland)
Eikeland gamle kirkegård (Sveio)
Eikeland kapell og kirkegård (Sveio)
Eksingedal kirke (Vaksdal)
Emigrantkirken på Sletta (Radøy); flere bilder: 1, 2
Erdal kirke (Askøy)
Espevær kapell (Bømlo)
Evangeliekirken (Maran Ata; Bergen)
Evanger kirke (Voss)
Fagervoll gravplass (Bømlo)
Fana kirke (Bergen): 1, 2, 3; interiør: 1, 2
Fantoft stavkirke (Bergen); flere bilder: 1
Fedje kirke (Fedje): 1, 2, 3; altertavle; fra kirkegården
Finse kapell (Ulvik)
Fitjar bedehus (Fitjar)
Fitjar kirke (Fitjar)
Fjelberg kirke (Kvinnherad)
Fjell kirke (Fjell)
Fjell vestre gravplass (Fjell)
Fjon fjellkirke (Masfjorden)
Flatråker gravplass (Tysnes)
Fjæra kapell (Etne): 1, 2
Fold(e)røy gamle kirkegård (Bømlo)
Fold(e)røy nye kirkegård (Bømlo)
Foldnes gravplass (Fjell)
Foldnes kirke (Fjell)
Framnes kirkegård (Sveio)
Frette (bedehus)kapell (Etne)
Fridalen kirke (Bergen)
Frøyset kirke (Masfjorden)
Fyllingsdalen kirke (Bergen)
Furuly kapell (Askøy)
Førde gamle kirkegård (Sveio)
Førde kirke (Sveio)
Fløenkirken (DFEF; Bergen)
Gjerde kirke (Etne)
Gjersvik gravplass (Tysnes)
Gjerstad kirke (Osterøy)
Granheimen/Granneheim kapell (Masfjorden)
Granvin kirke (Granvin)
Gravdalspollen kirkegård (Bergen)
Grindheim kirke (Etne)
Haga kirke (Samnanger)
Hamlagrø bedehus (Voss)
Hamre kirke (Osterøy)
Hatlestrand kirke (Kvinnherad)
Haus kirke (Osterøy)
Herdla kirke (Askøy); flere bilder: 1, 2
Hjelme gamle kirke (Øygarden)
Hjelme kirke (Øygarden)
Hjelmås kapell (Lindås)
Holdhus kirke (Fusa)
Holmedal kirke (Kvinnherad)
Hope kirkegård (Tysnes)
Hordabø kirke (Radøy): 1, 2
Hosteland kirkegård (Masfjorden)
Huglo (bedehus)kapell (Stord)
Humlevik gravplass (Tysnes)
Hundvin kirke (Lindås): 1, 2, 3
Hundvåkøy kirke (Austevoll)
Husnes kirke (Kvinnherad): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Haakonsvern kirke (Bergen)
Hålandsdal kirke (Fusa)
St. Jakob kirke (Bergen)
Jesu Kristi kirke SDH (Bergen)
Johanneskirken (Bergen): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Jondal kirke (Jondal)
Kausland kirke (Sund)
Kinsarvik kirke (Ullensvang)
Knarvik gravplass (Lindås)
Knarvik kirke (Lindås)
Korskirken (Bergen)
Kristkirken (uavhengig; Bergen)
Kvinnherad kirke, Rosendal (Kvinnherad): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; krigsminnesmerke; kirkerom; altertavle
Laksevåg kirke (Bergen): 1, 2, 3, 4, 5, 6; dør; våpenhus: 1, 2; kirkerom mot koret; kor; mot orgelgalleriet
Landro gravplass (Fjell)
Landro kirke (Fjell)
Landås kirke (Bergen)
Leirvåg kirkegård (Austrheim)
Lindås kirke (Lindås): 1, 2; kirkeklokke
Loddefjord kirke (Bergen)
Lygra kirke (Lindås): 1, 2, 3
Lykling kirke (Bømlo)
Lyse kloster (Os): 1, 2, 3
Lysekloster kapell (Os)
Manger kirke (Radøy): 1, 2, 3, 4
Mariakirken (Bergen); gjenåpning 2015; flere bilder: 1, 2, 3
St. Markus kirke (Bergen)
Meland kirke; flere bilder: 1 (Meland)
Midttun kirkegård (Bergen)
Mjelde kirke (Osterøy)
Mjølfjell kapell (Voss)
Mo kirke (Modalen)
Moster gamle kirke (Bømlo)
Moster kirke (Bømlo)
Myking kirke (Lindås)
Møkster kapell og gravplass (Austevoll)
Møkster kirke (Austevoll)
Møllendal kirkegård (Bergen)
Møvik gravplass (Fjell)
Nesheim kirke (Vaksdal)
Nesttun kirke (Bergen)
Nonneseter kapell (Bergen)
Nordskog kirkegård (Sveio)
Nore Neset kirke (Os)
Norheimsund kirke (Kvam)
Nygård kirke (Bergen)
Nykirken (Bergen): 1, 2, 3
Nysæter kirke (Stord)
Odda kirke (Odda): 1, 2, 3, 4
Olsvik kirke (Bergen)
Onarheim kirke (Tysnes)
Oppheim kirke (Voss): 1, 2
Os kirke (Os); flere bilder: 1, 2, 3
Ostereidet kirke (Lindås): 1, 2, 3
St. Paul kirke (katolsk; Bergen); flere bilder: 1, 2
Raundalen kirke (Voss)
Reksteren kirke (Tysnes)
Røldal stavkirke (Odda); flere bilder: 1, 2, 3, 4, 5, 6; mot koret: 1, 2; alterparti, innvendig tak
Salem (NLM; Bergen)
Salhus kirke (Bergen): 1, 2, 3
Samnanger kirke (Samnanger)
Sandnes kirke (Masfjorden)
Sandvikskirken (Bergen)
Sankt Jakob kirke (Bergen)
Sankt Markus kirke (Bergen)
Sankt Paul kirke (katolsk; Bergen); flere bilder: 1, 2
Seim kirke (Lindås): 1, 2, 3
Selbjørn gravplass (Austevoll)
Skare kirke (Odda): 1, 2, 3
Skiftesvik gravplass (Askøy)
Skjold kirke (Bergen)
Skånevik kirke (Etne)
Sletta kirkegård (Radøy)
Slettebakken kirke (Bergen): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; området rundt: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Solheim kirke (Bergen); Solheim kapell
Solheim kirke (Masfjorden)
Stamnes kirke (Vaksdal)
Stolmen gravplass (Austevoll)
Stord kirke (Stord): 1, 2
Storetveit kirke (Bergen): 1, 2, 3
Strandebarm kirke (Kvam)
Strandvik kirke (Fusa)
Strusshamn kirke (Askøy)
Stødle kirke (Etne): 1, 2
Sund kirke, Klokkarvik (brant 1994; Sund)
Sund kirke (1997, Sund)
Sundvor kirke (Fusa)
Sta. Sunniva kapell, Florida sykehus (Bergen)
Sveio kirke (Sveio)
Sveio kirkegård ved bedehuset (Sveio)
Sveio kirkegård ved Paddevegen (Sveio)
Sæbø kirke (Radøy): 1, 2
Sælen kirke (Bergen)
Sævareid kapell (Fusa)
Søreide kirke (Bergen)
Tabernaklet (pinsekirke; Bergen)
Takvam kapell (Bergen)
Trengereid kapell (Bergen)
Tveit kirke (Askøy)
Tysnes gamle gravplass (Tysnes)
Tysnes kirke (Tysnes)
Tyssedal kirke (Odda)
Uggdal kirke (Tysnes)
Ullensvang kirke, Lofthus (Ullensvang): 1, 2, 3
Ulvik kirke (Ulvik); flere bilder: 1
Uskedalen kirke (Kvinnherad)
Utne kirke (Ullensvang): 1, 2, 3
Vaffelkirka (Bergen)
Vaksdal kirke (Vaksdal): 1, 2, 3
Valen kapell (Sveio)
Valen kirke (Kvinnherad)
Valestrand kirke (Sveio)
Vangskyrkja (Voss): 1, 2
Vikanes kirke (Lindås)
Vike kirke (Lindås)
Vikøy kirke (Kvam)
Vinje kirke (Voss)
Vinnes gravplass (Austevoll)
Voss kirke (Voss): 1, 2
Ytre Arna kirke (Bergen)
Ytrebygda kirke (Bergen)
Ænes kirke (Kvinnherad): 1, 2
Ølve kirke (Kvinnherad)
Øystese kirke (Kvam)
Åkra kirke (Kvinnherad)
Ålvik kirke (Kvam)
Årstad kirke (Bergen)
Åsane “gamle” kirke (Bergen)
Åsane nye kirke (Bergen)

Album med bilder

Merk: Eventuelle kirkenavn uten lenke betyr at vi ikke har noe bilde av kirken. Har du et bilde (og kanskje en historie), er du velkommen til å bidra.

Annonse