Viser arkivet for stikkord finstad

Finstad gravplass

Finstad gravplass — helt nord i Rendalen kommune, nær grensen til Tynset — ble innviet som hjelpekirkegård den 15. oktober 1900 med en støpul med klokke i. I 1939 ble det reist et nytt klokketårn. Det ble avholdt gudstjenester ved Finstad skole (bygget 1907), og i 1952 diskuterte man utvidelse av kirkegården og oppførelse av et kapell. Kirkegården ble restaurert i løpet av sommeren, men det drøyde med kapell.

Skolen ble nedlagt i 1964, og det sies at huset ble kjøpt av lokalbefolkningen. Fra 1978 ble tre av rommene i huset brukt til barnehage og ett til kirkelige formål. Etterhvert er grendehuset Finshall, like ved den gamle skolen, tatt i bruk til gudstjenester og andre kirkelige samlinger, visstnok innviet i 1962.

Ved begravelser foregår den kirkelige handlingen i Øvre Rendal kirke før gravfølget finner veien til Finstad gravplass. I 2002 ble det gamle redskapshuset ved Øvre Rendal kirkegård flyttet til Finstad gravplass.

Ting tyder på at det iblant holdes friluftsgudstjenester ved gravplassen (se f.eks. her).

Kilde:
Aslaug Sikveland Haugen: Kirker og kirkeliv i Øvre Rendal — i anledning Øvre Rendal kirkes 250 år 1759-2009 (Øvre Rendal menighetsråd, 2008), særlig s. 69-73

Støpul

Redskapshus fra Øvre Rendal

Nordre gravlund (Åsnes Finnskog)

Det sies at kirkegården ved Åsnes Finnskog kirke snart ble for liten, og det ble på initiativ fra sogneprest Thorvald Bugge anlagt en ny gravplass noen hundre meter unna, mellom Finstad og Svartholtet. Den omtales vekselsvis som Nordre gravlund eller Nordre gravplass, og var i bruk i 1896 til 1918, parallelt med gravplassen ved kirken.

Grunnen var imidlertid ganske uegnet pga. årlige oversvømmelser ved vårflommen, så gravplassen ble vedtatt slettet, men den er blitt holdt i hevd og er med årene blitt satt i stand og omgitt av gjerde. Nå ligger den der som en minnepark med gravmonumenter mellom trærne. Etterhvert ble det fylt opp med masse ved kirken, slik at gravplassen der kunne utvides, og det er den som brukes i disse dager.

Det skal tidligere ha vært litt kronglete å parkere i nærheten av gravplassen, men sommeren 2011 er det anlagt noe som minner om en liten busslomme, nede på fylkesvei 206 (Kaptein Dreyers veg). Der kan man spasere over jordet til skogholtet der gravplassen ligger, men det kan periodevis være noe bløtt på jordet. På gravplassen i skogen er de opprinnelige gravmonumentene borte, og det vi ser er i stedet minnesteiner med navnelister inndelt i perioder på fem eller ti år. Her kan altså den som har slektninger eller venner begravet på stedet, gå og minnes dem, og det er også noen benkerader og et kors montert på en stein fremst i “lokalet”, uten at undertegnede vet om stedet brukes til friluftsgudstjenester. I hjørnet av gravplassen er det en støpul, men det er ingen klokke i den.

Kilder og videre lesning:

  • Idar Steinbakken og Rolf Rønning: Fra prekenstue til veikirke: Åsnes Finnskog kirke (Åsnes Finnskog historielag, 1994)

Åsnes Finnskog kirke

Finnskogen(e) var opprinnelig nærmest folketom(me), men ble befolket av finner fra Bergslagen i etterkant av Hannibalfeiden på midten av 1600-tallet. Det synes å være noe uklarhet omkring gravskikker i tidlig tid, og presisjonen i navnetranskripsjonen i gamle kirkebøker samt det at Åsnes prestegård brant i 1929, gjør det også vanskelig å få klarhet i alle detaljer når det gjelder bosettingsmønster og kirkehistorie. Det later imidlertid til at det første kirkelige bygg i Åsnes Finnskog var den såkalte Prekenstua, som lå på Vermundsberget, omtrent tvers over Vermundsjøen fra der Åsnes Finnskog kirke ligger i dag. Den ble brukt til gudstjenester fra ca. 1807 og til kirkebygget stod klart. Før dette hadde det forekommet friluftsgudstjenester i området. Huset ble revet i 1943.

På midten av 1800-tallet ble det tidligere Hof prestegjeld delt i tre, og i det nye Åsnes prestegjeld ble det bygget to nye kirker tett på hverandre. Først ut av disse var Gretviken kirke, som i dag kalles Åsnes Finnskog kirke. Den ligger idyllisk til på et nes (Vikanebben) på nordsiden av Vermundsjøen, rundt 25 km øst for Flisa. Kirken ble tegnet av Jacob Wilhelm Nordan og innviet i 1861. Det er en tømret langkirke som ved innvielsen hadde 150 plasser, men den ble utvidet til 250 plasser i 1911-12 under ledelse av Martin O. Bråten og gjeninnviet i november 1912.

Alterbildet i Åsnes Finnskog kirke er malt av Ragnvald Hjerlow i kopi etter Adolph Tidemands populære bilde Jesu oppstandelse i Bragernes kirke. Den har nygotisk omramming. Prekestol og døpefont er begge på alder med kirken.

Kirkens første organist var svenske Nils Alstergren, som i 1861 kjøpte Grætvigen (Gretviken) gård, på hvis grunn kirken er bygget. Alstergren hadde et franskprodusert harmonium fra første halvdel av 1800-tallet, og det sies at det ble fraktet fra organistens hus til kirken når det skulle spilles der. Dette harmoniet ble i 1993 gitt til kirken av Alstergrens etterkommere og er restaurert (av folk fra Norsk Orgel- og Harmoniumfabrikk) til spillbar stand og oppbevares som klenodium. Sitt første orgel fikk kirken i 1880. Det omtales som et husorgel og var i bruk til årsskiftet 1912/1913, da det ble solgt og avløst av et kirkeorgel. Dette var i tjeneste til 1964, da nytt orgel ble innviet. Likevel ble nytt orgel med elleve stemmer innkjøpt og tatt i bruk i 1979 og formelt innviet den 30. januar 1980. (Ifølge kirkeleksikonet er det dansk og delvis bygget av et gammelt orgel, mens jubileumsboken sier at det gamle ble demontert og fjernet.) Orgelet står på vestgalleriet.

I begynnelsen hadde man ingen kirkeklokke, men slo på en bøyd jernholk med en hammer, omtrent som man hadde vært gjort med et jernspett ved Prekenstua. Senere fikk man tak i en liten kirkeklokke, som i 1902 ble byttet ut med en klokke fra Olsen & Søn.

Av annet inventar kan nevnes en lysekrone i messing som tidligere hang i Oslo domkirke, men ble skiftet ut ved en oppussing der.

Det sies at kirkegården snart ble for liten, og det ble på initiativ fra sogneprest Thorvald Bugge anlagt en ny gravplass noen hundre meter unna. Den omtales vekselsvis som Nordre gravlund eller Nordre gravplass, og var i bruk i 1896 til 1918, parallelt med gravplassen ved kirken. Grunnen var imidlertid ganske uegnet pga. årlige oversvømmelser ved vårflommen, så gravplassen ble vedtatt slettet. Den er imidlertid blitt holdt i hevd og er med årene blitt satt i stand og omgitt av gjerde, og nå ligger den der som minnepark med gravmonumenter mellom trærne. Etterhvert er det fylt opp med masse ved kirken, slik at gravplassen der kunne utvides, og det er den som brukes i disse dager. På området ved kirken står også en bygning som kan tenkes å være kirkestue med bårehus i underetasjen, og ved parkeringsplassen står et hus som trolig er redskapshus eller servicebygg.

Åsnes Finnskog kirke har siden 1990-tallet vært veikirke og er som sådan åpen for besøkende noen uker hver sommer.

Kilder og videre lesning:

Kirkestue med bårerom?

Kirkegården

Velkomst

Annonse