Viser arkivet for stikkord einar, arneberg

Arneberg kirke (Solør)

Arneberg kirke har en tragisk og berømt forhistorie: 8. oktober 1871 druknet tre personer på vei til konfirmasjon i Hof kirke på den andre siden av Glomma. Etter ulykken ble det tatt initiativ til bygging av kirke på østsiden av elven. Grunn ble gitt av Einar Christiansen Arneberg, og kirken ble bygget på dugnad.

Arkitekt var Johannes Henrik Nissen i Kristiania, og byggmester var Nils Nilsen Hunsager (med Günther Schüssler som underleverandør!). Nissen var da en ung og relativt uerfaren arkitekt, og dette var hans første eller andre kirke. Det fortelles at byggmesteren så seg nødt til å forsterke den i utgangspunktet for svake tårnkonstruksjonen.

Kirken (eller kapellet, som det da var) ble innviet den 9. oktober 1878. Det er en laftet langkirke som stod upanelt til like etter 1900. Antallet sitteplasser oppgis ofte til 460, men ifølge Artemisia.no ble kirken bygget for 350 mennesker. Opprinnelig ble kirken bygget under forutsetning av at oppsitterne på østsiden av Glomma skulle besørge vedlikehold. Byggingen skjedde i økomomisk oppgangstid, og uten at Arneberg var eget sogn. Forholdene forverret seg imidlertid, og vedlikeholdet ble forsømt. I 1905 overtok Hof kommune, og i dag ugjør Arneberg et eget sogn.

Til å begynne med hadde kirken ikke et alterbilde, men et enkelt kors i en enkel, nygotisk omramming. Det var da også nygotiske vinduer på korveggen, på hver side av korset. I 1907 ble intriøret endret, og korset ble byttet ut med et maleri som viser Jesus og to disipler på veien til Emmaus. Bildet ble laget av Hans Ødegaard og satt i samme omramming som korset hadde vært i. I 1954 ble vinduene i korets fondvegg fjernet, og hele veggen ble hvitmalt. Det var misnøye med altertavlen, og man henvendte seg til maleren Erling Nortvedt, som laget utkast til nytt bilde. Bildet er svært stort: over 50 kvadratmeter. Det er malt på plater som er satt sammen inne i kirken, og det dekker hele korveggen og litt av taket. En stor Kristusfigur i midten dominerer, men det er naturligvis mange flere detaljer rundt omkring i det som er et ganske moderne bilde for en nygotisk kirke. Det gamle alterbildet ble hengt på søndre langvegg i skipet. Det gamle korset ble satt opp på selve alteret igjen til jubileet i 1978, og ved samme anledning ble interiørfargene forsøkt tilbakeført til de opprinnelige.

Ved oppussingen av interiøret i 1954 ble prekestolen fra 1878 byttet ut. Ny prekestol ble tegnet av arkitekt Ola B. Aasness og fremstilt av Birger Strømmer. Stolen er hvit og kvadratisk i grunnform med skrådde hjørner. Den har et kristogram på den siden som vender mot menigheten. Det ser ellers ut til at det var en ny giv i arbeidet for kirken utover i 1950-årene. Det strømmet på med gaver i form av gjenstander, og det ble arbeidet med kirkegården.

Det ser ut til at man måtte klare seg uten orgel en stund i begynnelsen, men det er mulig at kirken hadde et harmonium. 2. juledag 1897 tok man i bruk et orgel fra Olsen og Jørgensen med åtte stemmer. Ved kirkens hundreårsjubileum ble det meldt at dette orgelet ikke lenger fungerte tilfredsstillende, og i 1983 ble det avløst av et orgel fra Johannes Menzel Orgelbyggeri i Sverige. To kirkeklokker fra Toten (Anders O. Holte og Joh. Andersen Holte, far og sønn) er fra kirkens tidlige dager.

Kilder og videre lesning:

Annonse