Viser arkivet for stikkord eidsberg

Tenor kirkeruin

Tenor eller Tenol kirke i Eidsberg lå på gården Slitus grunn og antas å ha blitt oppført på slutten av 1200-tallet, trolig til erstatning for en eldre kirke som brant. Det var en langkirke i bruddstein og tegl som var viet til Peter og Paulus. Kirken var anneks til Eidsberg. I dag er det ikke stort mer enn fundamentene igjen; bare et kort stykke av muren stikker over det.

Kirken hadde kort, rektangulært skip og et smalere kor som opprinnelig var tilnærmet kvadratisk før det ble utvidet mot øst. Det er gjort om på korbuen, slik at koret etterhvert har åpnet seg mot skipet i full bredde.

Kirken ble nedlagt ved reformasjonen og lå øde fra ca. 1560. I 1619 skal den ha vært nedfallen, men fortsatt hatt klokke. På begynnelsen av 1700-tallet skal murene ha stått i nesten full høyde, men på slutten av samme århundre var det så vidt man kunne se omrisset av kirken. Ruinen ble utgravet og restaurert i 1952-56 under ledelse av Bernt C. Lange og Håkon Christie. Også kirkegårdsmuren er påvist, og det er funnet flere begravelser. Et par klebersteinsstykker som kan ha inngått i vestportalen, oppbevares på Slitu gård, ifølge «Norges kirker» (utgitt 1959).

Skader som følge av frostsprengning gjorde at det høsten 2006 ble satt opp et midlertidig takoverbygg for å beskytte ruinen, og to tonn sement som ble brukt for å beskytte ruinen på 1950-tallet, er fjernet. Riksantikvaren meldte i 2006 at arbeidet var forventet ferdig i 2008, og ved fotografering i mai 2012 var det ingen tegn til det takoverbygget som er beskrevet i brosjyren.

En madonnafigur, en lysekrone og en nøkkel fra kirken skal være bevart.

Det holdes iblant gudstjenester i ruinen, også katolske.

Kilder og videre lesning:

Hærland kirke

Hærland er like øst for Mysen i Eidsberg kommune. Den nåværende kirken er Hærlands fjerde — og den tredje på nåværende kirkested. Første kirke var en stavkirke på Hærland gårds grunn, viet til den hellige Margareta. Den fikk et tømret våpenhus i vest i 1627, men ble stadig dårligere mot slutten av 1600-tallet og ble besluttet revet i 1700.

I 1701 ble kirkestedet flyttet en kilometer vestover (eller nordvestover) til gården Revhaugs grunn, der det ble oppført en laftet kirke. Byggmester var Guldbrand Mortensen Berger. Kirken overtok døpefont og prekestol fra den eldre kirken, men fikk nytt alter, knefall og altertavle. Kirken er beskrevet hos menigheten, som konstaterer at den trolig var liten og unnselig og dessuten dårlig bygget og vedlikeholdt. Den ble tatt ned i 1777.

Ny kirke ble innviet i 1778. Denne kjennes bare fra et fotografi (gjengitt hos menigheten) og en vag beskrivelse hos sogneprest Wilse (skisseaktig skildret i «Norges kirker», som også omtaler noe inventar, hvorav klokkene visstnok ble solgt på auksjon i 1878). Denne var tydeligvis heller ikke særlig solid, og den ble revet allerede i 1877.

Den gamle kirkegården ble noe utvidet vestover, og dagens kirke står like vest for den opprinnelige kirkegården. Sør for kirken kommer grunnfjellet opp i dagen. Kirken ble tegnet av Hjalmar Welhaven (se også her), oppført under byggmester Ivar Hansen Bruserud og innviet den 19. mars 1879. Vi snakker om en laftet langkirke som har 450 plasser ifølge de fleste kilder og er beskrevet på kirkens nettsted. Kirken har rektangulært skip med saltak, polygonalt avsluttet kor (som en apsis, men åttekantet om det hadde gått helt rundt), sakristier på hver side av koret og tårn i vest. Veggene har panel utvendig, mens laftetømmeret er synlig inne i kirken. Det er orgelgalleri i vest.

I koret er det en nygotisk altertavle med et korsfestelsesmaleri av August Eiebakke fra 1931. I tillegg finnes en altertavle fra 1702 (fra kirke nr. 2) av en ukjent akantuskunstner som trolig også har arbeidet i kirkene i Rakkestad og Degernes. Denne tavlen er nå i gravkapellet.

Også prekestoler er det to av. I kirken står en prekestol med fem fag, hvorav ett mot veggen, og en sekskantet himling. En prekestol fra 1654 i eik og furu med fire fag står i kapellet.

Videre er det to døpefonter: En romansk klebersteinsdøpefont fra midten av 1100-tallet er fortsatt i bruk. Kummen er nærmest firkantet med svært avrundene hjørner og inngravert rankemotiv øverst. Til denne er det et sølvfat fra 1879. En kalkformet døpefont i marmorert tre ble innkjøpt i 1880-årene. Denne står nå i kapellet.

I koret, like bak prekestolen, er en tavle med en liste over residerende kapellaner i Hærland fra 1742-1979. Dette gjenspeiler trolig at kirken tidligere var anneks til Eidsberg. Orgelet er fra 1960 og avløste et 6 stemmers Olsen & Jørgensen-orgel fra 1888. Kirken har to klokker fra 1878.

Kirken er omgitt av kirkegården, som altså er blitt utvidet og er omgitt av en steinmur. Ved parkeringsplassen nord for kirken står et gravkapell bygget i 1924 etter tegninger av Sigurd Bensten. Dette er etterhvert blitt renovert og brukes nå som kirkestue. Her finnes altså noe av det “alternative” inventaret. Kapellangården er vest for gravkapellet. Kirken ser ellers ut til å være en populær konsertarena.

Menighetsbladet kan leses her.

Kilder og videre lesning:

  • Sigrid og Håkon Christie: Norges kirker. Østfold (Riksantivariatet / Land og Kirke: Oslo, 1959), bind 2, s. 54-57 (også her)

  • Hærland menighet

  • Alf Henry Rasmussen: Våre kirker. Norsk kirkeleksikon (Vanebo Forlag, 1993), s. 674
  • Kirkesøk
  • Roar Hauglid: Akantus (Riksantikvariatet / Mittet & Co, 1950), særlig bind II, første halvbind, s. 134

Kirkebygg i Østfold

Aremark kirke (Aremark): 1, 2
Asak kirke (Halden)
Askim kapell (Askim): 1, 2, 3
Askim katolske kirke (Askim): 1, 2
Askim kirke (Askim): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; interiør
Askim misjonskirke (DNM og DFEF)
Bechs kapell (privat gravkapell; Trøgstad)
Berg kirke (Halden)
Betania Havnås (DNM; Trøgstad)
Betania Rakkestad (pinsemenighet; Rakkestad)
Bethania Indremisjon (Sarpsborg)
Betel Halden (DFEF; Halden)
Sta. Birgitta katolske kirke (Fredrikstad)
Borge kapell og krematorium (Fredrikstad)
Borge kirke (Fredrikstad)
Båstad kirke (Trøgstad): 1, 2
Christians kirke (brent; Halden)
Degernes kirke (Rakkestad): 1, 2, 3, 4, 5, 6; kapell
Eidsberg kirke (Eidsberg): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Ekholt kirke (Rygge)
Elim Tistedal (baptistkirke; Halden)
Enningdal baptistkirke (Halden)
Filadelfia Fredrikstad (pinsemenighet; Fredrikstad)
Filadelfiakirken Sarpsborg (pinsemenighet; Sarpsborg)
Fredrikstad adventkirke (Fredrikstad)
Fredrikstad baptistkirke (Fredrikstad)
Fredrikstad domkirke (Fredrikstad)
Fredrikstad frikirke (Fredrikstad)
Fredrikstad krigskirkegård (Fredrikstad)
Fredrikstad metodistkirke (Fredrikstad)
Fredriksten krigskirkegård (Halden)
Frikirken Greåker (Sarpsborg)
Glemmen gamle kirke (Fredrikstad)
Glemmen nye kirke (Fredrikstad): 1, 2
Gressvik kirke (Fredrikstad): 1, 2, 3, 4
Greåker frikirke (Sarpsborg)
Greåker kirke (Sarpsborg)
Hafslund kirke (Sarpsborg)
Hafslundsøy kirke (Sarpsborg)
Halden adventkirke (Halden)
Halden baptistkirke (Halden)
Halden frikirke (Halden)
Halden metodistkirke (Halden)
Heli kirke (Spydeberg)
Hobøl kirke (Hobøl): 1, 2, 3, 4
Holleby kirke (Sarpsborg): 1, 2
Holmgill kirke (Aremark): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; kirkerom, orgel
Hovin kirke (Spydeberg): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; kapell
Hvaler kirke (Hvaler)
Hærland kirke (Eidsberg); flere bilder: 1, 2
Idd kirke (Halden): 1, 2, 3
Immanuels kirke (Halden): 1, 2
Ingedal kirke (Sarpsborg)
Jeløy kapell (Moss)
Jeløy kirke (Moss)
Kjølstad kirke (Fredrikstad)
Klund kirke (Marker); flere bilder: 1
Krigskirkegården i Fredrikstad (Fredrikstad)
Krigskirkegården på Fredriksten festning (Halden)
Kråkerøy kirke (Fredrikstad)
Larkollen kirke (Rygge)
Leie kapell og gravlund (Fredrikstad)
Mariakirken (katolsk, Askim): 1, 2
St. Mikael katolske kirke (Moss)
Misjonskirken Askim (DNM og DFEF)
Moss adventkirke (Moss)
Moss frikirke (Moss)
Moss kapell, krematorium og kirkegård (Moss): 1, 2, 3
Moss katolske kirke (Moss)
Moss kirke (Moss): 1, 2; kirkerom; alterparti; galleri langs sørvegg
Moss metodistkirke (Moss)
Mysen adventkirke (Eidsberg): 1, 2
Mysen kapell (Eidsberg): 1, 2, 3
Mysen kirke (Eidsberg): 1, 2, 3, 4, 5, 6
Mysen metodistkirke (Eidsberg): 1, 2, 3, 4, 5
Onsøy kirke (Fredrikstad): 1, 2, 3, 4, 5, 6
Os kapell og gravlund (Halden)
Os kirke (Rakkestad)
St. Peter kirke (katolsk; Halden)
Petrikirken (metodistkirke; Fredrikstad)
Prestebakke kirke (Halden)
Rakkestad kirke (Rakkestad): 1, 2, 3, 4, 5
Rokke kirke (Halden)
Rolvsøy kirke (Fredrikstad): 1, 2
Rygge kirke (Rygge): 1, 2, 3, 4; interiør
Rødenes kirke (Marker); flere bilder: 1, 2; gravkapell
Rømskog kirke (Rømskog)
Råde frikirke (Råde)
Råde kirke (Råde): 1, 2
Salen (pinsemenighet; Halden)
Sankta Birgitta katolske kirke (Fredrikstad)
Sankta Maria katolske kirke (Askim): 1, 2
Sankt Mikael katolske kirke (Moss)
Sarpsborg adventkirke (Sarpsborg)
Sarpsborg frikirke (Sarpsborg)
Sarpsborg kapell og krematorium (Sarpsborg)
Sarpsborg kirke (Sarpsborg); flere bilder: 1
Sarpsborg metodistkirke (Sarpsborg)
Sion Sellebakk (pinsemenighet; Fredrikstad)
Skiptvet kirke (Skiptvet): 1, 2
Skjeberg kirke (Sarpsborg); kirkedør, utsikt mot kirkegården; Det holterske gravkapell
Skjebergdalen kirke (Sarpsborg): 1, 2
Slavekirkegården (Halden)
Solli gravlund (Halden)
Solli kirke (Sarpsborg): 1, 2
Spjærøy kirke (Hvaler)
Spydeberg kirke (Spydeberg)
Svinndal kirke (Våler): 1, 2, 3, 4, 5
Søndre Enningdalen kirke (Halden)
Tenor kirkeruin (Eidsberg)
Tistedal baptistkirke (Halden)
Tistedal kirke (Halden)
Tistedal metodistkirke (Halden)
Tomb kirke (Råde): 1, 2
Tomter kirke (Hobøl): 1, 2, 3; gravkapell
Torsnes kirke (Fredrikstad)
Trøgstad kirke (Trøgstad): 1, 2
Trømborg kirke (Eidsberg): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Tune kirke (Sarpsborg)
Ullerøy kirke (Sarpsborg)
Varteig kirke (Sarpsborg)
Vestre Fredrikstad gravlund (Fredrikstad)
Værne klosterkirke (ruin; Rygge)
Våler kirke (Våler)
Ørje kirke (Marker); flere bilder: 1
Østre Fredrikstad gravlund (Fredrikstad); kapellet
Østre Fredrikstad kirke (Fredrikstad); flere bilder: 1
Øymark kirke (Marker); flere bilder: kirke, gravkapell

Album med bilder

Merk: Eventuelle kirkenavn uten lenke betyr at vi ikke har noe bilde av kirken. Har du et bilde (og kanskje en historie), er du velkommen til å bidra.

Annonse