Viser arkivet for stikkord ebenezer

Eben-Ezer Fenstad

Eben-Ezer Fenstad var tidligere tilholdssted for Fenstad pinsemenighet, som ble grunnlagt i 1941. Det fremgår imidlertid av et oppslag i Pinsebudet (siden tatt av nettet) at menigheten er avviklet. Huset ble innviet i 1961, men da bildet her ble tatt i mai 2012, kunngjorde et skilt over inngangen at huset var til salgs.

Eben-Ezer Roverud

Eben-Ezer Roverud er en pinsemenighetRoverud i Kongsvinger kommune. Menigheten teller ifølge pinsebevegelsens nettsted 23 medlemmer og 57 tilhørige (barn av døpte medlemmer).

Eben Eser Otta

Eben Eser på Otta er vel i utgangspunktet et bedehus som eies av Otta Normisjon (tidligere Otta Indremisjon, grunnlagt som Sel Indremisjonsforening i 1903). Huset ble innviet i 1961, etter at det tidligere huset ble skadet under krigen.

Foruten at Normisjon har egne aktiviteter her (f.eks. barnegospel), er det også andre kirkelige arrangementer, så som katolske messer. Ellers leies første etasje ut til Frivillighetssentralen ved Sel kommune. Tidligere var huset mye utleid til skolebruk.

Det står mer om husets historie her.

Annonse