Viser arkivet for stikkord dnm

Misjonskirken Askim

Askim Frie Misjonsmenighet er resultatet av en sammenslåing i 1997 av Betania Misjonsmenighet (tilsluttet Det norske misjonsforbund, se også eget nettsted) og Eben-Eser (De frie evangeliske forsamlinger, se også eget nettsted). Førstnevnte menighet var blitt stiftet i 1876 og hadde innviet nytt kirkebygg i 1995, men slet med fallende medlemstall. Sistnevnte menighet ble stiftet i 1921 og holdt til i et bygg fra 1921 som var i ferd med å bli for lite. Den sammenslåtte menigheten har beholdt tilknytningen til både Misjonsforbundet og DFEF.

Selve kirkebygget er altså fra 1995. Det drives også barnehage, og det er utleie av lokaler. Per 2011 bygges det dessuten et nytt leirsted. Det står mer om aktivitetene på menighetens nettsted, og menigheten er også på Facebook.

Bjølsen misjonskirke

Bjølsen misjonskirke i Bergensgata 7 (mellom Kongsberggata og Sarpsborggata) er tilsluttet Det norske misjonsforbund (hjemmeside her). Bygget er en laftet kirke fra 1893 der det drives forskjellige aktiviteter.

Oslo misjonskirke Betlehem

Oslo misjonskirke BetlehemAbildsø er tilsluttet Det norske misjonsforbund. Det ser ut til at menigheten ble formelt stiftet i 1877 etter avskallinger i andre menigheter. Det finnes en historisk oversikt på menighetens nettsted, der det fremgår at menigheten har holdt til flere steder før den kom til Abildsø, og at den har skiftet navn og tok det nåværende i 2002. Året etter ble det innledet forhandlinger om overtagelse av Abildsø kapell, og det nåværende kirkebygget ble tatt i bruk julaften 2007, litt før det var helt ferdig. Det var åpningsfestligheter i januar 2008. Menighetens nettsted beskriver bygget og virksomheten. Det er også omtale i Oslo byleksikon.

Annonse