Viser arkivet for stikkord dfef

Betel Volda

Betel Volda i Industrigata 11 er tilsluttet De Frie Evangeliske Forsamlinger (DFEF).

Det kan se ut til at menigheten ble grunnlagt rundt 1894. I 1911 flyttet den inn i lokaler på veien mot Vikebygda, og dagens lokale i Industrigata ble tatt i bruk i 1972-73.

Menigheten har et ukentlig innslag på lokalradioen Bygderadio Vest.

Salem Mjøndalen

Salem Mjøndalen er tilsluttet De frie evangeliske forsamlinger, som teologisk sett står pinsebevegelsen ganske nær. Menigheten skriver litt om sin historie på nettstedet. Det sies at det startet med husmøter rundt 1906, og at huset vi ser, stod ferdig i 1923 (10. desember 1922 ifølge Betania). I januar 1924 var det en avskalling der vel halvparten av menigheten gikk over til den lokale pinsemenigheten (Betania).

Menigheten er også på Facebook.

Misjonskirken Askim

Askim Frie Misjonsmenighet er resultatet av en sammenslåing i 1997 av Betania Misjonsmenighet (tilsluttet Det norske misjonsforbund, se også eget nettsted) og Eben-Eser (De frie evangeliske forsamlinger, se også eget nettsted). Førstnevnte menighet var blitt stiftet i 1876 og hadde innviet nytt kirkebygg i 1995, men slet med fallende medlemstall. Sistnevnte menighet ble stiftet i 1921 og holdt til i et bygg fra 1921 som var i ferd med å bli for lite. Den sammenslåtte menigheten har beholdt tilknytningen til både Misjonsforbundet og DFEF.

Selve kirkebygget er altså fra 1995. Det drives også barnehage, og det er utleie av lokaler. Per 2011 bygges det dessuten et nytt leirsted. Det står mer om aktivitetene på menighetens nettsted, og menigheten er også på Facebook.

M40 (Oslo)

En menighet av De Frie Evangeliske Forsamlinger (DFEF) holder til i Møllergata 40 i Oslo i et hus som gjerne kalles M40. Det står mer om virksomheten på menighetens eget nettsted. Det kan se ut til at DFEF i Oslo feirer 125 år i september 2012.

Knoffen

En av Drammens mange frikirkelige menigheter er Knoffen i Knoffs gate 6 på Strømsø. Den er tilsluttet De frie evangeliske forsamlinger (eget nettsted her), som teologisk står ganske nær pinsevennene.

Betania Arendal

I dette huset i Hylleveien holdt Arendal frikirke til de første par år av sin tid, før de flyttet inn i kirkebygget på motsatt side av veien (og siden videre). I dag er det Betania Arendal som holder til her. Menigheten er tilsluttet De frie evangeliske forsamlinger, en gruppering som teologisk står pinsebevegelsen nær. Arendals pinsemenighet, Filadelfia, brøt ut av Betania i 1928 og holder nå til i et eget bygg et annet sted i byen. For øvrig flommer det ikke over av informasjon på nettet om menigheten og bygget.

Filadelfia Arendal

Arendals pinsemenighet, Filadelfia, ble stiftet i 1928 av noen utbrytere fra Betania (DFEF). Til å begynne med holdt menigheten til i Losje Starkad (IOGT) på Tyholmen. I 1933 flyttet den til den gamle turnhallen i Hylleveien, der den holdt til frem til den våren 2000 flyttet inn i et nybygg på Råna gård vis à vis Harebakken Senter, litt utenfor sentrum. Det er det vi ser på bildet over.

Ifølge pinsebevegelsens nettsted har menigheten 416 medlemmer og 200 tilhørige (barn av døpte medlemmer). Menighetens nettsted er her, og den er også omtalt i Wikipedia, som dessuten har en temaartikkel om pinsebevegelsen i Norge.

Betania Kristiansand

Betania Kristiansand holder til i dette bygget i Elvegata 10. Menigheten er tilsluttet De frie evangeliske forsamlinger (DFEF) og har også en presentasjonsside på DFEFs nettsted. Dessuten er menigheten på Facebook.

Betania Grimstad

Betania Grimstad holder til i dette karakteristiske huset i Gartnerimyra, nær E18, og er tilsluttet De Frie Evangeliske Forsamlinger (DFEF). Menigheten har også en oppslagsside på DFEFs nettsted.

Det ser ut til at huset også leies ut til andre religiøse organisasjoner for møter, og ekspressbussene stopper like utenfor.

Annonse