Viser arkivet for stikkord delf

Porsgrunn frikirke

Porsgrunn frikirke er tilsluttet Den evangelisk-lutherske frikirke (nettsted her). Kirkebygget ligger (eller står) i Norrønagata 1 på Vestsiden i Porsgrunn by.

Menigheten ble ifølge eget nettsted stiftet i 1887 i miljøet rundt Norrøna Fabrikker, og den fikk tomt fra fabrikken samme år. Lokalet åpnet under navnet Betel i april året etter. Der slutter fortellingen på menighetens nettsted, men det er åpenbart at bygget var annerledes i begynnelsen, med typiske sveitservinduer og uten det asymmetrisk plasserte tårnet, som nødvendigvis er fra en senere utvidelse da det muligens også ble gjort om på vinduene. Ved enda en utvidelse har så kirkebygget blitt forlenget sørøstover med en del som har rød tegl i første etasje og hvitmalt trepanel over dette. Arkitektfirmaet Børve og Borchsenius utførte interiørarbeider på bygget i 2010, men det fremgår ikke av oppslaget om utvidelsen skjedde i den sammenheng. Bygget har også en del som står vinkelrett på aksen langs Norrønagata, og menigheten driver barnehage. 125-årsjubileum ble feiret i 2012.

Videre lesning:

  • Den Evangelisk Lutherske FRIKIRKE Porsgrunn menighet 1887–1987 Jubileumsskrift (Porsgrunn, 1987)

Hånes frikirke

Hånes frikirke (i en forstad til Kristiansand) ble innviet i september 2012. Menigheten har sprunget ut av Randesund frikirkemenighet og ble formelt dannet i 1997. Den er tilsluttet Den evangelisk-lutherske frikirke.

Menigheten holder til i et flerbruksbygg som også rommer Solvollen barnehage, drevet av Filadelfia Kristiansand.

Moss frikirke

Moss frikirkemenighet er den eldste menigheten i Den evangelisk-lutherske frikirke, grunnlagt den 6. mai 1877. Menigheten holdt tidligere til i Moss sentrum og drev søndagsskole i Søndagsskolehuset (eller Misjonshuset) på Orkerød på Jeløya. Dagens kirkebygg ble innviet i 1987. Menigheten skriver litt om sin egen historie og kirkebygget her.

Lørenskog frikirke

Lørenskog frikirkemenighet ble dannet på 1970-tallet og har ifølge egen nettsted 168 medlemmer. Menigheten er tilsluttet Den evangelisk-lutherske frikirke.

Lillesand frikirke

Lillesand kan vel sies å ha en veletablert frikirkemenighet: grunnlagt i 1897 og med rundt 290 medlemmer med stort og smått. Mednighetens historie er skildret på denne siden. Bygget vi ser, stod klart i 2004. Om jeg har forstått rett, dreier det seg om en kraftig utvidelse av eksisterende bygningskompleks, som i utgangspunktet var nedslitt og for lite. Det drives også utleie av lokaler

Menigheten er altså tilsluttet Den evangelisk-lutherske frikirke, og hjemmesiden er her.

Kristiansand frikirke

Kristiansand frikirke i Tollbodgata er tilsluttet Den evangelisk-lutherske frikirke. Det øverste bildet viser selve kirken, mens bildet nedenfor viser nabobygget med Fri café i første etasje og menighetens kontorer i annen etasje. Det står mer om kirken og menigheten samt tidligere bygg på dette nettstedet. Her står litt om kirkens orgel. Det har 17 stemmer (2 manualer og pedal) og er bygget av Rudolf Janke (opprinnelig i 1982, intonert på nytt i 2008).

Bærum frikirke

Bærum frikirke i Skogveien på Stabekk er tilsluttet Den evangelisk-lutherske frikirke. Den er en relativt ny frikirkemenighet — stiftet i 1987 — og teller etter eget utsagn ca. 250 medlemmer med stort og smått. Det står mer om menigheten på dens eget nettsted. Huset er ifølge et tidligere oppslag i Budstikkas Asker og Bærum-leksikon et tidligere ungdomshus som ble kjøpt av menigheten i 1997. Det ble i sin tid (1928) bygget for Østre Bærum kristelige forening.

Annonse