Viser arkivet for stikkord bykirken

Bykirka (Lillehammer)

Bykirka på Lillehammer er tilholdssted for en baptistmenighet som ble opptatt i Det Norske Baptistsamfunn i august 2013. Lokalet er i smuget bak One-Hand Clapping kaffebar, i tidligere Smett Inn Café. Adressen er Storgata 78.

Høyt oppe på veggen

Ut mot Storgata

Bykirken (Tønsberg)

Bykirken i Tønsberg er en pinsemenighet stiftet i 2005, stod det tidligere å lese på menighetens nettsted. Den ble ifølge Wikipedia til ved fusjon mellom to tidligere menigheter — Smyrna (DFEF) og Galleri G — og holder til i noe som ser ut til å være et flerbrukshus.

Menigheten hadde ifølge pinsebevegelsens nettsted 231 medlemmer, men er per 2016 ikke oppført på pinsebevegelsens fylkesliste.

Otta bykirke

Sel kirkelige fellesråd holder til i Storgata 21 på Otta. Her holder adminstrasjonen for kirkens virksomhet til, men det er også innredet et kirkerom som går under betegnelsen Bykirken eller Otta bykirke. I februar 2010 meldte lokalavisen GD at kirkerommet var tatt i bruk til vielse. Også kirken i Sel har en reportasje om det. Det sies at omfanget er begrenset: Stedet har bare plass til 40-50 gjester.

Huset ser ut til å være et tidligere bankbygg, og det meldes på Origo også om andre aktiviteter der, som katolsk messe og barnegospelkor.

Annonse