Viser arkivet for stikkord brandbu

Moen kirke

I Gran kommune på Hadeland er sogneinndelingen litt utenom det vanlige ved at kirkene er samlet i grupper innenfor kommunen og fellesrådet. Moen kirke har felles sogn og menighet med Ål kirke, som ligger like øst for Gran sentrum. Moen ligger litt nord for Jaren og litt øst for Brandbu.

Moen kirke begynte sitt liv med betegnelsen kapell i 1914, tegnet av Harald Aars. Etter et folkemøte i oktober 1910 ble det nedsatt en komité i Moen krets, som den gang talte 915 innbyggere. En tomt på 3 mål ble gitt av Kjersti og Johan Trulserud, Tingelstad almenning gav tømmer, og innsamlingsaksjon ble igangsatt, både lokalt og blant utvandrede hadelendinger i Amerika. Samlet pris beløp seg til 20.000 kr. I 1912 ble Aars hyret som arkitekt og fikk 300 kr for tegningene. Kapellet ble innviet den 18. juni 1914.

Det er en laftet langkirke i en ganske nasjonalromantisk stil. Takutspring gir litt assosiasjoner til stavkirkene, selv om det pyramideaktige taket på tårnet forbindes med andre kirketyper. Kirken har galleri, og antall sitteplasser er rundt 250. Det sies at det var stall her i begynnelsen med plass til åtte hester.

Altertavlen er fra kirkens åpning og ble malt av Helene Gundersen. Motivet er kopiert etter Adolph Tidemands alterbilde av Jesu dåp i Trefoldighetskirken i Oslo. Prekestolen er i venstrekant av korbuen, og på veggen bakom, på venstresiden, henger et krusifiks.

Kirken har ifølge kirkeleksikonet et pipeorgel fra Jørgensen fra 1953 og to kirkeklokker fra Olsen Nauen fra 1914. Menighetsbladet meldte imidlertid i 2004 at det var behov for nytt orgel. Det er åpenbart satt i gang innsamlingsaksjon, noe denne reportasjen fra en julekonsert i 2007 vitner om, men undertegnede har ikke funnet opplysninger om at nytt orgel faktisk er installert.

Kirken er omgitt av en kirkegård. Litt øst (eller øst-nordøst) for kirken, like oppi bakken, er det et bårehus, halvt nedsenket i jorden. Vest (eller nordvest) for kirken, ved parkeringsplassen, er det et servicebygg.

Det ble utgitt et jubileumsskrift ved 70-årsjubileet i 1984.

Kilder og videre lesning:

Inngangsparti

Bårehus

Servicebygg

Tingelstad gamle kirke, Hadeland

På et høydedrag med utsikt over det kuperte Hadeland,
ligger Tingelstad gamle kirke idyllisk til.
Like ved ligger Hadeland folkemuseum

Er en del av Pilgrimsleden til Nidaros.
Wikipedia
Kulturminneløypa.no

Tingelstad gamle kirke, Hadeland-1 — Tingelstad gamle kirke, Hadeland

Tingelstad gamle kirke, Hadeland-2 — Tingelstad gamle kirke, Hadeland

Tingelstad gamle kirke, Hadeland-3 — Tingelstad gamle kirke, Hadeland

Annonse