Viser arkivet for stikkord bekkestranda

Bekkestranda kirke

Bekkestranda kirke i Sande kommune i Vestfold ligger på østsiden av Sandebukta, sørøst for Selvik. Kirken ble bygget som Bubakkens bedehus i 1905 (ifølge Tunsberg bispedømme) eller 1902 (ifølge kirkeleksikonet), for så å bli påbygget i 1911 og få kapellstatus i 1913. Kapellet ble i desember 2000 vederlagsfritt overdratt til Sande sogn, som det fortsatt tilhører. Det tituleres som kirke på menighetens nettsted, men en rekke nettsteder kaller det kapell, og det står «kapell» på skiltet som peker oppover Kapellveien og mot det. Det kan se ut til at kirken / kapellet er pusset opp i de senere år.

Vi snakker om er en langkirke i tre som har rektangulært skip med integrert, asymmetrisk plassert tårn. Utenfra ser det ut til at bygget har kor i skipets fulle bredde og sakristi i forlengelsen, eventuelt er koret smalere, lavere og kortere. Inngang ser ut til å være i tårnfoten og orienteringen fra sørøst til nordvest. Kirken har rundt 100 sitteplasser, og det er en liten kirkegård her.

Altertavlen ble laget av Ole Garlaus (eller Ola Garlaus) i 1924 og viser tilbedelsen ved korset. Prekestolen, av Petter Chr. Johnsrud, er fra 1925. Døpefonten i tre er fra 1911. Kirkeklokken er fra 1913, fra Olsen Nauen. Alt dette er ifølge kirkeleksikonet.

Det var bispevisitas i Sande i februar 2008.

Kilder og videre lesning:

  • Alf Henry Rasmussen: Våre kirker. Norsk kirkeleksikon (Vanebo Forlag, 1993), s. 551

  • Norske-kirker.net
Annonse