Viser arkivet for stikkord bedehuset, i, flaaren

Kroken kirke nyrestaurert i 2013. Arbeidet er ikke helt ferdig når disse bildene ble tatt 7. juli -13.

 • Svene kirke — Svene kirke ligger i Flesberg kommune i Numedal i Buskerud, øst for Numedalslågen og vest for Numedalsbanens trasé, på gården Svenesunds grunn. Svene kirke står på et gammel kirkested. Dagens kirke, en laftet korskirke, ble oppført på initiativ fra daværende sogneprest Berthelsen, og …
 • Jondalen kirke — Jondalen kirke er en langkirke fra 1882 i Kongsberg kommune, Buskerud fylke. Byggverket er i tre og tømmer og har 150 plasser. Adkomst til stedet er via Rv37. Jondalen kirke ble bygd i 1882. Kirken ble bygd som en følge av at Jondalen i 1861 ble stadfestet som eget formannskapsdis…
 • Flesberg stavkirke — Flesberg stavkirke er en stavkirke fra siste halvdel av 1100-tallet eller første halvdel av 1200-tallet i Flesberg kommune i Buskerud. Kirken var opprinnelig en langkirke med rektangulært skip og smalere kor, begge med hevet midtrom. Skriftlige kilder nevner kirken første gang i…
 • Gjøvdal kirke, Aust-Agder — Gjøvdal kirke er langkirke fra 1803 i Åmli kom. og har 200 plasser. Det sto opprinnelig ei stavkirke på stedet, som var bygget på 1100 – 1200 tallet. Denne ble revet våren 1803 før den eksisterende kirken ble oppført.
 • Felle kapell, Nissedal — Felle kapell ligger i Treungen sokn i Vest-Telemark prosti. Den er bygd i tre og ble oppført i 1971. Kirken har langplan og 80 sitteplasser.

Norkirken Kongsberg

Norkirken på Kongsberg holder til i bedehuset i Myntgata 19, litt sør for Kongsberg kirke. Menigheten er tilsluttet Normisjon, og det har vært en rekke omorganiseringer av stedets misjonsforeninger, som lot dette huset bygge i 1876. Dette er det gjort rede for på en informasjonsside hos Kongsberg kommune.

 • Kroken kyrkje — Kroken kyrkje Kroken kyrkje blei bygd som kapell i 1910, og var anneks til Drangedal. Den ligger i Ytre Kroken, på garden Rød, som gav fri grunn til kyrkjegarden, som blei vigsla i 1869. Før den tid måtte ein ro eller kjøre på isen til Prestestranda. Frå 1988 har Kroken vore eige so…
 • Gjerstad kirke — Gjerstad kirke er en langkirke fra 1848 i Gjerstad kommune i Aust-Agder. Kirken ble bygget etter mønstertegninger av arkitekten Christian Heinrich Grosch. Den står på et gammelt kirkested og erstattet en kirke som ble revet. Byggverket er i tre og har 500 plasser, fordelt på to benk…
 • Nissedal kyrkje — Kyrkja blei vigsla 12. september 1764. Ho er bygd som ei krossforma tømmerkyrkje med 270 sitjeplassar. Altartavla og altarbordet frå 1600-talet er truleg henta frå den gamle mellomalder-kyrkja som stod på same staden. Ein messehakel omsydd frå ei gamal korkåpe, er frå tida før refo…
 • Nissedal kyrkje
 • Kroken kyrkje
 • Gjerstad kirke
Annonse