Viser arkivet for stikkord auli

Klodsbodding kapell

Rånåsfoss og Bingsfoss byr på stryk, men rundt Klodsbodding kapell og Udenes kirke — som skimtes på den andre siden av Glomma — virker det litt flatere, med enkelte evjer der fuglene stopper under vår- og høsttrekkene. Området er da også vernet fuglereservat.

Klodsbodding kapell ligger i Nes kommune, noen kilometer nord for Rånåsfoss og Auli, ikke langt fra Glommas venstre (østre) bredd. Det ble i 1853 anlagt hjelpekirkegård ved gården Klodsbodding, like sør for tettstedet Bodung. Senere ble et gravkapell oppført og innviet 28. august 1906. Etter oppussing og interiørendringer ved Eva Nordsveen og Odd Brochmanns arkitektkontor ble bygget kirkevigslet 16. september 1955. Kapellet er i dag i samme sogn som Auli kirke.

Det er en langkirke i tegl. Orienteringen er fra nordøst til sørvest. I nordøst er det tårn med våpenhus i tårnfoten. Skipet er rektangulært, og i sørvest er det et noe lavere og smalere kor som er omgitt av små sakristier. Kapellet har 75 sitteplasser, og det står et et frittstående bårehus på nordsiden.

På alteret står et ikon malt av Marit Lislerud. Istedenfor en regelrett altertavle er det glassmaleri med krusifiks i vinduet på korets fondvegg. Prekestolen står til venstre for koret. Døpefonten er blå med staffering i oransje og grønt. Den ser ut til å være dreid. Orgelet er ifølge Nes kirkelige fellesråd digitalt, og det er omtalt som nytt i biskopens visitasforedrag i 2007. Spillepulten er på et lite galleri over inngangen. Kirkeklokkene er ifølge «Norges kirker» støpt av K.C. Schmidt (Christiania) i 1842 og E. (dvs. Erich) Schmidt (også Christiania) i 1821. Kirkeleksikonet opererer med en Olsen Nauen-klokke fra 1977 istedenfor den sistnevnte Schmidt-klokken. Interiørbilder er å finne hos Kirkenorge.no og Svein Monsen.

Kirkegården er omgitt av nettinggjerde.

Kilder og videre lesning:

Betel Haga

Betelkirken eller Betel Haga ligger mellom Auli og Haga og huser en pinsemenighet som er blant de større på Romerike. Den har ifølge pinsebevegelsens nettsted 154 medlemmer og 52 tilhørige (barn av døpte medlemmer).

Kirken er nærmere omtalt i Wikipedia og har også eget nettsted.

Menigheten feiret 90-årsjubileum i 2010.

Auli kirke

Auli kirke ligger ved Auli gård, som finansierte byggingen og gav grunn, i motsetning til tettstedet Auli (eller Aulifeltet eller Søndre Auli), som ligger ved Tandbergfjellet. Slike nyttige geografileksjoner kan man få når man reiser rundt og spør seg for. En slik plassering og finansiering var vanlig i gamle dager, men denne kirken ble bygget i 1904-1905 (førstnevnte år står på vindfløyen i spiret) og ble innviet 23. januar 1907. Nå viser det seg imidlertid at det lå en middelalderkirke et par hundre meter unna denne, på samme gårds grunn.

“Vår” kirke er en tømret langkirke tegnet av Hjalmar Welhaven og med 135 plasser. Det vil si: Skip og kor er laftet, men tårnet er i bindingsverk.

Ifølge kirkeleksikonet har Anne Lise Knoff laget altertavlen i 1978. Motivene som omtales, omfatter imidlertid både altertavlen (som er skildret i Norges kirker i 1969) og to andre bilder på korveggen (av en kirke og Maria med barnet) som ikke er det. Selve altertavlen viser et forgylt kors i nygotisk innramming, og nederst står det ifølge Norges kirker «Salige ere de som hungre og tørste efter Rætferdighed thi de skulle mættes» (fra Bergprekenen, Matt. 5). Denne påskriften må imidlertid ha blitt overmalt siden 1969. Trolig har det vært gjort om noe på inventaret ved at prekestolen er byttet ut (dagens er forskjellig fra den som er skildret i Norges kirker) og de to bildene på korveggen har kommet inn. Døpefonten (åttekantet kum og søyle, med kors under spissbuer på sidene) ser imidlertid ut til å være den samme som er skildret i 1969.

Ellers fikk kirken ifølge kirkeleksikonet et mekanisk orgel fra Olaf Hansen i Vestby i 1985, formodentlig til erstatning for det harmoniet som er omtalt i Norges kirker. Kirkeklokkene er fra 1821 (Erich Schmidt) og 1905 (Olsen & søn).

Denne kirken omtales ofte som kapell, og det kan se ut som den tidligere var anneks under Udenes. Nå later det imidlertid til at Auli har eget sogn som også omfatter Klodsbodding kapell, jf. denne utlysningen av sognepreststilling.

Kilder og videre lesning:

Annonse