Viser arkivet for stikkord askim, frie, misjonsmenighet

Skien misjonskirke

Denne teglbygningen huser Skiens misjonsmenighet, som altså er tilsluttet Det norske misjonsforbund (nettsted her).

Her har vi å gjøre med en av de virkelig tidlige dissentermenighetene, stiftet som «Den frie apostolisk-christelige Menighed» i 1856 av Gustav Adolph Lammers. Menigheten forteller fra sin egen historie her. Der fremgår det at menigheten har holdt til i Liegata siden 1885, fra 1936 i en ny del (bakom det røde teglbygget). Menigheten har ifølge en tidligere versjon av Misjonsforbundets presentasjonsside 451 medlemmer, og den går for å være Norges eldste eksisterende frikirkelige menighet.

Porsgrunn misjonskirke

Porsgrunn misjonskirke huser en menighet som er tilsluttet Det norske misjonsforbund (nettsted her). Menigheten har ifølge en tidligere versjon av oppslagssiden hos forbundet 112 medlemmer. Kirken er like i nærheten av Vestre Porsgrunn kirke.

Herøya misjonskirke

Herøya misjonskirke i Fjordgata er tilholdssted for Herøya misjonsmenighet. Menigheten er tilsluttet Det norske misjonsforbund (nettsted her).

Menigheten forteller om sin historie på nettstedet. Den ble grunnlagt i 1932. Det har gått opp og ned, men det later til at det har foregått en nysatsing fra 2007. Blant annet er kirkebygget pusset opp. Likevel er det ønske om nytt bygg.

Et eget menighetsblad publiseres på nettstedet.

Notodden misjonskirke

Notodden misjonsmenighet ble grunnlagt i 1906 som Notoddens første frikirkelige menighet. Menigheten forteller sin historie på eget nettsted. Den er tilsluttet Det norske misjonsforbund og har ifølge tidligere versjon av en oppslagsside hos forbundet 98 medlemmer.

Søgne misjonskirke

Søgne misjonsmenighet ble stiftet som Salem Vest i 1994 og utgikk fra Salem misjonsmenighet i Kristiansand. Kirken ligger i Lohneveien 75, vest for Lunde sentrum i Søgne.

Menigheten er tilsluttet Det norske misjonsforbund og har ifølge Misjonsforbundets oppslagsside 154 medlemmer.

Betania Havnås

Betania i Havnås sentrum (Trøgstad kommune) er tilholdssted for Trøgstad misjonsmenighet, som er tilsluttet Det norske misjonsforbund og har en oppslagsside hos forbundet. Utover dette er det lite å finne av konkret informasjon om menighetens historie, men det ser ut til at det er møtevirksomhet i menighetens lokale.

Misjonskirken Kongsberg

Misjonskirken Kongsberg i Skolegata huser en menighet som er er tilsluttet Det norske misjonsforbund (eget nettsted her). Menigheten har ifølge forbundets nettsted 49 medlemmer.

Misjonskirken Skotselv

Misjonskirken Skotselv (p.t. begrenset tilgang til eget nettsted) huser en menighet som er er tilsluttet Det norske misjonsforbund (eget nettsted her). Menigheten ble stiftet som pinsemenighet på 1920-tallet, men gikk over til Misjonsforbundet på 1990-tallet, ifølge eget nettsted. Den har etter eget sigende ca. 50 medlemmer.

Horten misjonskirke

Horten misjonskirke ligger i Ferjegata 11, og menigheten er tilsluttet Det norske misjonsforbund (nettsted her). Ifølge Misjonsforbundets oppslagsside om menigheten har den 23 medlemmer.

Misjonskirken Askim

Askim Frie Misjonsmenighet er resultatet av en sammenslåing i 1997 av Betania Misjonsmenighet (tilsluttet Det norske misjonsforbund, se også eget nettsted) og Eben-Eser (De frie evangeliske forsamlinger, se også eget nettsted). Førstnevnte menighet var blitt stiftet i 1876 og hadde innviet nytt kirkebygg i 1995, men slet med fallende medlemstall. Sistnevnte menighet ble stiftet i 1921 og holdt til i et bygg fra 1921 som var i ferd med å bli for lite. Den sammenslåtte menigheten har beholdt tilknytningen til både Misjonsforbundet og DFEF.

Selve kirkebygget er altså fra 1995. Det drives også barnehage, og det er utleie av lokaler. Per 2011 bygges det dessuten et nytt leirsted. Det står mer om aktivitetene på menighetens nettsted, og menigheten er også på Facebook.

Annonse