Viser arkivet for stikkord arkitektene

Kongsvinger krematorium

Kongsvinger krematorium ligger like nedi bakken ved Vinger kirke og er per 2011 Hedmark fylkes eneste fungerende krematorium. Det dekker behovene for sørlige deler av Hedmark (ikke Hamar, som p.t. bruker krematoriet på Gjøvik) og Øvre Romerike.

Første byggetrinn stod ferdig tidlig på 1970-tallet, mens trinn to stod klart i 2001, ifølge en artikkel i Glomdalen. Med sistnevnte utvidelse omfatter krematoriet et konfesjonsnøytralt seremonirom med plass til 160 personer samt kontorer og forskjellige lokaler som er nødvendige for å drifte et slikt anlegg. Likevel brukes nok nærliggende Vinger kirke som seremonilokale for de fleste begravelser og bisettelser. Krematoriet kan sies å ligge på nedre del av kirkegården ved Vinger, og det er en egen urnelund nedenfor krematoriet igjen.

I likhet med andre krematorier som fortsatt er i drift i en tid med strenge bestemmelser for avgassutslipp, er Kongsvinger krematorium blitt oppgradert. Ansvarlig for dette arbeidet, som ble ferdigstilt i 2009, var Arkitektene AS, trolig med leveranser fra dette firmaet. Stort mer er det ikke å lese om krematoriet på nettet, bortsett fra at det var et innbrudd der høsten 2009 (mer eller mindre samme reportasje finnes i flere medier).

Undertegnede hører gjerne fra personer som har grundigere kjennskap til krematoriets historie, arkitekt osv.

Alternativ vinkel

Mottak?

Urnelund

Stalsberghagen kapell, krematorium og gravlund

Store kapell

Stalsberghagen er et interkommunalt prosjekt i mer enn én forstand. For det første ligger anlegget på grensen mellom to kommuner — Skedsmo og Rælingen — på begge sider av Øvre Rælingsvei, ikke langt fra Strømmen. For det andre er anlegget et resultat av interkommunalt samarbeid når det gjelder finansiering og drift. Rælingen og Skedsmo samarbeider om gravlunden, og også Lørenskog er med på krematoriedriften. Det vil si: Slik ble det tidligere presentert av Skedsmo kommunes, men vedtak i formannskapet og deretter kommunestyret i Rælingen tyder på at Skedsmo har overtatt ansvaret, og at Rælingen nå kjøper tjenester hos dem. Ifølge Lørenskog kommune er det fortsatt samarbeid om krematoriedriften. I disse dager da strenge krav gjør det dyrt å oppgradere krematorier, og mange av dem nedlegges, er dette det eneste krematoriet i drift på Romerike.

Gravlunden ble tatt i bruk i 1901, og et kapell ble oppført i 1903. Dette var i bruk til utpå 1950-tallet, da nytt kapell med krematorium ble tegnet av Jan Inge Hovig og innviet den 29. oktober 1958. Dette er bygget med Store kapell, som har 200 sitteplasser, mens et nytt bygg med et kapell med 50 sitteplasser stod klart i 1990. Begge kapellene har livssynsnøytral utsmykking.

Antall kremasjoner sies å ligge på drøyt 500 i året, og det kremeres også for nabokommunene. Krematoriet ble oppgradert i 2006 ved arkitektselskapet Arkitektene. Mens det skjedde, ble likene transportert til Bærum for kremasjon, noe som vakte reaksjoner. Senere er krematoriet på Gjøvik, der naboer har vært svært skeptiske til krematoriet, oppgradert med samme type krematorieovn. På Strømmen er det ikke samme skepsis. Da undertegnede fotograferte bildene her, ble fasadene pusset opp.

Utenfor bygningene er en skulpturgruppe av Arnold Haukeland. I mai 2010 ble det avduket et minnesmerke for dødfødte barn. Dette vakte umiddelbart reaksjoner fordi det har en tekst som nevner Gud.

Kilder og videre lesning:

Lille kapell

Tårn foran lille kapell

Foran kapellene

Inngang til anlegget

Grønne omgivelser

Kapellet bak trærne

Annonse