Viser arkivet for stikkord arken

Arken Løten

Pinsemenigheten Arken på Løten holder til i dette bygget, som ser ut til å være bygget sammen med det gamle bygget til Løiten sparebank fra tidlig på 1900-tallet (vis-à-vis kommunehuset Tingberg). Forvirrende nok oppgis menighetens besøksadresse vekselsvis til Meierivegen 2 eller Bergsvegen 1 i oppslag på nettet, men vi befinner oss i Kildevegen, og bankbygget er i nr. 10.

Ifølge pinsebevegelsens nettsted har menigheten 57 medlemmer og 28 tilhørige (barn av døpte medlemmer). Ellers flyter det ikke over med informasjon om virksomheten, men det er lagt ut en liten sangsnutt på Youtube.

Wikipedia har artikler om pinsebevegelsen generelt og i Norge.

Arken Råholt

Arken Råholt ligger på skrå over veien fra Råholt kirke. Det tilhørte inntil 2012 en menighet tilsluttet De frie evangeliske forsamlinger (DFEF) og var det eneste DFEF-bedehuset på Øvre Romerike. Menigheten var i sin tid utskilt fra Håpet Eidsvoll Verk ved en uenighet der.

Huset ble bygget i 1938, og det ble feiret 70-årsjubileum i 2008. Det later imidlertid til at det gikk tilbake med virksomheten i de senere år, og i 2012 ble huset solgt til Pil(e)grimsfolket, som hadde innvielsesfest i slutten av april. Det som står her, bygger på en skildring av DFEF-menighetens historie i Pinsebudet (tatt av nettet).

Annonse