Viser arkivet for stikkord andebu

I hjertet av Andebu kommune ligger Høyjord stavkirke.
Høyjord stavkirke (Haugagerdis kirkja) står i Høyjord i Andebu kommune og har fått sitt navn etter gården den ble bygd ved. Det er den eneste stavkirken i Vestfold og den sydligste i Norge som har overlevd inn i vår tid fra middelalderen. Wikipedia
Fra Kulturminnesøk kan vi lese: Høyjord stavkirke har et kor som trolig er reist i siste halvdel av 1100-tallet, men selve skipet er fra ca. 1275. Dette tyder på at deler av kirken har vært tatt ned og gjenoppbygd. Da kirken ble restaurert på midten av 1900-tallet ble det oppdaget at den opprinnelig hadde vært en midtmastkirke av Numedalstypen. Den sentralt plasserte midtmasten bar en takrytter med spir. Midtstav og takrytter ble rekonstruert i 1952. I tillegg til midtmasten har kirken tolv bærende staver, hver med sin egen unike dekor. Kirken er i bruk som menighetskirke.
Nydelige bilder som Jan-Tore Egge har tatt av interiøret i stavkirken legger jeg i link til flickr.
Link til Kirkesøk
Ta deg tid til å lese den spennende bakgrunnen om Høyjord stavkirke av stavkirken.

Fra taarnet vide kalder min klang
menneskets børn til kirkegang.
Jeg bringer dem trøst for verdens nød,
jeg bringer dem ind til hvilen sød.

Ved inngangen til stavkirken står en bautastein
Til minne om de som ble borte på sjøen under krigen 1940-1945. Bertrand Bakerød, Asbjørn Bakkeland, Helge Dal, Hans Hjerpekjønn, Rolf Isachsen, Hans Kristiansen og Harald Sønset kan vi lese der.

Flere av navnene finnes i databasen til Minnehallen

Finner et annet bilde av stavkirken med artige kommentarer på Norske kirkebygg
Nydelige vinterbilder av stavkirken finnes på Dis-Vestfold.

Kodal kirke

Kodal kirke (Andebu kommune) er i utgangspunktet en langkirke av stein som er nevnt første gang i 1339, men antas å være bygget på 1100-tallet. Kirken har tradisjonelt hatt lite jordegods og dermed små inntekter, og vedlikeholdet har lidd under dette. Rundt midten av 1500-tallet var kirken i så dårlig stand at skipets nordvegg og vestvegg brøt sammen og ble erstattet med trevegger. I begynnelsen av 1620-årene var koret skrøpelig, men murene ble satt i stand, og kirken fikk nytt gulv og nytt alter. I 1630-årene ble takrytteren fjernet og taket reparert. På 1660-tallet ble kirken karakterisert som «brøstfeldig».

Som andre kirker i området kom Kodal kirke i grevskapets eie i 1673. En besiktigelse i 1689 resulterte i en større istandsettelse, som ble fullført i 1691. Kirkeskipet ble gjenoppbygget av tømmer, mens steinveggene ble beholdt i koret. Kirken fikk takrytter, og den fikk takstein istedenfor spontekke på takene. Innvendig fikk den galleri. I 1769 solgte greven kirken på auksjon, og den ble kjøpt av kapellanen i Andebu sammen med bygdefolket for bare 80 daler. Kirken overtok prekestolen fra gamle Sandar kirke i 1791, og for øvrig ble kirken restaurert i 1917 (under ledelse av Haldor Børve) og i 1953 (arkitekt: Ragnar Nilsen; det ble blant annet innredet bårerom i kjelleren).

Kodal kirke har 225 sitteplasser, ifølge kirkeleksikonet. Den er stadig en langkirke Skipet er altså laftet, mens koret (som er rett avsluttet) er av stein. Det er våpenhus i vest og sakristi (fra 1953, til erstatning for et som muligens var fra 1770-tallet) i øst, begge av tre. Inne i skipet er det orgelgalleri i vest og galleri også langs den vindusløse nordveggen. Koråpningen er rundbuet med stolper som avgrenser rekatangulære felt på sidene av buen. Prekestolen er plassert i skipets sørøstre hjørne med oppgang fra skipet ved siden av korbuen.

Alteret med altertavle og alterring står innerst i koret. Altertavlen ser ut til å være gitt til kirken i 1781, et resultat av innsamlinger på stedet og i nabodistriktene. Den har et korsfestelsesbilde utført av ukjent maler. På korets nordvegg henger et bilde av Jesus som åpenbarer seg for emmausvandrerne (jf. Luk. 24.13), malt av Otto Valstad i 1899 i kopi etter et bilde av Anton Dorph.

Prekestolen sies å være fra ca. 1900. Den avløste den eldre nevnte, hvis oppgang skal være å finne i Asker museum. Prekestolen var eikemalt før 1917. Den ble malt om av Finn Krafft og Odd Helland under restaureringen i 1953.

Ved restaureringen i 1917 malte Hans Holmen dekorasjoner i taket og på prekestolen. Disse ble fjernet ved restaureringen i 1953, men et maleri som han ved samme anledning malte av Helvig og Karl Kristian Nilsen, som finansierte mye av restaureringen, henger nå i sakristiet.

Døpefonten er av tre og har et fat av messing. Kirken fikk et husorgel i 1893, men ved restaureringen i 1917 ble det anskaffet et pipeorgel. Dagens orgel (13 stemmer, 2 manualer) kommer fra Bruno Christensen og er fra 1984. De to kirkeklokkene ble støpt av Olsen Nauen i 1919.

Kirken er omgitt av kirkegården. Et nytt kirkegårdsbygg ble innviet den 18. mars 2007. Bygget inneholder bårerom, kirkestue, toaletter og lager, og ble oppført takket være en testamentarisk gave. På kirkebakken sør for kirken står et krigsminnesmerke.

Det var bispevisitas i Kodal i mai/juni 2013. Menighetsbladet kan leses på Kirkenorge.no.

Kilder og videre lesning:

Tidligere bårerom

Kirkestue med bårerom

Krigsminnesmerke

Andebu kirke

Andebu kommune i Vestfold har faktisk tre middelalderkirker, deriblant den som bærer samme navn som kommunen. Kirken er første gang nevnt i et diplom fra 1314, men antas å væe oppført på 1100-tallet. Det er en langkirke i stein, og den var i middelalderen viet til jomfru Maria og Nikolaus. Innvielsesdagen var 28. februar. Opprinnelig bestod kirken av skip og kor, uten tårn, men den er blitt utvidet og ombygget etterhvert. Som andre kirker i området kom Andbu kirke i grevskapets eie, og i 1686 ble den omfattende restaurert etter en årrekke med forfall. Den fikk da blant annet ny takrytter og større vinduer. Takrytteren ble ødelagt i en storm i 1701 og måtte bygges opp igjen, og slik har det til en viss grad fortsatt. I 1769 ble kirken solgt til Andebus befolkning. Det ble utført restaureringsarbeid i 2003-2005, og i 2010 ble deler av mur / grunnmur rengjort og reparert.

I tillegg til det opprinnelige skipet og koret har kirken sakristi av stein i øst og våpenhus av tre i vest. Antall sitteplasser oppgis i Kirkesøk til 300.

Innvendig har kirken gallerier i vest og nord, mens altertavlen står i koret i øst. Altertavle og prekestol ble byttet ut i 1886, da man kjøpte inn alterbildet (et nattverdsmaleri fra 1569) fra Mariakirken i Tønsberg (revet 1864) og satte inn en moderne prekestol. I 1933 ble imidlertid det gamle inventaret restaurert og satt inn igjen. Både altertavlen og prekestolen er i renessansestil og fra ca. 1650. Bildene på altertavlen viser himmelfartem, hudstrykningen, korsfestelsen, Jesus med tornekrone og nattverden, og bildet fra Mariakirken henger på korveggen. Prekestolen står i skipets sørøstre hjørne. Døpefonten i kleberstein er fra 1100-tallet. Det har et messingfat med et bilde som viser Marias bebudelse.

Kirken fikk først et harmonium i 1889. Det ble skiftet ut med et pipeorgel i 1909, et orgel som først stod på vestgalleriet før det i 1933 ble flyttet til søndre gallerivegg. Så fikk kirken et orgel bygget av Norsk Orgel- og Harmoniumfabrikk. Dette tidfestes til 1970 eller 1974 i forskjellige kilder, og det skal etterhvert ha blitt svært problematisk å spille på. Dagens orgel er bygget av nederlandske Reil og kom på plass i 2007 (innviet 13. april 2008). Orgelet står på vestgalleriet, som ble tilpasset noe i forbindelse med installeringen. De to kirkeklokkene ble støpt av O. Olsen & søn i 1874. Av gammelt iventar ellers kan nevnes et antependium fra 1600-tallet samt gammelt kirkesølv.

Kirkegården er etterhvert blitt relativt omfangsrik og strekker seg et stykke sørover fra kirken. På nordsiden av kirken står et kombinert bårehus og servicebygg. Prestegården ligger like nordøst for kirken. Den er fredet.

Kilder og videre lesning:

Sørfra

Vestfra

Rullestolinngang

Kirkebygg i Vestfold

Adventkirken Tønsberg (Tønsberg)
Andebu kirke (Andebu); flere bilder: 1, 2
Arnadal kirke (Stokke); flere bilder: 1
Aske gravlund, Brunlanes (Frikirken; Larvik)
Bastøy kirke (fengselskirke; Horten)
Bekkestranda kirke (Sande)
Berg arbeidskirke (Larvik): 1, 2
Berg gamle kirke = Berg stenkirke (Larvik): 1, 2, 3, 4, 5
Berg nye kirke = Berg trekirke (Larvik)
Berger kirke (Svelvik); flere bilder: 1, 2
Betel Horten (DFEF; Horten)
Bilet kapell og kirkegård (Holmestrand)
Borre kirke (Horten): 1, 2, 3, 4
Botne kirke (Holmestrand)
Brunlanes frikirke (Larvik)
Bryggekapellet (Sandefjord)
Bryggekapellet (Tønsberg)
Bugården kirke (Sandefjord)
Bykirken (pinsemenighet; Tønsberg)
Eidsfoss kirke (Hof): 1, 2, 3, 4
Eik kirke (Tønsberg)
Ekeberg kapell, krematorium og gravlund (Sandefjord): 1, 2
Filadelfiakirken (pinsemenighet; Holmestrand)
Fon kirke (Re)
St. Frans katolske kirke (Larvik)
Fransiskanerklosteret (Tønserg) (forsvunnet)
Fredriksvern kirke, Stavern (Larvik): 1, 2, 3
Frikirken Tønsberg (Tønsberg)
Gjervåg gravlund (Tjøme)
Granly kirke (DELK; Tønsberg)
Gullkronen kirkegård (for Jarlsberg hovedgård; Tønsberg)
Hedrum kirke (Larvik): 1, 2, 3; altertavle
Hem kirke (Lardal)
Hillestad kirke (Holmestrand)
Hof kirke (Hof); flere bilder: 1
Holmestrand kapell og kirkegård (Holmestrand)
Holmestrand kirke (Holmestrand); flere bilder: 1, 2; fra oppussingen
Horten kapell og kirkegård
Horten kirke (Horten): 1, 2, 3, 4, 5, 6
Horten metodistkirke (Horten): 1, 2
Horten misjonskirke (DNM; Horten)
Husøy kirke (Tønsberg)
Hvarnes kirke (Larvik)
Hvasser kirke (Tjøme): 1, 2
Høyjord stavkirke (Andebu): 1, 2, 3, 4, 5, 6
St. Johannes Døperens kirke (katolsk; tidl. metodistkirke; Sandefjord)
Kjose kirke (Larvik): 1, 2
Knattholmen kapell (KFUK/KFUM; Sandefjord)
Kodal kirke (Andebu)
Kroken bedehuskapell (Lardal)
Kvelde kirke (Larvik): 1, 2
Langestrand kapell (Larvik)
Langestrand kirke (Larvik): 1, 2, 3, 4
Larvik adventkirke (Larvik)
Larvik baptistkirke (Larvik)
Larvik frikirke (Larvik)
Larvik kirke (Larvik)
Larvik metodistkirke (Larvik)
Larvik misjonskirke (Larvik)
Løvøy kapell (Horten); flere bilder: kapellet; St. Olavs kilde: 1, 2
Lavranskirken (Tønsberg) (revet)
Mariakapellet, Tønsberg gamle kirkegård (Tønsberg)
Mariakirken (Tønsberg) (revet)
Melsomvikkirken (Stokke)
Mikaelskirken (Tønsberg) (ruin)
Misjonshuset (NLM; Tønsberg)
Moe kirke (DELK; Sandefjord)
Nanset kirke (Larvik)
Nesbygda kirke (Svelvik)
Nordre Slagen kirke (Tønsberg); flere bilder: 1, 2
Nybo kapell (Sandefjord): 1, 2, 3, 4
Nykirke kirke (Horten): 1, 2, 3, 4, 5
Nøtterøy kirke (Nøtterøy); bårehus
St. Olav katolske kirke (Tønsberg)
Olavskapellet (Sandefjord)
Olavskirken (Tønsberg) (ruin)
Orelund kapell (Sandefjord): 1, 2
Peterskirken (Tønsberg) (forsvunnet)
Ramnes kirke (Re)
Sandar kirke (Sandefjord): Landstad-monument
Sande kirke (Sande): 1, 2, 3
Sandefjord adventkirke (Sandefjord)
Sandefjord baptistkirke (Sandefjord)
Sandefjord kapell og kirkegård (Sandefjord)
Sandefjord kirke (Sandefjord): 1, 2, 3
Sankt Frans katolske kirke (Larvik)
Sankt Johannes Døperens kirke (katolsk; tidl. metodistkirke; Sandefjord)
Sankt Olav katolske kirke (Tønsberg)
Sem kirke (Tønsberg): 1, 2
Sentrumskirken (Horten)
Skjee kirke (Stokke)
Skoppum arbeidskirke (Horten)
Slagen kirke (Tønsberg); flere bilder: 1, 2
Solberg kirke (DELK; Re)
Solvang gravlund (Tønsberg)
Solvangkirken (Tønsberg)
Stavern frikirke (Larvik)
Stavern kirke (Larvik): 1, 2, 3
Stokke kirke (Stokke)
Styrvoll kirke (Lardal); flere bilder: 1, 2
Svarstad kirke (Lardal)
Svelvik kirke (Svelvik); flere bilder: 1, 2, 3
Svend Foyns bedehus (Tønsberg)
Søndre Slagen kirke (Tønsberg); flere bilder: 1, 2, 3, 4
Tanum kirke, Brunlanes (Larvik): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Teie kirke (Nøtterøy)
Tjølling kirke (Larvik): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Tjøme kirke (Tjøme)
Torsrød gravlund, Stavern (Larvik)
Torød kirke (Nøtterøy)
Tønsberg adventkirke (Tønsberg)
Tønsberg domkirke (Tønsberg): 1, 2, 3, 4, 5
Tønsberg frikirke (Tønsberg)
Tønsberg gamle kirkegård (Tønsberg)
Tønsberg krematorium og kirkegård (Tønsberg)
Tønsberg metodistkirke (avvigslet; Tønsberg)
Undersbo kapell, krematorium og gravlund (Larvik): 1, 2
Undrumsdal kirke (Re): 1, 2
Vallø kapell og kirkegård (Tønsberg): 1, 2, 3
Vallø kirke (Tønsberg): 1, 2, 3, 4, 5, 6; krigsminnesmerke
Vassås kirke (Hof)
Vear arbeidskirke (Stokke)
Veierland kirke (Nøtterøy)
Vesterøy kirke (Sandefjord)
Vestfold krematorium (Sandefjord)
Vivestad kirke (Re)
Våle kirke (Re): 1, 2
Østre Halsen kirke (Larvik): 1, 2
Åsgårdstrand kirke (Horten): 1, 2

Album med bilder

Merk: Eventuelle kirkenavn uten lenke betyr at vi ikke har noe bilde av kirken. Har du et bilde (og kanskje en historie), er du velkommen til å bidra.

Annonse