Viser arkivet for stikkord pinsemenighet

Arken Løten

Pinsemenigheten Arken på Løten holder til i dette bygget, som ser ut til å være bygget sammen med det gamle bygget til Løiten sparebank fra tidlig på 1900-tallet (vis-à-vis kommunehuset Tingberg). Forvirrende nok oppgis menighetens besøksadresse vekselsvis til Meierivegen 2 eller Bergsvegen 1 i oppslag på nettet, men vi befinner oss i Kildevegen, og bankbygget er i nr. 10.

Ifølge pinsebevegelsens nettsted har menigheten 57 medlemmer og 28 tilhørige (barn av døpte medlemmer). Ellers flyter det ikke over med informasjon om virksomheten, men det er lagt ut en liten sangsnutt på Youtube.

Wikipedia har artikler om pinsebevegelsen generelt og i Norge.

Betel Åsvang

Vallset pinsemenighet holder til i Åsvang i Stange kommune og er tilsluttet pinsebevegelsen.

Menigheten teller ifølge pinsebevegelsens nettsted 74 medlemmer og 46 tilhørige (barn av døpte medlemmer).

Menigheten fikk nytt forstanderpar høsten 2009.

Rotnes interimskirke

Rotnes interimskirke eller Nittedal menighetshus er et eksempel på tilspisset konflikt om ressursbruk. I Nittedal kommune er det to kirker: Nittedal (et stykke øst for Slattum) og Hakadal (et stykke nord for kommunesenteret Rotnes). Rotnes tilhører Nittedal sogn, og ifølge Nittedal kirkelige fellesråd er det to lovregulerte kirkesteder i sognet, hvorav det ene er Rotnes. Det fortelles om arbeid for ny kirke.

Interimskirken ved Rotnes ble brukt i en årrekke i et hus som ble oppført i 1920. Huset led etterhvert under langvarig mangel på vedlikehold, og høsten 2008 meldte NRK at huset kunne bli stengt av sikkerhetsgrunner. Dette skjedde faktisk, og menigheten har siden brukt lokalene til pinsemenigheten Betel, like ved Nittedal stasjon.

Håpet Eidsvoll Verk

Håpet Eidsvoll Verk er en pinsemenighet som holder til i et hus ikke langt nord for Eidsvoll Verk stasjon.

Wikipedia opplyser blant annet at menigheten ble grunnlagt i 1933, og at den driver nærradio.

Menigheten har ifølge Pinsebevegelsens nettsted 187 medlemmer og 65 tilhørige (barn av døpte medlemmer).

Betel Dal

Betel Dal er en pinsemenighet som ble grunnlagt i 1931. Den har ifølge pinsebevegelsens nettsted 57 medlemmer og 13 tilhørige (barn av døpte medlemmer).

Det finnes et oppslag om menigheten i Wikipedia, som også har en artikkel om pinsebevegelsen i Norge.

Pinsekirken Lillehammer

Før navneendring

Lillehammer pinsemenighet holder til her i Kirkegata på Lillehammer. Menigheten ble grunnlagt i 1920 og presenterer seg på sitt nettsted. Da menigheten feiret femtiårsjubileum i 1970, ble det utgitt et festskrift som fortalte om menighetens historie så langt. I den senere tid er navnet på bygget endret fra «Evangeliesalen» til «Pinsekirken», som det fremgår av bildene her.

Menigheten teller ifølge pinsebevegelsens nettsted 134 medlemmer og 65 tilhørige (barn av døpte medlemmer).

Etter navneendring

Filadelfiakirken Oslo

Filadelfia Oslo i Sankt Olavs gate 24 er første menighet i Oslo som ble tilsluttet pinsebevegelsen. Den ble formelt dannet i 1916, etter at bevegelsen var kommet til Norge i 1907. (Evangeliesalen Berøa er riktignok eldre, men sluttet seg til pinsebevegelsen først i 1939.) Menigheten er også landets største pinsemenighet og har ifølge pinsebevegelsens nettsted 1825 medlemmer og 538 tilhørige (barn av døpte medlemmer).

Bygget som menigheten holder til i, kalles nå «Filadelfiakirken». Bygget ble tegnet av Ahasverus Vejre og stod ferdig i 1938 (innviet 28. august ifølge Oslo byleksikon). Fasaden ble betydelig endret ved en oppussing i 2010-13. Tidligere stod det FILADELFIA med store bokstaver over inngangen; nå står det «Filadelfiakirken» et stykke opp på veggen samt med mindre bokstaver på glassdørene som fører inn til lokalet. Storsalen har ifølge byleksikonet rundt 1200 plasser, men det var altså før ombygging. Bygget inneholder ellers blant annet kafé.

Kilder og videre lesning:

  • M.C. Kirkebøe: Oslos kirker i gammel og ny tid (Ny utgave ved K.A. Tvedt og Ø. Reisegg, Kunnskapsforlaget, 2007), s. 147

  • Knut Are Tvedt (red.): Oslo byleksikon (5. utg.; Kunnskapsforlaget, 2010), s. 164
  • Menighetens nettsted
  • Wikipedia om Filadelfia Oslo

Før

Etter

Filadelfia Hamar

Filadelfia Hamar er en pinsemenighet som holder til i Seminargata 31, vis-à-Vis Midtbyen skole, i nabolokalet til Human-etisk forbund. Menigheten forteller fra sin egen historie om en sped begynnelse på 1920-tallet og formell stiftelse i 1930. I begynnelsen leide menigheten lokaler.

Bygget er tegnet av Th. Strandskogen og ble tatt i bruk i 1948. Lokalet sies å ha 500 plasser. Det fortelles videre at menigheten i begynnelsen også eide bygget ut mot Grønnegata (nr. 63), hvilket formodentlig betyr at dette ikke lenger er tifellet.

Ifølge pinsebevegelsens nettsted har menigheten 422 medlemmer og 192 tilhørige (barn av døpte medlemmer). Menigheten driver nærradioen Mjøsradioen, som går for å være Norges første og eldste nærradio som fortsatt er i drift.

Kilder og videre lesning:

Salemkirken (Oslo)

Salemkirken i Sannergata 12 (på hjørnet av Valdresgata) er kirke for pinsemenigheten Salem. Den ble opprettet i 1917 og fikk et eget bygg i Sannergata året etter. Etter flere ombygginger ble dette revet i 1981, og den nåværende kirken ble bygget og innviet den 17. april 1983. Da hadde man også overtatt litt av nabotomten. Bygget er tegnet av Odd Kjellhov ved arkitektfirmaet Jarle Berg (i likhet med Misjonskirken på Majorstuen).

Bygget er relativt moderne og teglkledd med vinduer i smale spalter samt et hjørnetårn. Kirkerommet kan romme ca. 800 mennesker, og det er et skyvedørsystem som skiller rommet fra andre lokaler. Antallet medlemmer i 2008 anslås til ca. 460.

Menighetens hjemmeside er her. Pinsebevegelsen i Norge har hjemmeside her, og den internasjonale hjemmesiden er her.

Det finnes også andre pinsemenigheter i Oslo, hvorav den største er Filadelfia.

Kilder:

Sandvika kirke

Bygget som nå huser pinsekirken i Sandvika, ble oppført i 1890, bekostet av Elise Brodtkorb på Kjørbo gård og muligens tegnet av Olaf Boye. Det sies hos Asker og Bærum historielag at bygget først var menighetshus for Tanum menighet (som Sandvikaområdet sogner til) for så å skjenkes til Vestre Bærum menighet i 1904. (Tanum kirke tilhørte da Bærum Vestre menighet, som i likhet med Bærum Østre ble utskilt fra Asker i 1893, jf. Arkivverket.) I 1921 ble det bygget et tårn, og bygget ble kirkeviet. Sandvika kirke fikk altertavle av Mimi Falsen i 1941. Etter at Helgerud menighet ble opprettet i 1976, ble kirken brukt som interimskirke mens den nåværende arbeidskirken ble planlagt og bygget.

I 1982 ble bygget solgt til Pinsebevegelsen. Det hadde vært flere pinsemenigheter i Bærum siden 1920-tallet, slik det er omtalt på menighetens eget nettsted. Disse ble i 1973 slått sammen til Bærum pinsemenighet og holdt til på Haslum før de kjøpte Sandvika kirke. Pinsekirken i Bærum ble offisielt navn i 1996, men det ser ut til at Pinsekirken i Sandvika brukes i disse dager. I 2003 utvidet/ombygget menigheten, og resultatet ble PK-senteret med storsal på 430 plasser samt konferanse- og møtelokale. Den gamke kirken brukes til kafé, administrasjon og mindre samlinger.

Pinsekirken i Bærum vakte oppsikt og irritasjon for noen år siden da de visstnok sendte busser til flyktningemottaket på Hvalstad for å bringe muslimske asylsøkere til torsdagsmøter i kirken. Kirkens nettsted tyder på at arrangementene fortsetter — kanskje i mindre provoserende former, siden det ikke har gitt utslag på Google-skalaen?

Menigheten har ifølge pinsebevegelsens nettsted 340 medlemmer og 175 tilhørige (barn av døpte medlemmer).

Kilder og videre lesning:

Annonse