Viser arkivet for stikkord pinsemenighet

Evangeliesalen Bærøa

Evangeliesalen Berøa på Grünerløkka ser ut til å være Oslos neste største pinsemenighet. Ifølge pinsebevegelsens nettsted har menigheten 833 medlemmer og 132 tilhørige (barn av døpte medlemmer). Ifølge Wikipedia har menigheten røtter tilbake til 1800-tallet, og den ble tilsluttet pinsebevegelsen i 1939 etter diverse omorganiseringer. Pinsebevegelsens arbeid for rusavvenning (se også her) ser ut til å springe ut fra denne menigheten, med lokaler i nabobygget.

Bygget i Nordre gate 18B ble tegnet av Harald Aars og oppført i 1915-16. Det huset opprinnelig kinoen Regina teater, som åpnet 31. mars 1916, og som ifølge Oslo Byleksikon hadde 471 sitteplasser. Oslo kinematografer overtok i 1926, men kinoen ble nedlagt allerede i 1928. Siden har altså denne pinsemenigheten overtatt. Bygget er også omtalt her.

Wikipedia har for øvrig en temaartikkel om pinsebevegelsen i Norge.

Evangeliesenteret

Tynset pinsemenighet

Tynset pinsemenighet holder til i dette huset på Tynset. Menigheten teller ifølge pinsebevegelsens nettsted 24 medlemmer og 6 tilhørige (barn av døpte medlemmer).

Filadelfia Arendal

Arendals pinsemenighet, Filadelfia, ble stiftet i 1928 av noen utbrytere fra Betania (DFEF). Til å begynne med holdt menigheten til i Losje Starkad (IOGT) på Tyholmen. I 1933 flyttet den til den gamle turnhallen i Hylleveien, der den holdt til frem til den våren 2000 flyttet inn i et nybygg på Råna gård vis à vis Harebakken Senter, litt utenfor sentrum. Det er det vi ser på bildet over.

Ifølge pinsebevegelsens nettsted har menigheten 416 medlemmer og 200 tilhørige (barn av døpte medlemmer). Menighetens nettsted er her, og den er også omtalt i Wikipedia, som dessuten har en temaartikkel om pinsebevegelsen i Norge.

Betania Årnes

Pinsemenigheten Betania Årnes holder til i dette huset i Salemsvegen. Det dreier seg om en menighet fra 1930-tallet, ifølge Pinsebudet, som hadde et oppslag om menighetens historie før det ble tatt av nettet.

Ifølge pinsebevegelsens nettsted har menigheten 30 medlemmer og 14 tilhørige (barn av døpte medlemmer). Wikipedia har et lite oppslag om menigheten samt en artikkel om pinsebevegelsen i Norge.

Filadelfiakirken Holmestrand

Holmestrands pinsemenighet stammer fra 1935 da en liten gjeng dannet en utpost etter å ha tilhørt Drammens pinsemenighet. I begynnelsen leide man lokaler i Losje Tvende Brødre i Jernbanegaten, men i 1957 kjøpte menigheten Folkets hus i Bekkegaten 2, som så ble gjort om så det ble egnet til menighetens virksomhet. Det virker som om menigheten ble formelt opprettet først i 1978. I 1995 flyttet den fra lokalene i sentrum til det huset vi ser her, i Neperud allé 1, lenger opp i høyden. Dette er beskrevetmenighetens nettsted, der det også står litt om virksomheten.

Menigheten har ifølge pinsebevegelsens nettsted 141 medlemmer og 40 tilhørige (barn av døpte medlemmer).

Wikipedia har en temaartikkel om pinsebevegelsen i Norge.

Menigheten har egen buss

Pinsekirken Filadelfia (Kongsvinger)

Pinsekirken Filadelfia, Kongsvingers pinsemenighet, holder til i dette huset i Haakon VIIs veg. Menigheten har ifølge pinsebevegelsens nettsted 101 medlemmer og 86 tilhørige (barn av døpte medlemmer). Menighetens eget nettsted har endel om tro og virksomhet, men ikke noe konkret om lokalet.

Eben-Ezer Roverud

Eben-Ezer Roverud er en pinsemenighetRoverud i Kongsvinger kommune. Menigheten teller ifølge pinsebevegelsens nettsted 23 medlemmer og 57 tilhørige (barn av døpte medlemmer).

Zion Fevik

Pinsemenigheten Zion Fevik holder naturligvis til på Fevik i Grimstad kommune. Menigheten ble formelt stiftet i 1951 og har holdt til i flere steder. Huset på bildet er ikke langt unna Fevik arbeidskirke. Det dreier seg om et bedehus fra 1882 som menigheten overtok i 1976, ifølge den historiske oversikten på menighetens nettsted, som ellers gir inntrykk av at møtene nå holdes på Feviktun. Det kan også synes som om navneskiltet nå er fjernet fra bygget på bildet.

Menigheten har ifølge pinsebevegelsens nettsted 50 medlemmer. Wikipedia har en temaartikkel om pinsebevegelsen i Norge.

Filadelfia Grimstad

Grimstads pinsemenighet Filadelfia holder til i dette bygget i Henrik Ibsens gate, i skråningen nedenfor Grimstad kirke. Medlemmene var i begynnelsen tilsluttet Filadelfia Arendal, men later til å ha startet med møter ved Lauvstøa, for så å danne egen menighet i 1937. Til dagens adresse flyttet menigheten i 1957, og lokalene som brukes, ble innviet i 1989. Alt dette er ifølge menighetens eget nettsted, der det også opplyses at menigheten eier bygget. Vi må vel dermed anta at Sparebank 1 SR-Bank, som holder til i samme bygg, leier hos Filadelfia. Filadelfianavnet er også å finne på baksiden av bygget.

Ifølge pinsebevegelsens nettsted har menigheten 150 medlemmer og 89 tilhørige (barn av døpte medlemmer). Wikipedia har en temaartikkel om pinsebevegelsen i Norge.

Filadelfia Kristiansand

Midlertidige lokaler i Marvika

Pinsemenigheten Filadelfia Kristiansand ble grunnlagt i 1919 og forteller sin egen historie på nettstedet, som også har en god del stoff om virksomheten.

Menigheten er blant landets største pinsemenigheter. Den har ifølge pinsebevegelsens nettsted 1005 medlemmer og 466 tilhørige (barn av døpte medlemmer).

Menigheten har siden mai 2012 holdt til i leide lokaler i Marvika utenfor Kristiansand sentrum (Marviksveien 140). Det tidligere lokalet i Dronningens gate 89 i Kvadraturen pusses opp, og det er planer om å flytte tilbake dit når arbeidet er fullført.

Lokalene i Dronningens gate

Annonse