Viser arkivet for stikkord pinsemenighet

Salemkirken Lørenskog

Salemkirken Lørenskog er tilsluttet pinsebevegelsen. Menigheten ble ifølge Wikipedia stiftet i 1949 og teller ifølge pinsebevegelsens nettsted 128 medlemmer og 23 tilhørige (barn av døpte medlemmer).

Sion Kløfta

Kløftas pinsemenighet, Sion Kløfta, teller ifølge pinsebevegelsens nettsted 68 medlemmer. De holder til i dette huset et stykke sør for Kløfta stasjon, og det er åpenbart barnehage i tilknytning til det. Menigheten ble ifølge Wikipedia grunnlagt i 1931.

Elim Jessheim

Jessheims pinsemenighet, Elim Jessheim, holder til i Algarheimsvegen, øst for Jessheim stasjon. Lokalet ble innviet i 1954 og påbygget i 1980, ifølge et oppslag om menighetens historie i Pinsebudet (siden tatt av nettet). Samme sted omtales regelmessige møter og samlinger, selv om menigheten iIfølge pinsebevegelsens nettsted teller beskjedne ti medlemmer.

Betania Lillestrøm

Betania Lillestrøm er en pinsemenighet som holder til i Voldgata i Lillestrøm. Menigheten ble stiftet i 1927, og menighetens historie er skildret på dens nettsted. Huset ser ut til å være et ombygget fabrikklokale som ble innviet i 1957.

Ifølge pinsebevegelsens nettsted har menigheten 75 medlemmer og 24 tilhørige (barn av døpte medlemmer). Det står litt mer om menigheten i Wikipedia.

Sentrumkirken Strømmen

Sentrumkirken på Strømmen huser en pinsemenighet. Menigheten ble ifølge Wikipedia stiftet i 1925 som Tabernaklet Strømmen, men flyttet til nåværende lokale og fikk nåværende navn i 1991.

Ifølge pinsebevegelsens nettsted teller menigheten 170 medlemmer og 77 tilhørige (barn av døpte medlemmer). Det står litt mer om menighetens historie og virksomhet i Wikipedia.

Filadelfia Biri

Filadelfia Biri huser Biri pinsemenighet. Menigheten har ifølge pinsebevegelsens nettsted 61 medlemmer og 15 tilhørige (barn av døpte medlemmer). Wikipedia har en temaartikkel om pinsebevegelsen i Norge.

Betania Brumunddal

Betania Brumunddal ligger vis-à-vis ungdomsskolen i Skolevegen og er tilholdssted for
Ringsaker pinsemenighet (som også har Facebook-side). Menigheten sies i Wikiepdia å ha utsprunget fra Filadelfia Hamar og blitt selvstendig menighet i 2005. Den har ifølge pinsebevegelsens nettsted 82 medlemmer og 16 tilhørige (barn av døpte medlemmer). Wikipedia har for øvrig en temaartikkel om pinsebevegelsen i Norge.

Bygningen på bildet er siden revet, og nytt bygg er muligens oppført.

Menigheten er også involvert i Granlien evangeliesenter på Helgøya.

Filadelfia Drammen

Filadelfia, Drammens pinsemenighet, holder til i dette bygget i Tomtegata 2. Menigheten ble stiftet den 21. mars 1921 og har ifølge pinsebevegelsens nettsted 795 medlemmer og 397 tilhørige (barn av døpte medlemmer). Filadelfia hornorkester (eget nettsted her) — som ifølge Wikipedia er pinsebevegelsens siste brassband — er knyttet til denne menigheten. Menigheten driver også Radio Filadelfia.

Betania Kongsberg

Kongsberg kirke troner på en høyde over byen, mens andre kirkesamfunn har samlet seg i Hasbergs vei, der vi på rekke og rad finner metodistkirken, advent(ist)kirken og pinsekirken. Kongsbergs pinsemenighet Betania holder til i dette bygget. Ifølge Wikipedia-oppslaget om menigheten, som ser ut til å være skrevet av menigheten selv, er menigheten blant de aller eldste pinsemenighetene i Norge, visstnok stiftet i 1895 og tilsluttet bevegelsen i 1910. Noe særlig mer om dens historie står ikke på menighetens nettsted, som konsentrerer seg mer om løpende virksomhet. Vi får tro at dette bygget er adskillig nyere enn menigheten, som ifølge pinsebevegelsens nettsted har til sammen 98 medlemmer og tilhørige (barn av døpte medlemmer).

Misjonskirken Oslo Syd

Ikke alle menigheter har eget bygg. Noen leier i større bygg og setter navnet sitt på veggen. Misjonskirken Oslo Syd er en evangelisk menighet tilsluttet Det norske misjonsforbund og holder til i dette bygget i Ravnåsveien på Holmlia. Menighetens hjemmeside er her. Ifølge forbundets nettsted har menigheten 88 medlemmer.

Samme bygg er ellers tilholdssted for blant annet the Redeemed Christian Church of God, som ser ut til å være en pinsemenighet.

Annonse