Viser arkivet for stikkord pinsemenighet

Filadelfia Fredrikstad

Pinsemenigheten Filadelfia i Fredrikstad ble ifølge eget nettsted grunnlagt i 1930. Den har ifølge pinsebevegelsens nettsted 226 medlemmer og 93 tilhørige (barn av døpte medlemmer).

Menigheten holder til i dette bygget i Ilaveien 108, nær Leie gravlund (tidligere Glemmen gravlund). Huset ble innviet i mars 2009. Tidligere holdt menigheten til i Apenes gate, vis-à-vis Frikirken.

Betania Gullverket

Gullverket er en grend i Eidsvoll kommune der det har vært drevet sporadisk utvinning av gull, om enn uten den helt store suksessen. En lokal pinsemenighet holder til i det avbildede huset, som betegnes som Betania Gullverket. Menigheten har ifølge Pinsebevegelsens nettsted 9 medlemmer.

Betlehem Geithus

Betlehem på Geithus huser Modum pinsemenighet. Menigheten sies å ha røtter tilbake til 1800-tallet, men skal ha blitt formelt grunnlagt som pinsemenighet i 1929. Den feiret hundreårsjubileum i 1995 og flyttet samme år inn i det avbildede bygget ved Geithus Torg (innviet 17. november). Det står mer om bakgrunnen på nettstedet.

Ifølge pinsebevegelsens nettsted har menigheten 61 medlemmer og 39 tilhørige (barn av døpte medlemmer).

Wikipedia har en temaartikkel om pinsebevegelsen i Norge.

Evangeliesalen Treungen

Den tidligere stasjonsbygningenTreungen huser nå en pinsemenighet som ifølge bevegelsens nettsted har 20 medlemmer og 30 tilhørige (barn av døpte medlemmer). Jernbanebygningene ble i sin tid tegnet av Ivar Næss, som vant en arkitektkonkurranse og tegnet stasjonsanleggene på øvre del av Treungenbanen. Som bildet viser, kalles bygget nå Evangeliesalen Treungen. Det finnes rester av plattformkant på sørvestsiden av kirken.

Pinsekirken Elim (Kragerø)

Pinsekirken Elim i Kragerø huser en pinsemenighet som ifølge pinsebevegelsens nettsted har 135 medlemmer og 84 tilhørige (barn av døpte medlemmer). Menigheten har eget nettsted og dessuten Facebook-side. Den har faste sendinger på lokalradioen Hallo Kragerø. Menigheten feiret hundreårsjubileum høsten 2011.

Regnbuen kristne fellesskap (Lørenskog)

Regnbuen kristne fellesskap var en pinsemenighet i Lørenskog. Ifølge pinsebevegelsens nettsted hadde menigheten 85 medlemmer og 27 tilhørige (barn av døpte medlemmer).

Menigheten ble grunnlagt i 1998. Wikipedia skisserer menighetens historie og virksomhet. Menigheten ble nedlagt i desember 2012 og er slått konkurs.

Salem Mjøndalen

Salem Mjøndalen er tilsluttet De frie evangeliske forsamlinger, som teologisk sett står pinsebevegelsen ganske nær. Menigheten skriver litt om sin historie på nettstedet. Det sies at det startet med husmøter rundt 1906, og at huset vi ser, stod ferdig i 1923 (10. desember 1922 ifølge Betania). I januar 1924 var det en avskalling der vel halvparten av menigheten gikk over til den lokale pinsemenigheten (Betania).

Menigheten er også på Facebook.

Betania Mjøndalen

Betania Mjøndalen huser en pinsemenighet. Det fortelles at det var møtevirksomhet tilbake i 1906, og at virksomheten ble flyttet til Mjøndalen i 1912. I 1924 kom et visst tilsig av medlemmer etter en splittelse i Salem (DFEF), og menigheten ble formalisert i 1924/1925.

På menighetens nettsted avbildes et trehus som var menighetens tidligere tilholdssted. Det teglbygget som er avbildet her, er nok adskillig nyere, uten at nettstedet gjør rede for det. Menigheten er også på Facebook. Den har ifølge pinsebevegelsens nettsted 250 medlemmer og 111 tilhørige (barn av døpte medlemmer).

Pinsekirken Nesodden

Pinsekirken Nesodden er ikke overraskende tilsluttet pinsebevegelsen. Kirken ligger ved Fjellstrand vest på Nesodden.

Menigheten ble ifølge Wikipedia stiftet i 1929 under navnet Salen og skiftet navn til Betania i 1932, da menigheten ble slått sammen med baptistmenigheten Betania. Fra 1987 er navnet Nesodden pinsemenighet. Den teller ifølge pinsebevegelsens nettsted 123 medlemmer og 72 tilhørige (barn av døpte medlemmer).

Ifølge Wikipedia ble tomt kjøpt i 1957 og hus bygget fra 1965 og innviet i 1969. Det har senere vært påbygginger med innvielse av møtesal i 1995. Det står mer om virksomheten og historien i Wikipedia og på menighetens nettsted.

Eben-Ezer Fenstad

Eben-Ezer Fenstad var tidligere tilholdssted for Fenstad pinsemenighet, som ble grunnlagt i 1941. Det fremgår imidlertid av et oppslag i Pinsebudet (siden tatt av nettet) at menigheten er avviklet. Huset ble innviet i 1961, men da bildet her ble tatt i mai 2012, kunngjorde et skilt over inngangen at huset var til salgs.

Annonse