Viser arkivet for stikkord vestagder

Hægeland frikirke

Hægeland frikirke (i Vennesla kommune) er godt synlig fra riksvei 9. Menigheten er tilsluttet Den evangelisk-lutherske frikirke. Den ble ifølge Frikirkens nettsted grunnlagt i 1946 og har 262 medlemmer.

Øvrebø frikirke

Øvrebø frikirke (i Vennesla kommune) ligger omtrent der man svinger av fra riksvei 9 mot Øvrebø kirke. Menigheten ble ifølge Frikirkens nettsted grunnlagt i 1907 og har 335 medlemmer. Den er altså tilsluttet Den evangelisk-lutherske frikirke.

Justvik kirke

Justvik lå tidligere i Tveit kommune, som i 1965 ble slått sammen med Kristiansand. I 1992 ble stedet kirkeadministrativt overført til Oddernes sogn, og ikke mange år senere ble Justvik kirke (iblant kalt Justvik kapell) oppført. Den ble tegnet av Ernst Aukland, byarkitekt i Kristiansand, og byggmester var T. Roland.

Vi har å gjøre med en arbeidskirke i gul tegl. Kirken ble innviet av biskopen den 22. desember 1996 og har rundt 270 plasser. Av utsmykning her kan nevnes glassmalerier utført av Peter Sutton i 1999. Orgelet er bygget av nederlandske Orgelmakerij Reil og kom til Justvik kirke i 2000 etter å ha vært brukt på Griegakademiet i Bergen.

Kirken er nærmere omtalt på Kirkenorge.no, der det også finnes et par interiørbilder. Interiørbilder finnes også hos Kirkesøk.

Kilder og videre lesning:

Hånes kirke

Hånes kirke (Kristiansand kommune) er en arbeidskirke i mur fra 1986. Kirken ble tegnet av Arild Lauvland og (formodentlig) Leif Haugen, skjønt ikke alle kilder inkluderer sistnevnte, og de som gjør det, utelater fornavnet. Kirken har 300 plasser. Kontor- og menighetslokalene ble utvidet i 2004-2005. Kirkerommet ble bygget om i begynnelsen av 2010.

Det er ikke så lett å finne fullstendige opplysninger om denne kirken, men ifølge kirkeleksikonet og andre kilder har kirken bare én kirkeklokke. Tidligere hadde kirken et elektronisk orgel fra 1986, og etter det har sangen vært akkompagnert av forskjellige instrumenter, men den 31. oktober 2010 ble nytt orgel innviet. Det er bygget ved Grönlunds Orgelbyggeri.

Borgny Svalastog har utsmykket fondveggen og laget kirketekstiler til denne kirken.

Det finnes en rekke interiørbilder (samt flere eksteriørbilder) hos Agderkultur.

Kilder og videre lesning:

Vennesla frikirke

Den opprinnelige Vennesla frikirke ble innviet den 28. november 1915, og menigheten ble formelt stiftet året etter. Dagens kirkebygg er imidlertid langt nyere, uten at det fremgår av jubileumsboken for Vennesla kirke akkurat når det ble bygget. Det ser ut til at det er planer om å utvide kirken.

Menigheten har ifølge Frikirkens nettsted 1126 medlemmer og er vel med det en av landets største frikirkemenigheter. Den er tilsluttet Den evangelisk-lutherske frikirke.

Kirkens orgel kommer fra Venheim orgelbyggeri og er fra 1999.

Menighetens eget nettsted er her.

Kristiansand frikirke

Kristiansand frikirke i Tollbodgata er tilsluttet Den evangelisk-lutherske frikirke. Det øverste bildet viser selve kirken, mens bildet nedenfor viser nabobygget med Fri café i første etasje og menighetens kontorer i annen etasje. Det står mer om kirken og menigheten samt tidligere bygg på dette nettstedet. Her står litt om kirkens orgel. Det har 17 stemmer (2 manualer og pedal) og er bygget av Rudolf Janke (opprinnelig i 1982, intonert på nytt i 2008).

Betania Kristiansand

Betania Kristiansand holder til i dette bygget i Elvegata 10. Menigheten er tilsluttet De frie evangeliske forsamlinger (DFEF) og har også en presentasjonsside på DFEFs nettsted. Dessuten er menigheten på Facebook.

Kristiansand adventkirke

Kristiansands menighet av syvendedagsadventister holder til å dette bygget i Kongens gate. Menigheten har et eget nettsted med litt informasjon om virksomheten, og Adventkirken i Norge har en kontaktside for menigheten. Ingen av stedene forteller mye om bakgrunnen for menigheten.

Filadelfia Kristiansand

Midlertidige lokaler i Marvika

Pinsemenigheten Filadelfia Kristiansand ble grunnlagt i 1919 og forteller sin egen historie på nettstedet, som også har en god del stoff om virksomheten.

Menigheten er blant landets største pinsemenigheter. Den har ifølge pinsebevegelsens nettsted 1005 medlemmer og 466 tilhørige (barn av døpte medlemmer).

Menigheten har siden mai 2012 holdt til i leide lokaler i Marvika utenfor Kristiansand sentrum (Marviksveien 140). Det tidligere lokalet i Dronningens gate 89 i Kvadraturen pusses opp, og det er planer om å flytte tilbake dit når arbeidet er fullført.

Lokalene i Dronningens gate

Ålefjær bedehuskapell

Ålefjær bedehus ble innviet den 19. desember 1908 — og som kapell den 14. august 1910. Det har rundt 80 sitteplasser. Byggets historie er fortalt på dette nettstedet, og bygget er også omtalt i Wikipedia.

Annonse