• Astafjord kirke, Troms — Orgelet. Levert av Paul Ott, Göttingen i 1978.
  • Astafjord kirke, Troms — Døpefonten.
  • Astafjord kirke, Troms — Alteret.
  • Astafjord kirke, Troms — Interiørbilde.

Kirkegård ved havet

Like ved nordkirken på Værøy ligger kirkegården. Med utsikt mot havet og Mosken.

Gjerpen kirke

Gjerpen kirke – byggeår 1153.
Restaurering og utbygging; I 1771 – 73 ble kirken utbygget til korskirke, arkitekt var Chr. Christie.
I 1781 ble kirken utvidet mot vest. Det ble bygget ny inngang og tårnet fikk kuppel.
I 1871 fikk kirken et slankt tårn.
I 1919 – 1920 ble kirken igjen restaurert og utsmykket, da fikk tårnet sitt nåværende utseende.
Altertavlen er fra 1921 og viser Den fortapte sønns hjemkomst, utført av Emanuel Vigeland.
I 1804 fikk kirken sitt første orgel. Dette ble konstruert og bygget av lærer Peder Christophersen fra Fossum. Deretter ble han ansatt som organist.
I 1965 ble det satt inn et nytt orgel, bygget av A. Magnusson, Gøteborg. Orgelet hadde 24 stemmer.
Etter brannen i 2003 var det innvielse på nytt orgel fra Grønlunds orgelbyggeri 18.10.2009.
Orgelet ble levert med 31 stemmer ca 1750 piper.
Orgelet veier ca 8 tonn

Kirken har 550 sitteplasser.

Historikk:
Kirken ble solgt i 1673 til admiral Kort Adeler.
Deretter ble kirken solgt i 1735 til kanselliråd Hermann Leopoldus.
Etter at han ble adlet, sammen med sin far, tok han navnet Løvenskiold.
I 1856 ble kirken skjøtet over til menigheten, i praksis kommunen.
Kilde; Jubileumsbok, Gjerpen kirke 850 år, 1153 -2003.

Jubileum og brann:
I 2003 feiret Gjerpen kirke 850 år jubileum,
der dronning Sonja var til stede.
Samme år, 2003, brant kirken.

Restaureringsarbeidet etter brannen har vart helt frem til i dag.

Kilde: Biskopens Visitasmelding 2016 – med omfattende informasjon.

Ytterligere kilder:
Historikk fra Gjerpen menighet.
Menighetens hjemmeside
Kulturminnesøk.
Wikipedia
Mer om Gjerpen kirke.
Skiensatlas – En reise i Skiens historie.

Den mest kjente graven på kirkegården tilhører familien Quisling.

Saudasjøen kapell

Saudasjøen kapell er en langkirke fra 1973 i Sauda kommune, Rogaland fylke.
Byggverket er i betong og har 260 plasser.
Vigslet i 1973 av biskop Hagesæther.
Kirkerommet er dekorert med skisser og malerier av Samuel Tveit.
Bygget er omkranset av gravplasser.

Kilde: Wikipedia

Historisk fremstilling om kapellet – fra Sauda kyrkjelyd.

Hellandsbygd kapell

Hellandsbygd kapell er en langkirke fra 1956 i Sauda kommune, Rogaland fylke.
Byggverket er i tre og har 50 plasser.
Hellandsbygd kapell ble i 1956 bygd om fra bedehus til kapell.
Kapellet har en møte- og aktivitetssal.

Kilde: Wikipedia

Tilhørende Sauda kyrkjelyd
Mer om Hellandsbygd.

Gravplass, Vik

Vestvågøy.

Værøy

Værøy gamle kirke

Reine kirke

Vestvågøy.

Sørvågen, Moskenes.

Annonse