Viser arkivet for stikkord oslo, indremisjon

Grorud kirke

Grorud kirke er en av fire oslokirker fra rundt 1900 som er bygget av naturstein, og som har tårn som ikke ligger i kirkens lengdeakse. Disse representerer et oppbrudd fra den nygotikken som hadde dominert til da. Arkitekt var kommunearkitekten i det daværende Aker, Harald Bødtker. (Kirkeleksikonet og Wikipedia krediterer også Halfdan Berle, men bare Bødtkers navn står på skiltet utenpå kirken.) Dette var på byggetidspunktet den eneste kirken i Groruddalen utenom Østre Aker, som den var anneks til. Grorud sogn ble utskilt fra Østre Aker i 1947, året før Aker ble innlemmet i Oslo. Kirken ble innviet av biskopen den 17. desember 1902.

Kirken er forblendet utvendig med nordmarkitt, skjønt det sies iblant at det dreier seg om grefsensyenitt, som er nokså lik. Det er imidlertid verdt å merke seg at betegnelsen grorudgranitt (som også brukes mye) er misvisende. Kirken ligger i et område der den aktuelle steinen ble brutt i sin tid. Den er flott plassert på en høyde sør for Trondheimsveien, omgitt av steinmurer som nærmest danner et festningsverk rundt kirken. Formelt har vi med korskirke å gjøre, men altså med asymmetriske innslag. Kirken har 500 sitteplasser.

Alterbildet (se også her) er en stor freske malt av Per Vigeland i 1936, etter en omgang med omfattende oppussing av kirkens interiør basert på planer av Vigeland. Bildet dekker 200 kvadratmeter og har tittelen «Den store hvite flokk». Det illustrerer en fortelling i Johannes’ åpenbaring. Prekestolen i tre er fra 1933, og det finnes også en lesepult. Den opprinnelige døpefonten av tre ble i 1963 byttet ut med en font av grefsensyenitt (eller nordmarkitt?) fremstilt etter tegninger av Per Vigeland. I 1993 ble den opprinnelige fonten funnet i kjelleren. Den ble da restaurert og tatt i bruk igjen i 1996. Glassmalerier av Oddmund Kristiansen kom på plass i 1963. Kirken har også et ikon malt av Marit Lislerud i 1998. På det ser vi Jesus som stiller stormen.

Orgelet kommer fra Norsk Orgel- og Harmoniumfabrikk og har 29 stemmer fordelt på tre manualer og pedal. Etter noen år med innsamling er det også bestilt kororgel til kirken fra Georg Weishaupt.

Komponisten Kåre Kolberg var organist i Grorud kirke i tyve år. De som har lest Jan Kjærstads romaner, husker muligens scener der Jonas Wergeland er med når faren spiller orgel i Grorud kirke. Forfatteren, som er teologutdannet og oppvokst på Grorud, har da også holdt foredrag i menighetssenteret.

De to kirkeklokkene er støpt ved Baklandets Støberi og Mek. Værksted.

Grorud kirke er en usedvanlig populær kirke til brylluper og konserter, og den er kjent for god akustikk. Kirken er også tilholdssted for et kammerkor. Likevel er virksomheten ikke uten problemer i en tid med generell nedskjæring i antall stillinger. Det gikk etterhvert så langt at sognepresten truet med å stenge kirken om ikke noe ble gjort med dette. Høsten 2009 ble det meldt om lavere gudstjenestefrekvens enn tidligere. I 2012 ble det vedtatt at Grorud kirke skal overta som prostikirke etter Østre Aker kirke. Dessuten er sognene Grorud, Romsås, Rødtvet og Bredtvet slått sammen under navnet Grorud.

Kirkegården ble ifølge et skilt på stedet anlagt i 1904 og strekker seg hovedsakelig sørover og sørvestover fra kirken. Den omfatter etter utvidelser på 1920-tallet ca. 30 mål med 3000 gravplasser og brukes også for Romsås. Gravferdsetaten henviser ellers til Alfaset gravlund og Høybråten kirkegård som alternativer. Vest for kirken er en minnelund og et krigsminnesmerke, og nevnte menighetssenter (eller menighetshus) er like sørøst for kirken og ble oppført i 1990.

Kilder og videre lesning:

Krigsminnesmerke

Fra minneparken

Fra kirkegården

Furuset kirke (Oslo)

Dagens kirke på Furuset i Groruddalen er av nyere dato, oppført for en menighet som ble opprettet (formodentlig utskilt fra Høybråten) i 1979. Den gamle oldtidsveien til Hamar (som inngikk i pilegrimsveien til Nidaros) går imidlertid like forbi her, og Jens Nilssøn rapporterte i sin visitasbok om en trekirke som trolig hadde forfalt siden Svartedauden, og som på Nilssøns tid (1594) var «aldelis ødelagt og nederbryt». Wikipedia rapporterer at det i utgravninger i regi av Riksantivaren er funnet nøkler fra middelalderen i nærheten. Disse henger ifølge Oslo byleksikon i kirken.

Furuset kirke i Oslo er en arbeidskirke i tegl som ble tegnet av Harald Hille og innviet den 2. november 1980. Antall sitteplasser oppgis til 600, men dette er fordelt over flere rom som kan knyttes sammen ved åpning av skyvedører. Det dreier seg om en en flerbrukskirke som foruten gudstjenestebruk er tilholdssted for bl.a. speidere, søndagsskole og barnekor, og i kjelleren finner vi Regnbuen barnehage.

Sentralt blikkfang i kirkerommet er Gunnar Torvunds altertavle i tre med en Kristusfigur i bronse. «Norsk kirkeleksikon» opplyser at arkitekten står bak prekestol og døpefont. Orgelet har atten stemmer og ble bygget av Eystein Gangfløt i 1982, og Rigmor Bové har laget kirketekstiler. De to kirkeklokkene (i en egen støpul) er fra Olsen Nauen.

Kirken har ikke egen gravplass. Man benytter Høybråten kirkegård.

Kilder og videre lesning:

 • M.C. Kirkebøe: Oslos kirker i gammel og ny tid (Ny utgave ved K.A. Tvedt og Ø. Reisegg, Kunnskapsforlaget, 2007), s. 87

 • Knut Are Tvedt (red.): Oslo byleksikon (5. utg.; Kunnskapsforlaget, 2010), s. 189
 • Furuset menighet
 • Alf Henry Rasmussen: Våre kirker. Norsk kirkeleksikon (Vanebo Forlag, 1993), s. 706
 • Wikipedia
 • Kirkesøk
 • Gravferdsetaten i Oslo kommune

Kirkebygget fra en annen vinkel

Støpul (klokketårn)

Kirkebygg i Oslo

Abildsø kapell (revet)
Adventkirken Betel
Adventkirken Ulsrud
Akershus fengselskirke
Akershus slottskirke: 1, 2
Alfaset gravlund
American Lutheran Church
2. baptistkirke: 1, 2
2. metodistkirke
Ankerløkken kirkegård (nedlagt)
Bakkehaugen kirke
1. baptistkirke
2. baptistkirke: 1, 2
Bekkelaget kirke
Betel Stovner (pinsemenighet)
Betlehem bedehus, Folkemuseet
Betlehem, Oslo misjonskirke (DNM)
Bispegården
Bjølsen metodistkirke
Bjølsen misjonskirke (DNM)
Bjørndal kirke
Bogstadveien kapell
Botsfengselets kirke
Bredtvet kirke
Bryn bedehus
Bygdøy kirke; flere bilder: 1
Bøler kirke
Centralkirken
Christ kirkegård
Cistercienserklosteret på Hovedøya (ruin)
Clemenskirken (ruin)
Diakonhjemmets kapell
St. Dominikus kirke (katolsk)
Domkirken; sett fra Grensen, silhuett; eksteriørdetaljer: 1, 2, 3
Annet ved Domkirken: Gatekapell; gateprest; blomsterhav
Døvekirken
Eben-Eser baptistkirke: 1, 2
St. Edmund’s church (anglikansk)
Elim metodistkirke
Ellingsrud kirke
Evangeliesalen Bærøa (pinsemenighet)
Evangelische Gemeinde deutscher Sprache
Fagerborg kirke
5. metodistkirke
Filadelfiakirken Oslo (pinsemenighet)
4. metodistkirke
Fossum kirke: 1, 2, 3, 4; alterparti, orgel, bilder
Frogner kirke; flere bilder: 1
Furuset kirke
1. baptistkirke
1. metodistkirke
Gamle Aker kirke
Gamlebyen kirke
Gol stavkirke: 1, 2, 3, 4; alter og korets apsis
Grefsen kirke
Grefsenåsen kapell (revet)
Den gresk-ortodokse kirke
Grorud kirke: flere bilder: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Grünerløkka metodistkirke
Grønland kirke
St. Hallvard kirke (katolsk)
Hallvardskatedralen (ruin)
Hasle kirke
Haugerud kirke
Hauges Minde (tidl. interimskirke)
Hauketo-Prinsdal kirke
Hellig Trefoldigheds kirke (domkirke; brent og revet)
Hellige Nikolai kirke (ortodoks)
Hellige Olga menighet (russisk-ortodoks)
Holmenkollen kapell; flere bilder: 1
Holmlia kirke
Hovedøya kloster (ruin)
Høybråten kirke
Iladalen kirke
Immanuelkirken (Bjølsen metodistkirke)
Jakob kirke
Johannes kirke (revet)
St. Joseph kirke (katolsk)
Kampen kirke
Katarinahjemmet (dominikansk klosterfellesskap)
Klemetsrud kirke
Klosterruinene på Hovedøya
Korskirken (ruin)
Krist kirkegård
Kristensamfunnets kirke
Lambertseter kirke
Laurentiuskirken (forsvunnet)
Lilleborg kirke
Lille Tøyen sykehjems kapell
Ljan kirke
Lovisenberg kirke
Lunden kloster
M40 (DFEF)
Majorstuen kirke; flere bilder: 1, 2
Manglerud kirke
Maran Ata-templet
Margaretakirken i Maridalen (ruin); flere bilder: 1, 2, 3, 4, 5
Margaretakyrkan (svensk)
Mariakirken (ruin)
Maridalen kirke
Markus kirke
1. metodistkirke
2. metodistkirke
3. metodistkirke
4. metodistkirke
5. metodistkirke
Metodistkirken Elim
Metodistkirken på Bjølsen
Metodistkirken på Grünerløkka
Misjonskirken (Den evangeliske forsamling)
Misjonskirken Oslo Syd (DNM)
Misjonssalen (NLM)
Mortensrud kirke
Nikolaikirken (forsvunnet)
Nonneseter kloster (revet)
Nordberg kirke
Nordmarkskapellet
Nordre gravlund
Nordstrand kirke
Den nyapostoliske kirke
Nydalen kapell (revet)
St. Olav domkirke (katolsk); flere bilder: 1, 2
Olavsklosteret (ruin)
Oppsal kirke; flere bilder: 1
Ormøy kirke
Oslo gresk-ortodokse kirke
Oslo misjonskirke Betlehem (DNM)
Paulus kirke
Piperviken småkirke (revet)
Redeemed Christian Church of God (pinsemenighet)
Ris kirke
Romsås kirke
Ryenberget kirke (DELK)
Røa kirke
Rødtvet kirke
Sagene kirke
Saint Edmund’s church (anglikansk)
Salemkirken (pinsemenighet)
Sankt Dominikus kirke (katolsk)
Sankt Hallvard kirke (katolsk)
Sankt Joseph kirke (katolsk)
Sankt Olav domkirke (katolsk); flere bilder: 1, 2
Sankta Katarinahjemmet (dominikansk klosterfellesskap)
Saron Groruddalen (pinsemenighet)
Sinsen kapell
Sinsen kirke
Sjømannskirken
Skøyen kirke
Slottskapellet
Sofienberg kirke
Storsalen
Stovner kirke; interiør: 1, 2, 3
Søndre Skøyen kapell
Sørbråten kapell
Sørkedalen kirke
Tabernaklet baptistkirke
Tonsen kirke; flere bilder: 1
Torshov kirke
3. metodistkirke
Trefoldighetskirken: 1, 2
Tukthusets kirkegård (nedlagt)
Tøyen kirke (Kirkens bymisjon)
Tøyen kirkegård (nedlagt)
Ullern kirke
Uranienborg kirke
Vaterlands kirkegård (nedlagt)
Vaterland småkirke (revet)
Vestre Aker kirke
Vestre frikirke
Vestre gravlund
Voksen kirke
Vålerenga baptistkirke: 1, 2
Vålerengen kirke; eksteriørbilde; interiørbilder: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Vår Frelsers gravlund
Vår Frelsers ortodokse kirke
Østmarkskapellet
Østre Aker kirke
Østre frikirke
Østre gravlund

Album med bilder

Merk: Eventuelle kirkenavn uten lenke betyr at vi ikke har noe bilde av kirken. Har du et bilde (og kanskje en historie), er du velkommen til å bidra.

Kampen kirke (Oslo)

Kan man litt stilhistorie, er det lett å tidfeste Kampen kirke ganske presist uten å ha lest om den eller sett årstallet over hovedinngangen. Det er åpenbart en nygotisk teglkirke fra siste halvdel av 1800-tallet, og man skal ikke være så veldig dristig for å gjette på 1880-tallet.

Kirken ble innviet i 1882, og arkitekten er den allestedsnærværende Jacob Wilhelm Nordan. Den har 550 plasser. Plassen foran kirken heter nå Torbjørn Egners plass. Egner vokste opp på Kampen.

I tillegg til gudstjenester benyttes kirken til kulturarrangementer. Disse og kirkens utsmykning er beskrevet på kirkens egne nettsider.

Her skal vi nøye oss med å omtale altertavlen laget av Axel Ender. Den viser til Markusevangeliets 16. kapittel, Han er oppstanden, og viser kvinnene som finner graven tom. Dette motivet er brukt i flere altertavler av Ender selv og andre. Første gang er her i Kampen kirke. Deretter brukte Ender det — med noen få avvik i detaljene — i Molde domkirke og i Strømsgodset kirke i Drammen samt i en kirke i Charleston, South Carolina. Dessuten laget han et glassmaleri av motivet til en kirke i Tunbridge Wells i Kent, England. Datteren, Ragnhild Ender, kopierte motivet i Spydeberg kapell, og lokale kunstnere har kopiert det i Veikåker kapell og Nore kirke samt i flere svenske kirker. Motivet er også utgitt som postkort og reproduksjoner i flere land, men det er versjonen fra Molde som er mest kopiert.

Det er ikke kirkegård her. Gravferdsetaten henviser til Gamlebyen gravlund og urnegraver på Østre gravlund.

Kilder og videre lesning:

 • M.C. Kirkebøe: Oslos kirker i gammel og ny tid (Ny utgave ved K.A. Tvedt og Ø. Reisegg, Kunnskapsforlaget, 2007), s. 37-38
 • Kampen kirke
 • Knut Are Tvedt (red.): Oslo byleksikon (5. utg.; Kunnskapsforlaget, 2010), s. 291
 • Artemisia.no
 • Olava Øverland og Bo Aje Mellin: Våre altertavler (Det Norske Samlaget, 1995), s. 174-175
 • Kirkesøk

Hovedinngangen

Sidedør

Vinduer på sørveggen

Kampen kirke ligger på Torbjørn Egners plass

Annonse