Viser arkivet for august, 2012

Evangeliesalen Treungen

Den tidligere stasjonsbygningenTreungen huser nå en pinsemenighet som ifølge bevegelsens nettsted har 20 medlemmer og 30 tilhørige (barn av døpte medlemmer). Jernbanebygningene ble i sin tid tegnet av Ivar Næss, som vant en arkitektkonkurranse og tegnet stasjonsanleggene på øvre del av Treungenbanen. Som bildet viser, kalles bygget nå Evangeliesalen Treungen. Det finnes rester av plattformkant på sørvestsiden av kirken.

Bykirken (Tønsberg)

Bykirken i Tønsberg er en pinsemenighet stiftet i 2005, stod det tidligere å lese på menighetens nettsted. Den ble ifølge Wikipedia til ved fusjon mellom to tidligere menigheter — Smyrna (DFEF) og Galleri G — og holder til i noe som ser ut til å være et flerbrukshus.

Menigheten hadde ifølge pinsebevegelsens nettsted 231 medlemmer, men er per 2016 ikke oppført på pinsebevegelsens fylkesliste.

Annonse