Viser arkivet for august, 2012

Tingsalen (Lillesand)

På 1970-tallet var Lillesand kirke sterkt medtatt av husbukkangrep, og det var i enkelte kretser ønske om å rive den og bygge en ny og funksjonell kirke som også kunne romme lokaler til andre kirkelige aktiviteter. Vernetanken vant imidlertid frem. Kirken ble grundig pusset opp, og selv om et par små tillempninger ble gjort, var det behov for lokaler andre steder. Tingsalen i Nygårdsgata, like nedenfor kirken, ble da innredet som menighetshus. Bygget sies å være verneverdig, og brukes visstnok mest av Ung. Det er også kafé der.

Kilder og videre lesning:

Annonse