Viser arkivet for juni, 2012

Å besøke kirker

Besøkssenter i Borgund. Fellesbillett for stavkirken og den nye kirken løses her og koster 70 kr per 2011.

Noen vil nok si at kirker primært er til for de seremoniene som finner sted der — det være seg høymesse, bryllup, dåp eller begravelse — skjønt våre dagers arbeidskirker har en langt mer variert bruk. Her skal det imidlertid handle om det å besøke en kirke utenom disse anledningene. Kall det gjerne kirketurisme. Ofte dreier det seg om gamle kirker som oppfattes som kulturarv. Her er litt informasjon for den som vil besøke en kirke også utenom gudstjenestene. Det kan vel passe nå som vi nærmer oss høysesong for slikt.

Hvor finnes informasjon om åpne kirker?
Informasjon om hvilke kirker som kan besøkes, var tidligere å finne på nettstedet «Veikirker». Denne informasjonen er nå i prinsippet flyttet til Kirkesøk, som skal fungere som Den norske kirkes informasjonssentral for kirkebygg. Det er riktignok ikke all informasjon som er lagt over dit ennå, og for besøksinformasjon har det alltid variert hvor oppdatert informasjonen på nettet er. Men dette er det første stedet man bør slå opp på for å finne det ut. Et annet alternativ er å gå via Kirken.no (Den norske kirkes nettsted) og finne det aktuelle kirkekontoret, som det vanligvis er oppgitt e-postadresse og telefonnummer for. Dette kan være lurt for å sikre seg mot bomtur.

NAFs veibok har i mange tilfeller antydninger om besøksmuligheter, og om boken ikke inneholder oppdatert detaljinformasjon, står det kanskje hvor man kan henvende seg. Ofte annonseres det i lokalpressen, og i noen tilfeller er det lokale turistkontoret rett sted å henvende seg. For eksempel har Valdres turistkontor en oversikt over åpningstider og billettpriser, og en papirversjon som de pleier å trykke opp, inneholder også noen kirker i nabodistriktene.

Noen stavkirker er eid av Fortidsminneforeningen, og da kan det være relevant informasjonskilde. På Lesja er det historielaget som har guiding i kirken, og det er felles billett for bygdetunet og kirken, som ligger like ved siden av hverandre. Noen kirker er rett og slett på museum, f.eks. på Folkemuseet, Maihaugen eller Sverresborg. Og slik kunne man fortsette. Noen steder kan kirker besøkes gratis, andre steder må man betale (i de fleste stavkirker, for eksempel). Ikke alle kirker er åpne slik. Det avhenger gjerne av at det organiseres, og at folk melder seg frivillig til å gjøre jobben.

Når kan man besøke kirker?
Her snakker vi om tid på året. Enkelte kirker er åpne året rundt og store deler av dagen de fleste ukedager. Det gjelder for eksempel Oslo domkirke, som er et sted man kan stikke innom midt på dagen nesten når som helst. På mindre steder er det imidlertid vanligere med noen få uker om sommeren, gjerne fra sankthans og utover. Etter midten av august er det relativt få åpne kirker, kanskje bare de mest populære stavkirkene og noen av de største bykirkene. Og apropos stavkirkene: Her opereres det med lavsesong og høysesong med forskjellige åpningstider. Det er ikke uvanlig at det tas pause i vedlikeholdsarbeid og at stillaser fjernes i anledning turistsesongen, og så fortsetter arbeidet på høsten. Vær ellers oppmerksom på at sognekirker uansett er stengt for besøk når det er begravelse.

Skikk og bruk
Det er vel egentlig en selvfølge at man skal vise respekt og oppføre seg som folk. Ellers er vi vel ganske uformelle i Norge, men jeg kan jo nevne at man ikke slipper inn i kirker i Roma hvis man kommer i kortbukse eller har bare skuldre. Jeg har selv sett nordmenn bli nektet adgang på grunn av dette i et par tilfeller.

Fotografering
Vær oppmerksom på at det er fotoforbud i enkelte kirker. Det gjelder særlig enkelte stavkirker, selv om det ser ut til at det lempes på dette stadig flere steder (f.eks. i Lom stavkirke). Spør om du er i tvil, og vis hensyn.

Og ellers
Kom gjerne med tips hvis du kjenner til gode informasjonskilder. God sommer.

Annonse