Viser arkivet for juni, 2012

Brunlanes frikirke

Brunlanes frikirke huser en menighet som ble grunnlagt i 1888 og sies å ha rundt 350 medlemmer. Den er tilsluttet Den evangelisk-lutherske frikirke og skriver litt om sin egen historie her. Kirken ligger ca. 3 km øst for Helgeroa, like vest for Berg-kirkene (trekirken og steinkirken).

Til denne kirken hører Aske gravlund, noe lenger øst langs Helgeroveien. Dette sies å være en av bare to gravlunder i landet som er knyttet til frikirker. Menigheten driver også barnehage.

Menighetsbladet kan leses på menighetens nettsted.

Annonse