Viser arkivet for februar, 2012

Enger kirke (Søndre Land)

Enger kirke ligger ved Randsfjordens østre bredd i Søndre Land kommune, et stykke sør for Hov. Det er en langkirke i tre bygget under ledelse av Herman Frang i 1875. Den har 200 plasser. Kirken tilhører samme sogn som Hov kirke: Søndre Land.

Altertavlen har en kopi av Adolph Tidemands alterbilde fra Bragernes kirke og viser Kristi oppstandelse. Ifølge kirkeleksikonet er både prekestol og døpefont og fra 1875. Ved døpefonten står en kopi av Bertel Thorvaldsens berømte Kristusstatue. Orgelet sies å være et pipeorgel fra 1950 fra Norsk Orgel- og Harmoniumfabrikk i Snertingdal. Det står på vestgalleriet.

Kirken er omgitt av sin kirkegård, som strekker seg ned mot Randsfjorden.

Kilder og videre lesning:

Østsinni kirke

Østsinni kirke er sognekirken for tettstedet Dokka i Nordre Land. Den ligger et stykke opp i åsen over Dokka.

Det er en laftet langkirke med utvendig panel som er hvitmalt. Kirken ble innviet i 1877 og erstattet en eldre kirke (innviet 1726). Antallet plasser oppgis til vekselsvis 350 eller 400. Arkitekt er, som for så mange andre kirker, Jacob Wilhelm Nordan.

I denne kirken finnes Lars Pinneruds eldste kjente kirkeinventar. Han laget altertavle, prekestol og døpefont til gamlekirken allerede i 1725. Peder Aadnes malte alterbildet her i ca. 1780. Det er en kopi av Eggert Munchs altermaleri i Fluberg kirke, som igjen er en kopi av et bildet «Nedtagelsen fra korset» av Rubens slik motivet er gjengitt i et stikk av Lucas Vorsterman. Formatet er noe mindre enn i Fluberg. Trolig har dette bildet erstattet en utskåret fremstilling av nattverden. Altertavlens toppstykke var opprinnelig del av korskillet, og noen av de opprinnelige figurene i tavlen (Kristus, Moses, Maria og Johannes) er fjernet, men bevart. I deres sted står nå et par gipsavstøpninger. Videre er en Kristusfigur og to basunengler fra toppstykket samt en Aron-figur som har stått mellom søylene i 2. etasje, bevart, mens en Johannesfigur fra samme etasje er gått tapt. Alt dette er ifølge Roar Hauglid, som vet å fortelle at det opprinnelige toppstykket sammen med noen figurer er å finne på Enger gård, mens andre figurer er i privat eie i Oslo. Undertegnede har imidlertid ikke sett dette med selvsyn, så det er mulig at inventaret er restaurert etter Hauglids tid.

Prekestolen har likhetstrekk med Lars Borgs prekestol i Fluberg kirke. Døpefonten er også sterkt påvirket av Borg og viser en gutteengel som bærer kummen. Merker på ryggen tyder på at figuren opprinnelig hadde vinger, og fonten ble tilbakeført til kirken etter år i “eksil”. Rester av døpefonthimlingen befinner seg på Enger gård.

Orgelet, fra 1967, er fra Norsk Orgel- og Harmoniumfabrikk i Snertingdal. Kirken har to kirkeklokker, den ene fra Holte fra 1877, den andre fra Olsen Nauen fra 1949. De ringes automatisk. Kirkesøk har noen interiørbilder fra kirken.

En statue av Laurentius som stod i den tidligere kirken her, befinner seg nå på Kulturhistorisk museum i Oslo.

Kirken er omgitt av sin kirkegård. Den har ifølge kommunen plass til 1980 graver. Det kan se ut til at det tidligere stod et gravkapell oppført rundt 1920 på kirkegården, men dette er flyttet og i privat eie.

Kilder og videre lesning:

Toten frikirke (Raufoss)

På Sørlandet kan det iblant se ut til å være en frikirke i hver grend, men Toten frikirke på Raufoss er visst den eneste i Oppland fylke. Menigheten ble stiftet i 1921 etter at det hadde eksistert en lokal frikirkemenighet noen år tidligere. Det fortelles fra historien på menighetens nettsted, der det fremgår at forstander Fredrik Sundøy tegnet tre kirker for Raufoss, Kolbu og Skreia. De to første skal ha blitt oppført i 1934 — Raufosskirken innviet 14. juni 1934 og kirken på Kolbu i pinsen året etter. Skjebnene til kirkene på Kolbu og Skreia følges ikke videre, men kirken på Raufoss skal ha blitt utvidet i 1968-71 og restaurert og utvidet i 1988. Menigheten sies å ha drøyt 300 medlemmer. Den er tilsluttet Den evangelisk-lutherske frikirke.

Annonse