Viser arkivet for februar, 2012

Jarlsberg hovedgårds private kirkegård i Gullkronen.

Jarlsberg er det eneste av Norges grevskaper der etterkommerne etter de opprinnelige adelige eierne fortsatt eier og driver eiendommen. Nåværende eier, Carl Nicolaus Wedel Jarlsberg, er trettende generasjon.

Gården har 2010 følgende areal: 3107 daa fulldyrket jord, 220 daa innmarksbeite, 2197 daa produktiv skog, 420 daa annet markslag og 151 daa ikke klasifisert areal. Totalt 6098 daa.

Slottet står i hovedsak som fra 1812, men med diverse utbedringer. I første etasje i hovedbygningen finnes kolonnesalen som har vært benyttet til konserter. Riddersalen i andre etasje benyttes til private selskaper.

Det går ellers offentlige turløyper over eiendommen langs sjøen og gjennom skogsområdet Gullkronene, der det også er en privat gravlund.

Annonse