Viser arkivet for februar, 2012

Toten frikirke (Raufoss)

På Sørlandet kan det iblant se ut til å være en frikirke i hver grend, men Toten frikirke på Raufoss er visst den eneste i Oppland fylke. Menigheten ble stiftet i 1921 etter at det hadde eksistert en lokal frikirkemenighet noen år tidligere. Det fortelles fra historien på menighetens nettsted, der det fremgår at forstander Fredrik Sundøy tegnet tre kirker for Raufoss, Kolbu og Skreia. De to første skal ha blitt oppført i 1934 — Raufosskirken innviet 14. juni 1934 og kirken på Kolbu i pinsen året etter. Skjebnene til kirkene på Kolbu og Skreia følges ikke videre, men kirken på Raufoss skal ha blitt utvidet i 1968-71 og restaurert og utvidet i 1988. Menigheten sies å ha drøyt 300 medlemmer. Den er tilsluttet Den evangelisk-lutherske frikirke.

Annonse