Viser arkivet for desember, 2009

Salemkirken (Oslo)

Salemkirken i Sannergata 12 (på hjørnet av Valdresgata) er kirke for pinsemenigheten Salem. Den ble opprettet i 1917 og fikk et eget bygg i Sannergata året etter. Etter flere ombygginger ble dette revet i 1981, og den nåværende kirken ble bygget og innviet den 17. april 1983. Da hadde man også overtatt litt av nabotomten. Bygget er tegnet av Odd Kjellhov ved arkitektfirmaet Jarle Berg (i likhet med Misjonskirken på Majorstuen).

Bygget er relativt moderne og teglkledd med vinduer i smale spalter samt et hjørnetårn. Kirkerommet kan romme ca. 800 mennesker, og det er et skyvedørsystem som skiller rommet fra andre lokaler. Antallet medlemmer i 2008 anslås til ca. 460.

Menighetens hjemmeside er her. Pinsebevegelsen i Norge har hjemmeside her, og den internasjonale hjemmesiden er her.

Det finnes også andre pinsemenigheter i Oslo, hvorav den største er Filadelfia.

Kilder:

Sandvika kirke

Bygget som nå huser pinsekirken i Sandvika, ble oppført i 1890, bekostet av Elise Brodtkorb på Kjørbo gård og muligens tegnet av Olaf Boye. Det sies hos Asker og Bærum historielag at bygget først var menighetshus for Tanum menighet (som Sandvikaområdet sogner til) for så å skjenkes til Vestre Bærum menighet i 1904. (Tanum kirke tilhørte da Bærum Vestre menighet, som i likhet med Bærum Østre ble utskilt fra Asker i 1893, jf. Arkivverket.) I 1921 ble det bygget et tårn, og bygget ble kirkeviet. Sandvika kirke fikk altertavle av Mimi Falsen i 1941. Etter at Helgerud menighet ble opprettet i 1976, ble kirken brukt som interimskirke mens den nåværende arbeidskirken ble planlagt og bygget.

I 1982 ble bygget solgt til Pinsebevegelsen. Det hadde vært flere pinsemenigheter i Bærum siden 1920-tallet, slik det er omtalt på menighetens eget nettsted. Disse ble i 1973 slått sammen til Bærum pinsemenighet og holdt til på Haslum før de kjøpte Sandvika kirke. Pinsekirken i Bærum ble offisielt navn i 1996, men det ser ut til at Pinsekirken i Sandvika brukes i disse dager. I 2003 utvidet/ombygget menigheten, og resultatet ble PK-senteret med storsal på 430 plasser samt konferanse- og møtelokale. Den gamke kirken brukes til kafé, administrasjon og mindre samlinger.

Pinsekirken i Bærum vakte oppsikt og irritasjon for noen år siden da de visstnok sendte busser til flyktningemottaket på Hvalstad for å bringe muslimske asylsøkere til torsdagsmøter i kirken. Kirkens nettsted tyder på at arrangementene fortsetter — kanskje i mindre provoserende former, siden det ikke har gitt utslag på Google-skalaen?

Menigheten har ifølge pinsebevegelsens nettsted 340 medlemmer og 175 tilhørige (barn av døpte medlemmer).

Kilder og videre lesning:

Annonse